Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Nedir?

PROGRAMIN AMACI

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı; hastalıkların teşhis ve tedavisinde doktor istemine göre görüntüleme tekniklerini uygulayacak teknikerler yetiştiren programdır. Programın amacı; Röntgen tanı ve tedavi (Radyoterapi, ultrasonografi, nükleer tıp, görüntüleme, MR, Tomografi, dijital röntgen, acil röntgen, mamografi ,scopi vb.) ünitelerinde çalışabilecek düzeyde ve ülke koşullarına uygun, bilgili, becerikli ve yetkin sağlık elemanı yetiştirmektir.

Teknolojinin hızla değişip geliştiği günümüzde, gelişime açık, donanımlı sağlık profesyonellerine olan ihtiyaç sürekli artmaktadır. Görüntüleme teknikerleri kamu ve özel hastanelerde radyoloji birimlerinde, görüntüleme merkezlerinde, araştırma merkezlerinde çalışabilirler.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölüm Süresi

Programın öğrenim süresi 2 yıldır.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölüm Müfredatı

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programında mesleğe yönelik derslerin yanında öğrencinin ilgi alanına yönelik seçmeli dersler ve kültür dersleri de verilmektedir. Üniversite seçmeli dersleri arasında; Sanat tarihi, Girişimcilik, İşaret dili, İş sağlığı güvenliği, Kalite yönetimi, Temel hukuk gibi dersler bulunmaktadır. Bölümde verilen dersler;

Birinci yarıyılda; Radyasyon Güvenliği Ve Radyasyondan Korunma, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri I, Temel Anatomi ve Fizyoloji, Tıbbi Terminoloji, Akademik ve Sosyal Oryantasyon, Mesleki Sorumluluk ve Etik, Temel Bilgi Teknolojileri,

İkinci Yarıyılda; Radyolojik Anatomi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri II, Kariyer Planlama, İlk Yardım, Enfeksiyon Hastalıkları ve Sterilizasyon,

Üçüncü Yarıyılda; İleri Görüntüleme Teknikleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İngilizce, Klinik Uygulama, Nükleer Tıp,

Dördüncü Yarıyılda; Türk Dili, Radyasyon Onkolojisi, Kontrast Maddeler ve Parenteral Uygulamalar, İletişim Becerileri, Staj ve Bitirme Projesidir.

Programa kabul edilebilmek için; Lise ve dengi okuldan mezun olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı ile yerleşmek için gerekli şartları sağlamak gerekmektedir.

Yüksek Öğrenim Sınav sonucuna göre programa kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilen tarihlerde online ve yüz yüze kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

Program Başkanı; Öğr. Gör. Ümran GÖRÜGEN

Dr.Öğretim Üyesi Müslüm AYDIN

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programından mezun olabilmek için;

  • Öğrenci müfredat derslerindeki zorunlu dersleri almış ve başarmış olmalı ,
  • 120 AKTS’yi tamamlamış olmalı,
  • Öğrencinin akademik not ortalaması en az 2.00 olmalı,
  • 20 iş günü stajını yapmış olmalı.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Müfredatı

Neler Yapıyoruz?

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj