Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Nedir?

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü ülkemizde yeni yeni popülerliğini kazanan bir bölüm olmasına karşın, gelecek vaad eden bir bölümdür. Bilginin hayatî önem kazandığı günümüzde, Yönetim Bilişim Sistemleri, teknoloji, insan ve bilgi yönetimini bir araya getiren multidisipliner bir alandır.

Bölüm, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün amacı, bilgiyi yönetebilen, teknoloji ve sistem gibi alanları bir araya getirebilen, bilgiyi üretebilen ve kullanabilen, yöneticilerin daha hızlı ve doğru karar vermesini sağlamak için farklı yerlerdeki bilgileri bir araya getirebilen ve sunabilen kişileri yetiştirip meslek hayatına kazandırmaktır. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, öğrencilere küresel gelişmelere de adapte edebilecekleri yetkinlikler kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu sebeple dinamik bir çalışma alanına sahiptir.

PROGRAMIN AMACI

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla geliştiği, Endüstri 4.0 bileşenlerinin ve prensiplerinin hemen hemen tüm sektörleri etkilediği, küresel piyasa koşullarının tüm işletmeleri derinden etkilediği günümüzün yüksek rekabetçi iş dünyasında, öncelikle kısa vadede hayatta kalmak, sonrasında ise stratejik anlamda orta ve uzun vadede sürdürülebilir rekabet avantajını koruyarak pazarda var olmak isteyen tüm işletmelerin ellerindeki en önemli çözümlerden birini, işletme ve bilişim alanlarının entegrasyonundan meydana gelen “Yönetim Bilişim Sistemleri” oluşturmaktadır.

Yönetim Bilişim Sistemleri programında, tamamen bilimsel bir bakış açısıyla oluşturulmuş altyapı üzerinde, pratiğe yönelik olarak bir araya getirilen bu iki disiplin sayesinde gerek kamu, gerek özel, gerekse kar amacı gütmeyen kurum, kuruluş ve işletmelerde, bilişim sistemleri ihtiyaçlarını belirleyebilen ve işletmelerin ihtiyacına göre bu sistemleri tasarlayabilen, geliştirebilen ve aynı zamanda bu sistemleri işletmelerin vizyon ve misyonları doğrultusunda yönetebilen, en çağdaş ve yenilikçi bilişim çözümlerine hakim uzman ve yöneticiler yetiştirilmektedir.

Akademik anlamda bilgi teknolojileri ile sosyal bilimlerin disiplinler arası bir anlayışla harmanlandığı bir alan olan Yönetim Bilişim Sistemleri, günümüzde ulusal ve uluslararası ölçekte gittikçe önem kazanan, geleceğin meslekleri arasında gösterilmektedir. Bu bağlamda, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, ABD ve Avrupa üniversiteleri başta olmak üzere, tüm dünyada tercih edilen bir bölüm haline gelmiştir. Ülkemizde de son 10-15 yıl içerisinde üniversitelerimiz bünyesinde gerek yüksek lisans, gerekse doktora programlarıyla giderek büyüen ve gelişen bu alanın, gelecekte de hem akademik dünyada hem de iş dünyasında öneminin hızla artacağı öngörülmektedir.

Bu kapsamda, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi de, uzun yıllar hem yurtiçinde hem de yurtdışında teknoloji sektörü başta olmak üzere çeşitli sektörlerde orta ve üst düzey yöneticilik yapmış, yurtdışında önemli düzeyde akademik araştırma deneyimi olan tam zamanlı akademisyen ve araştırmacı kadrosuyla, bilgisayar laboratuvarları ve bilişim altyapısıyla, gerek akademik gerekse iş dünyasından stratejik işbirlikleri yaptığı kurumlarla, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü öğrencilerinin geleceğe en donanımlı şekilde hazırlanmalarını sağlamak ve Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Türkiye’nin en iddialı üniversitelerinden biri olmak yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Süresi

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü, tüm altyapı ve akademisyenleriyle birlikte İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Kazlıçeşme Yerleşkesinde olup, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümün eğitim süresi topam 4 yıl olup, eğitim dili Türkçedir. Blümün lisans programı müfredatında hem sosyal bilimler, hem iktisadi ve idari bilimler, hem de mühendislik ve bilişim / teknoloji alanından dersler bulunmakta olup, disiplinlerarası bir yaklaşımla eğitim öğretimine devam etmektedir. Öğrenciler üçüncü sınıftan itibaren yetkinliklerine, becerilerine ve isteklerine göre, müfredatta tasarlanmış olan modüllerden birini seçerek, ilgi duydukları alanda daha da uzmanlaşma şansını yakalayabilmektedir.

Bölümde isteğe bağlı olarak bir yıl İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı mevcut olup, üçüncü sınıftan sonra ise sektörde hemen her alanda faaliyet göstermekte olan kurum, kuruluş ve firmalarda uygulamaya yönelik staj imkanı da bulunmaktadır.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünün İş Olanakları Nelerdir?

Yönetim Bilişim Sistemleri  bölümü mezunları, lisans diplomaları ile kamu ve özel sektörlerin çeşitli departmanlarında çalışma olanaklarına sahip olurlar.  Geleceğin meslekleri arasında görülen ve hemen her türlü alanlarda çalışabilmelerini sağlayacak bilgi ve becerilerle donanmış mezunlar, muhasebe, pazarlama, bilgi işlem, finans, satış, insan kaynakları yönetimi, bilgi teknolojileri, halkla ilişkiler gibi alanlarda kendilerine istihdam olanakları yaratmaktadır. Bunun yanı sıra Proje Yöneticisi, Sistem Tasarımcısı Ve Yöneticisi, Ağ Tasarımcısı Ve Yöneticisi, Veri Tabanı Sistemleri Tasarımcısı Ve Yöneticisi, Bilişim Güvenlik Uzmanı, Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı, Arama Motoru Optimizasyonu Uzmanı, E-Ticaret, E-Pazarlama Ve E-Reklamcılık Uzmanı, Bankacılık, finans, üretim ve sağlık olmak üzere tüm sektörlerde bilişim konularında danışmanlık ve proje yöneticiliği, İş Zekası Ve İş Analitiği Uzmanı, Web Tasarımcı ve Programcısı vb. gibi birçok unvanda görev yaparlar.

Üniversitemizin Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümüne kabul edilmek için, adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve güncel üniversite giriş sınavından yeterli puanı alarak bölüme yerleşmiş olması gerekmektedir.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü için, ÖSYM tarafından her yıl yapılmakta olan yükseköğretim kurumlarına yerleştirme sınavlarına başvurmaları, tercih döneminde aldıkları puanlara göre İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünü tercih etmeleri ve bölümümüze yerleştirildikleri takdirde, ortaöğretim kurumlarından almış oldukları diploma ve diğer gerekli tüm belgeler ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Prof. Dr. Alper Ertürk (Bölüm Başkanı) (alpererturk@ayvansaray.edu.tr)

Dr. Öğr. Üyesi Rana Özyurt Kaptanoğlu (ranaozyurt@ayvansaray.edu.tr)

Dr. Öğr. Üyesi Bora Gündüzyeli (boragunduzyeli@ayvansaray.edu.tr)

Arş. Gör. Nagihan Kartal (nagihankartal@ayvansaray.edu.tr)

Yürürlükte olan yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde, Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans programından mezun olacak öğrencilerin, aşağıda belirtilen şartları yerine getirmesi beklenmektedir.

Program kapsamında toplamda 240 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) karşılığı dersi başarıyla tamamlamak, müfredat içerisinde tanımlanmış zorunlu derslerin tamamından başarıyla geçmiş olmak, genel ortalamada 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağlamak, (yürürlükte olduğu takdirde) zorunlu staj eğitimini başarıyla tamamlamak ve bitirme projesini teslim ederek başarıyla savunmak.

Yukarıda belirtilen şartları başarıyla sağlayan öğrenciler, Yönetim Bilişim Sistemleri alanında lisans derecesiyle mezun olabileceklerdir.

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Müfredatı

1. YARIYIL
Ders KoduYYDersin AdıTÜRTUUKAKTS
YBS1011Yönetim Bilişim Sistemleri OryantasyonuZ2023
YBS1031İşletme (Karar Alma Stratejileri)Z2023
YBS1051Yönetim ve OrganizasyonZ2024
FCS1011Temel Bilgi TeknolojileriS2024
FCS1031Hukukun Temel İlkeleriS2024
FCS1071İktisadın Temel İlkeleriS2024
FCS1091MatematikS2024
URC1011İngilizceZ2024
TOPLAM1601630
 
2. YARIYIL
Ders KoduYYDersin AdıTÜRTUUKAKTS
YBS1022Ayrık MatematikZ2024
YBS1042Üniversite KültürüZ2023
YBS1062Programlamaya GirişZ4255
FCS1022Bilgi Teknolojileri KullanımıS2024
FCS1062İşletmenin Temel İlkeleriS2024
FCS1082İstatistikS2024
URC1022Türk DiliZ2024
URC1102Kariyer PlanlamaZ2012
TOPLAM1621830
3. YARIYIL
Ders KoduYYDersin AdıTÜRTUUKAKTS
YBS2013Veri Yapıları ve AlgoritmalarZ4256
YBS2033İletişim BecerileriZ2024
YBS2053Çağdaş Yönetim YaklaşımlarıZ2024
YBS2073Olasılık ve İstatistikZ2024
YBS2093Akademik İngilizce IZ4044
YBS2113LiderlikZ2024
URC2013Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiZ2024
TOPLAM1821930
 
4. YARIYIL
Ders KoduYYDersin AdıTÜRTUUKAKTS
YBS2024Kriz YönetimiZ2023
YBS2044Davranış BilimleriZ2023
YBS2064Veritabanı Yönetim SistemleriZ2134
YBS2084Yeni İletişim TeknolojileriZ2024
YBS2104Nesne Tabanlı ProgramlamaZ4256
 4Üniversite SeçmeliS2025
 4Bölüm SeçmeliS2025
TOPLAM1631830
5. YARIYIL
Ders KoduYYDersin AdıTÜRTUUKAKTS
YBS3015WEB ProgramlamaZ2245
YBS3035Girişimcilik ve İnovasyonZ2023
YBS3055Akademik İngilizce IIZ4044
YBS3075Stratejik YönetimZ2023
YBS3095İş ZekasıZ2025
 5Modül 1-2S2025
 5Modül 1-2S2025
TOPLAM1621930
 
6. YARIYIL
Ders KoduYYDersin AdıTÜRTUUKAKTS
YBS3026Veri MadenciliğiZ2134
YBS3046Örgütsel DavranışZ4044
YBS3066Sistem Analizi ve TasarımıZ4256
YBS3086Örgütsel İletişimZ2023
YBS3106Zaman –Stres-Motivasyon YönetimiZ2023
 6Modül 1-2S2025
 6Bölüm SeçmeliS2025
TOPLAM1832030
7. YARIYIL
Ders KoduYYDersin AdıTÜRTUUKAKTS
YBS4017Yapay ZekaZ2133
YBS4037Yönetimde Duygusal ve Sosyal ZekaZ2023
YBS4057Akademik İngilizce IIIZ3033
YBS4077İnternet ve Ağ YönetimiZ2132
URC4017Gönüllülük ÇalışmalarıZ1204
FCS4017StajZ04210
 7Modül 1-2S2025
TOPLAM1261630
 
8. YARIYIL
Ders KoduYYDersin AdıTÜRTUUKAKTS
YBS4028Siber GüvenlikZ2245
YBS4048Bilgi Yönetimi ve Öğrenen ÖrgütlerZ2023
YBS4068Yön Eylem AraştırmasıZ2023
YBS4088Raporlama ve Finansal TablolamaZ2024
FCS4028Bitirme ProjesiZ12215
TOPLAM941230

 

ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS LİSTESİ
Ders KoduDersin AdıTÜRTUUKAKTS
YBS601Sosyal SorumlulukS2025
YBS602Derin ÖğrenmeS2025
YBS603Finansal YönetimS2025
YBS604Dijital YayıncılıkS2025
YBS605Dijital Okur Yazarlık (Bilgisayar Okur Yazarlığı)S2025
YBS606Toplam Kalite YönetimiS2025
YBS607Genel MuhasebeS2025
YBS608Operasyon YönetimiS2025

 

BÖLÜM SEÇMELİ DERS LİSTESİ
Ders KoduDersin AdıTÜRTUUKAKTS
YBS701Yönetişim ve E-DevletS2025
YBS702Açık Kaynak ve Özgür YazılımS2025
YBS703İnsan Bilgisayar EtkileşimiS2025
YBS704Finansal MuhasebeS2025
YBS705Dijital PazarlamaS2025
YBS706Sağlık Bilişim SistemleriS2025
YBS707Grafik ve Canlandırma (Tasarım Animasyon)S2025
YBS708İş Süreçleri AnaliziS2025
YBS709Siber HukukS2025
YBS710İnsan Kaynakları YönetimiS2025
YBS711Kurumsal Bilgi SistemleriS2025
YBS712Pazarlama YönetimiS2025
YBS713Müşteri İlişkileri YönetimiS2025
YBS714Halkla İlişkilerS2025
YBS715Kurumsal Veri YönetimiS2025
YBS716Tedarik Zinciri YönetimiS2025
YBS717İnsan Kaynakları Bilişim SistemleriS2025
YBS718Üretim Bilişim SistemleriS2025
YBS719Pazarlama Bilişim SistemleriS2025
YBS720Finans Bilişim SistemleriS2025
YBS721Programlama Dilleri TeorisiS2025
YBS722Simülasyon Modelleri ve AnaliziS2025
YBS723Uluslararası İşletmecilikS2025
YBS724E-iş YönetimiS2025
MODÜL LİSTESİ
5. YARIYIL MODÜL 1-2 LİSTESİ
MODÜL 1 YÖNETİM
YBS321Bilişim Hukuku ve EtikS2025
YBS 323Tüketici DavranışlarıS2025
MODÜL 2 BİLİŞİM
YBS325Bilgisayar Donanımı ve Sistem YazılımS2025
YBS327Veri AnalitiğiS2025
6. YARIYIL MODÜL 1-2 LİSTESİ
MODÜL 1 YÖNETİM
YBS322Bütünleşik PazarlamaS2025
YBS324Yönetim MuhasebesiS2025
MODÜL 2 BİLİŞİM
YBS326Nesnelerin İnternetiS2025
YBS328Kurumsal Kaynak PlanlamaS2025
7. YARIYIL MODÜL 1-2 LİSTESİ
MODÜL 1 YÖNETİM
YBS417Proje YönetimiS2025
YBS419Marka YönetimiS2025
MODÜL 2 BİLİŞİM
YBS421Bilgisayar Tabanlı Optimizasyon UygulamalarıS2025
YBS423Mobil Cihazları ProgramlamaS2025

 

Neler Yapıyoruz?

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj