Yatay Geçiş

Yurt İçi Yatay Geçiş

2019-2020 Akademik Takvime göre;

01.06.2019

Güz yarıyılı yatay geçiş başvuruları başlangıcı

02.09.2019

Güz yarıyılı yatay geçiş başvuruları bitişi

06.09.2019

Güz yarıyılı yatay geçiş başvuru sonuçlarının açıklanması

09.09.2019 – 16.09.2019

Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıtları

 
2019-2020 Güz Yarıyılı GNO İle Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları

GNO YATAY GEÇİŞ

BAŞVURU BELGELERİ

MERKEZİ PUAN YATAY GEÇİŞ

BAŞVURU BELGELERİ

 

Ön kayıt başvuru formu

Ön kayıt başvuru formu
Not belgesi (Transkript) (Aslı) Not belgesi (Transkript) (Aslı)
Disiplin durumunu gösterir belge (Aslı) Disiplin durumunu gösterir belge (Aslı)
Ders içerikleri(Onaylı) Ders içerikleri(Onaylı)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Öğrenci Belgesi(Başvuru yapılan günden 15 gün önceye kadar tarihli) Öğrenci Belgesi(Başvuru yapılan günden 15 gün önceye kadar tarihli)
Sağlık Raporu(İlk ve acil yardım, uçak teknolojisi, sivil havacılık kabin hizmetleri, sivil hava ulaştırma işletmeciliği için) Sağlık Raporu(İlk ve acil yardım, uçak teknolojisi, sivil havacılık kabin hizmetleri, sivil hava ulaştırma işletmeciliği için)
LYS Sonuçları (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil)
(“Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” olmayan belgeler kabul edilmez, güncel sonuç belgesi çıktısı alınız.) 
LYS Sonuçları (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil)

 

(“Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” olmayan belgeler kabul edilmez, güncel sonuç belgesi çıktısı alınız.)

 

ÖSYS yerleşme sonuç belgesi bilgisayar çıktısı (“Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” olmayan belgeler kabul edilmez, güncel sonuç belgesi çıktısı alınız.)

 

ÖSYS yerleşme sonuç belgesi bilgisayar çıktısı(“Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” olmayan belgeler kabul edilmez, güncel sonuç belgesi çıktısı alınız.)

 

Daha önce yatay geçiş yapmadığına dair belge.
2.öğretimden örgün eğitime geçmek isteyen öğrenciler okullarından %10’a girdiğine dair belge almak zorundadır.

* Kayıt işlemleri esnasında öğrenci ile birlikte velilerinde bulunmaları gereklidir.

Sağlık Raporu alınması gereken Programlar ve Açıklamaları

İlk ve Acil Yardım Programı
Bu programa alınacak öğrencilerin, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 165 cm’den, kız öğrencilerde 160 cm’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ (ön lisans)
Mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:
1) Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Bayanlar için 160 cm-180 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak.).
3) Erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak.).
4) Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir.).
5) Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak.

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ (ön lisans)
Mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:
1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Mesleğive/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunubulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu almak (işitme kaybı/eksikliği,görme kaybı/eksikliği vs).

UÇAK TEKNOLOJİSİ (ön lisans)
Mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:
1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu almak
(renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs)

Yatay geçiş nedir?

Yatay geçiş, bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”te yer alan esaslar çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasıdır.

Kaç türlü yatay geçiş vardır?
Temelde iki tür yatay geçiş vardır. Bunlar;
a) Kurum içi yatay geçiş; aynı yükseköğretim kurumu içerisinde farklı birimlere yapılan yatay geçiştir. (Örnek, Üniversitemizin Adalet Bölümünden Üniversitemizin Mimari Restorasyon Bölümüne yapılan yatay geçiş)
b) Kurumlar arası yatay geçiş; Farklı yükseköğretim kurumları arasında yapılan yatay geçiştir. (Örnek, Kocaeli Üniversitesi Meslek yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı bölümünden Üniversitemizin Plato Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı programına yapılan yatay geçiş)

Yatay geçiş için ne zaman başvuru yapabilirim?
Yatay geçiş için ilgili yılın akademik takviminde yer alan tarihler içerisinde ve web sitesinde yayınlanacak duyurulardan takip edilmelidir.

Ara dönemde (Bahar Yarıyılında) yatay geçiş yapabilir miyim?
Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına bağlı olarak ön lisans programları (2 yıllık programlar) için ara dönemde (bahar yarıyılında) yatay geçiş yapılmakta, lisans programları (4 yıllık programlar) için yapılmamaktadır.
Merkezi yerleştirme puanı ile hem güz hem de bahar yarıyıllarında yatay geçiş yapılabilmektedir.

Hangi sınıflara yatay geçiş yapılmaz?
Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına bağlı olarak ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Yatay geçiş için başvuru belgeleri nelerdir?
1- Not Durum Belgesi (Transkript)(imzalı, mühürlü)
2- Ders içerikleri
3- Disiplin durumunu belirten onaylı belge
4- Öğrenci Belgesi(Başvuru yapılan günden 15 gün önceye kadar tarihli.)
5- Kimlik Fotokopisi
6- Sınav Sonuç Belgesi; ÖSYS Sonuç Belgesi.
7- LYS Sonuç Belgesi.
8- Yatay Geçiş yapmadığına dair belge.
9- Ortalama ile başvurularda ikinci öğretimden örgün öğretime geçiş için %10’luk dilime girdiğine dair belge.
10- Eğitim dili İngilizce olan programlar için hazırlık durumu gösteren belge.

Daha önce kayıt dondurmuştum, yatay geçiş yapabilir miyim?
Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

Yatay geçiş yaptıktan sonra hangi sınıfın derslerini alacağım?
Birimler tarafından oluşturulan yatay geçiş komisyonları, yatay geçiş talebinde bulunan öğrencilerin ilgili yükseköğretim kurumunda aldığı dersler ile yatay geçiş yapmak istediği programın derslerini dikkate alarak öğrencinin muaf olacağı ve hangi yarıyıla intibak ettirileceğini tespit eder ve öğrencinin kayıt yaptıracağı dersleri belirler.

İkinci öğretimden (II.Öğretimden) örgün öğretime (gündüz öğretime) yatay geçiş yapabilir miyim?
GNO ile başvurularda; İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.

Örgün öğretimden (gündüz öğretiminden) ikinci öğretime (II. Öğretime) yatay geçiş yapabilir miyim?
Yatay geçiş şartları kapsamında birinci öğretimden ikinci öğretime yatay geçiş yapılabilir. Birinci öğretimden II. Öğretime geçenler, II.Öğretim programları için belirlenmiş olan öğrenim ücretini öderler.

Uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilir mi?
Uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

Yurt Dışı Yatay Geçiş

2019-2020 Akademik Takvime göre;

01.06.2019

Güz yarıyılı yatay geçiş başvuruları başlangıcı

02.09.2019

Güz yarıyılı yatay geçiş başvuruları bitişi

06.09.2019

Güz yarıyılı yatay geçiş başvuru sonuçlarının açıklanması

09.09.2019 – 16.09.2019

Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıtları

 
2019-2020 Güz Yarıyılı GNO İle Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları

1. Yeni tarihli Öğrenci Belgesi, (Başvuru gününden en fazla 15 gün önceki tarihli)
2. Not durum belgesi (Transkript,)
3. Hazırlık okuyan öğrenciler için hazırlık başarı durumunu gösterir belge
4. ÖSYM Sonuç belgesi,
5. ÖSYM Yerleşme belgesi,
6. Yurt dışındaki üniversitelerden başvuru halinde, belgeleri sunulan üniversitenin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığına dair YÖK ten alınan tanınma belgesi,
7.Yurt dışındaki üniversitelerden başvuru halinde, Genel not ortalamasının 100 lük sistemde karşılığını gösteren belge.
8. Ders içerikleri onaylı fotokopisi.
9. Uyarı ve Kınama cezası dışında Disiplin cezası almadığına dair yazı,
10. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

1. Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışı öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak yükseköğretim kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
2. Lisans (4 yıllık) Programları için yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir öğretim yılı (iki yarıyıl) öğrenim görmek şartı aranır.
3. Öğrencinin tüm derslerden başarılı olması ve genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması gerekir. Belirtilen başarı koşulunu sağlayamayan ancak kayıt olduğu yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği lisans programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olanlar yatay geçiş başvuru yapabilirler.
4. Özel yetenek sınavlarına göre öğrenci kabul eden yurt dışı üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin yatay geçiş yapmaları mümkün değildir.
5. Uyarı ve kınama cezaları dışında her hangi bir disiplin cezası almamış olmak gerekir.
6. Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversiteler tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.
7. Yurt dışında öğrenim görmekte olan öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS girmiş veya muadil belgelere sahip olmaları, ayrıca ilgili yılın ÖSYS kılavuzunda YÖK tarafından belirlenen ve ilan edilen şartları sağlamaları gerekir.
8. Genel Not Ortalamasına Göre Lisans programlarına yapılacak yatay geçişler Üniversite Senatosu tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’e bildirilen kontenjanlar dahilinde aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılır.
9. Kayıt dondurmuş olmak yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

Sağlık Raporu Alınması Gereken Programlar ve Açıklamaları
İlk ve Acil Yardım Programı
Bu programa alınacak öğrencilerin, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 165 cm’den, kız öğrencilerde 160 cm’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ (ön lisans)
Mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:
1) Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Bayanlar için 160 cm-180 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak.).
3) Erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak.).
4) Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir.).
5) Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak.

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ (ön lisans)
Mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:
1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Mesleğive/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunubulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu almak (işitme kaybı/eksikliği,görme kaybı/eksikliği vs).

UÇAK TEKNOLOJİSİ (ön lisans)
Mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:
1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu almak
(renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs).