Yeni Medya ve İletişim Bölümü

Yeni Medya ve İletişim Bölümü Nedir?

Değişimin, dönüşümün, hızın, teknolojinin ve rekabetin başat faktörler olarak karşımıza çıktığı 21. yüzyıl dünyası, eğitim ve öğretim sürecinin sadece standart kalıplar içerisinde gerçekleştirilmesinin çok daha ötesinde bir uygulamayı gerektirmektedir. Bu anlayış çağın gerekliliklerine ve oluşan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik bir vizyonu ortaya koymalıdır. Yeni Medya ve İletişim Bölümümüz de bu vizyonun uygulamaya geçirilmesine ve öğrencilerimizin yaratıcı ve sorgulayan bireyler olarak yetiştirilmesine yönelik bir idealin sonucu olarak kurulmuştur. Geleneksel olanı görmezden gelmeden ve yeni olanın da cazibesine kapılmadan, her ikisini bir arada ve aynı kulvarda götürmeyi hedefleyen, bilginin ve haberin değerliliği üzerinden gazetecilik mesleğinin araştırmacı kimliğini öğrencilerine benimsetmeyi amaçlayan Yeni Medya ve İletişim Bölümü, iletişim ve bilgi çağının oluşturduğu yeni dünya düzeninin ortaya koyduğu dijital kültürün her aşamasına yönelik bir yeniliğin ürünüdür. Teknolojinin yarattığı paradigma değişikliğinin farkında olarak ve etik değerlerden taviz vermeden oluşturduğumuz öğretim programımız ve eğitime bakış açımız, öğrencilerimizin geniş bir perspektiften dünyaya bakabilecekleri, uluslararasılaşmanın önemini içselleştirdikleri ve değişimin bir parçası olabilecekleri şekilde dizayn edilmiştir.        

PROGRAMIN AMACI

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin en genç bölümlerinden biri olan Yeni Medya ve İletişim Bölümü, dijital teknolojilerin yarattığı gereksinimlere ve çağın gerektirdiği yeniliklere uygun olacak bir anlayış ile yola çıkmıştır. Bu anlayış sadece dört yıldan ve birçok dersten oluşan bir üniversite eğitimini değil, bundan çok daha fazlasını hedefleyen bir vizyon ortaya koymaktadır. Hem akademik hem de entelektüel açıdan donanımlı gençleri, hayatın içinden deneyimleyeceği bilgilerle iş hayatına hazırlayan Yeni Medya ve İletişim Bölümü, rekabetçi şartların ortaya çıkardığı zorluklara karşı yenilikçi ve dönüştürücü bir eğitim programına sahiptir. Disiplinlerarası bir bakış açısına ve oldukça geniş bir uygulama alanına sahip olan bölümümüz, geçmişten aldığı geleneksel mirası günümüzün yeni medya ortamına entegre ederek, öğrencilerimizi geleceğe hazır ve ayakları yere sağlam basan bireyler olarak yetiştirmektedir.   

Yeni Medya ve İletişim Bölüm Süresi

Yeni Medya ve İletişim Bölümü, dört yıl ve sekiz yarıyıldan oluşan bir lisans programıdır. Bölümümüz öğrencileri ikinci yılın başından itibaren, bölümümüzün anlaşma yaptığı üniversitemizin diğer bölümlerinde çift anadal ya da yandal programlarına katılabilirler. Belirlenen kontenjana bağlı olarak başarı sıralamasına göre tercih edecekleri diğer bölümlerde eğitim alma şansına sahip olan öğrencilerimiz, diğer bölümlerde de başarılı oldukları ve gerekli şartları yerine getirdiklerinde ikinci bir diplomaya ya da uzmanlık sertifikasına sahip olma fırsatı yakalamaktadırlar. Böylelikle hem kendi bölümleri olan Yeni Medya ve İletişim Bölümü’nde uzmanlaşma imkanı bulacaklardır hem de kendi kariyer planlarına uygun olacak şekilde ve bölümümüzün öğretim üyelerinin önerileriyle gelecek hayallerine bir adım daha yaklaşacaklardır. 

Yeni Medya ve İletişim Bölüm Müfredatı

Yeni Medya ve İletişim Bölümü olarak öğrencilerimizi, dört yıl sürecek üniversite hayatlarında oldukça kapsamlı ve detaylı bir eğitim programı ile buluşturuyoruz. Öğrencilerimizi üniversiteye adım attıkları ilk yıllarında iletişim bilimleriyle ve yeni medyayla tanıştırırken, asıl hedef olarak “iyi bir iletişimcinin iyi bir sosyal bilimci olması” gerçeğinden hareket ettik ve programımızı da bu anlayışla düzenledik. Felsefeden iktisada, hukuktan siyaset bilimine, sosyolojiden işletmeye uzanan bir program hazırlayarak, öğrencilerimizin sosyal bilimlere yönelik sağlam bir altyapı oluşturmasını istedik. İkinci yıldan itibaren ise alana yönelik derslerini almaya başlayacak öğrencilerimize, konvansiyonel medyadan yeni medyaya geçiş kültürünü vererek, gazetecilik ve haber konularında gerekli donanıma sahip olacak şekilde bir yol haritası çizdik. Üçüncü yılda öğrencilerimizin iletişim ve medya sektöründe uzmanlaşacakları spesifik alanları belirlemelerine imkan sağlamak için, ikinci yılda başladıkları seçmeli ders alternatifini çok daha genişleterek, kendi öğretim programlarını büyük ölçüde kendilerinin belirleyeceği bir model oluşturduk. Son yıllarında ise hem seçmeli ders modelini devam ettirdik hem de “Yeni Medya Bitirme Projesi” ile öğrencilerimizin kendi “ürünlerini ve yaratılarını” ortaya koyacakları bir yapı inşa ettik. Ayrıca, sektör deneyimini yaşayacakları ve iş hayatının unsurlarını tanıyacakları bir staj imkanını da oluşturduğumuz programımızda, öğrencilerimizi geleceğin iletişimcileri ve meslek profesyonelleri olarak araştıran, soruşturan, sorgulayan, düşünen ve her şeyden önce “iyi insan” olma yolunda adımlar atmalarını arzu ettik.    

Yeni Medya ve İletişim Bölümünün İş Olanakları Nelerdir?

Yeni Medya ve İletişim Bölümü geleneksel kitle iletişim araçlarıyla, dijital dünyanın yarattığı değişimin bir parçası olan yeni medya teknolojilerini dengeli bir şekilde harmanlamaya çalışmaktadır. Bu nedenle hem konvansiyonel medyaya hem de yeni medyaya uygun bir kariyer planlamasına yönelik verdiği eğitimle, oldukça geniş bir istihdam imkanı yaratmaktadır. Öğrencilerimiz medya alanında gazete, dergi, televizyon ve radyo gibi mecralarda iş olanağına sahip olabileceği gibi, aynı zamanda yeni medya ve iletişim teknolojilerine yönelik alternatifli bir seçim yapabileceklerdir. Başlangıç noktasını başarılı bir sosyal bilimci ve iletişimci yetiştirmek üzerine kurgulayan Yeni Medya ve İletişim Bölümümüz, sektör ayrımı yapmaksızın her kurumun iletişimciye ihtiyacı olduğu gerçeğinden hareketle öğrencilerimize kendi spesifik ilgi alanlarına uygun olacak şekilde bir eğitim alma imkanı sunmaktadır. Kamu ve özel sektör farklılığı oluşturmadan, uygulamacı ya da yönetici sınırlaması getirmeden, önceliği haber ve iletişim kültürü oluşturmaya veren Yeni Medya ve İletişim Bölümü, iletişimin ve medyanın var olduğu her yerde, ilerleyen yıllarda mezun öğrencilerini görmeyi isteyen bir anlayışla hareket etmektedir.   

Yeni Medya ve İletişim Bölümü’nde günümüzün ve geleceğin mesleğinde eğitim almak, dijital teknolojilerin sınırsız bir ivmeyle ilerlediği şartlara hazırlıklı olmak ve iletişim bilimlerinin uçsuz bucaksız dünyasında bireysel yetkinliğe sahip olmak isteyen genç üniversite adaylarının, lise ya da dengi bir okul bitirdiklerini belgeleyen diplomaya sahip olmaları ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan Sözel puan türünde yeterli olan puanı almaları gerekmektedir. Ancak bunlardan farklı olarak, Yeni Medya ve İletişim Bölümü’nde eğitim almak ve bir meslek sahibi olmak isteyen genç üniversite adaylarının mutlaka okumayı ve araştırmayı sevmesi, ayrıca yaratıcı olması ve bu duyguyu diğer insanlarla paylaşma konusunda da yüksek bir dinamizme ve heyecana sahip olmaları son derece önemlidir.

Gerekli kabul koşullarını sağlayan ve içindeki heyecanı bir iletişim ürününe dönüştürmek isteyen üniversite adaylarımız, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde kendilerinden istenen evraklarla birlikte kayıtlarını yaptırabilirler. İletişim sektörünün tüm alt dallarında çalışabilecek bir eğitim formasyonu alan öğrencilerimiz, güçlü bir kuramsal alt yapının üstüne inşa edecekleri uygulamalı eğitim pratikleriyle özel sektörde ya da kamuda çalışabilecek bir meslek profesyoneli olacaktır. Geleneksel medyadan yeni medyaya uzanan yolculuğun bir öznesi ve dönüştürücüsü olacak öğrencilerimiz, mecra ayrımı yapmaksınız kendi hayallerine ve beklentilerine uygun olacak bir geleceğin hazırlayıcısı olacaklardır. Bu hedef üzerinden yapılandırdığımız Yeni Medya ve İletişim Bölümümüzün bir parçası olmak ve bizimle beraber bu yolda yürümek isteyen üniversite adaylarına şimdiden hoş geldiniz diyoruz…

Akademik çalışmaların ve bilimsel faaliyetlerin öneminin farkındalığına sahip, uluslararasılaşmanın bilimsel serüvenin vazgeçilmez bir parçası olduğuna inanan, araştırmanın ve üretmenin değerliliğini içselleştirmiş bir akademik kadroya sahip olan Yeni Medya ve İletişim Bölümü, iletişim ve medya sektörünün gerçekliklerinin ve doğasının tecrübesini edinmiş öğretim elemanlarıyla bölüm öğrencilerine bir gelecek projeksiyonu oluşturmayı hedeflemektedir. Prof. Dr. Barış Bulunmaz, Dr. Öğr. Üyesi Selime Büyükgöze, Dr. Öğr. Üyesi Nur Esra Atmaca Durum ve Arş. Gör. Ramazan Bilge’den oluşan akademik kadrosuyla, hem teorik hem de uygulamalı bir eğitim anlayışını benimseyen Yeni Medya ve İletişim Bölümü, aynı zamanda üniversitemizin diğer birimlerinden ve sektörden gelen uzmanların da katkılarıyla geniş bir perspektiften hayata bakan bir eğitim modelinin içinde yer almaktadır.

 

 

Yeni Medya ve İletişim Bölümü Mezuniyet Koşulları

Yeni Medya ve İletişim Bölümü’nün öğretim programı içerisinde yer alan tüm zorunlu dersleri, seçmeli dersleri, stajı ve son senelerinde yapacakları bitirme projesini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz mezuniyet koşullarını tamamlayarak, “Yeni Medya ve İletişim” alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar. 138 yerel kredi ve 240 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ile mezun olacak öğrencilerimiz, eğitim hayatları boyunca sadece dersler ile değil aynı zamanda alandan gelen uzmanlar tarafından verilen seminerler, meslek profesyonelleri tarafından gerçekleştirilecek paneller, uygulamaya yönelik eğitim programları, sektöre yönelik yaratacakları projeler, katılacakları kültürel, sanatsal, sosyal etkinlikler ve çalışma hayatının içinden elde edecekleri deneyimler sayesinde kendilerini çok daha donanımlı, birikimli ve üretken bir birey haline getireceklerdir.       

Neler Yapıyoruz?

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj