Spor Yöneticiliği Bölümü

Spor Yöneticiliği Bölümü Nedir?

Spor Yöneticiliği Bölümünün temel amacı; gerek devlete bağlı, gerekse özel sektör spor kuruluşları ve örgütlerinde spor yöneticisi ihtiyacını karşılamaktır. Spor yöneticisi olmak isteyen öğrenciler, üniversite ortamının sağladığı; sosyo-kültürel düzeyi yüksek, bilimsel temellere dayalı bilgilerle, evrensel bir program içeriğinde yetiştirileceklerdir.

Dört yıllık eğitimin içerisinde; hukuk, iktisat, muhasebe, pazarlama, rekreasyon, bilgisayar, işletme gibi genel alan bilgisinin ardından, spor hukuku, spor pazarlaması, spor sosyolojisi, spor yönetimi gibi spor alanına özgü daha özel konular yer almaktadır. Ayrıca çok çeşitli alanlarda seçmeli dersler sunularak, spor yöneticiliği lisans programında okuyan öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda kendilerini yetiştirme imkanı sağlanmaktadır.

Spor Yöneticiliği Bölümünün temel hedefi, ülkemizde sporun yönetiminde söz sahibi olacak yöneticilerin, yönetim biliminin temelleri ile yetiştirilmesini sağlamaktır. Böylece fitness salonları gibi özel küçük işletmelerden, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ya da büyük spor kulüplerinin çeşitli kademelerinin yönetimi gibi geniş bir yelpazede görev yapma imkanı oluşmaktadır. Ayrıca mezunlarımız, Eğitim Fakültelerinden aldıkları pedagojik formasyon eğitimiyle de beden eğitimi öğretmeni olabilmektedirler.

PROGRAMIN AMACI

Spor Yöneticiliği; Lisans Programı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında faaliyet göstermeye başlamıştır. Spor Yöneticiliği lisans programı teorik ve uygulamalı dersleri, güçlü altyapısı ve uzman akademisyen kadrosu ile spor bilimleri alanında bilgili ve deneyim kazanmış öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Spor Yöneticiliği Bölümü; genel işletmecilik ile ilgili kavramlar ve yaklaşımlar yanında spor yönetimi, spor pazarlaması, spor hukuku ve spor ekonomisini içeren interdisipliner bir alandır. Bölümün amacı ülkemizde eksikliği hissedilen spor yöneticilerini yetiştirmektir.

Spor yöneticiliği bölümümüz derslerini spor endüstrisinin ve spor yönetimi alanındaki akademik platformaları, içinde bulunduğumuz çağın sportif değişikleri yakından takip ederek öğrencilerimizin en güncel bilgileri sağlamak ve en donanımlı şekilde mezun olmalarını sağlamaktır.

KABUL KOŞULLARI

Spor yöneticiliği Programına giriş için lise eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eş değer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında ve özel yetenek sınavında yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Spor yöneticiliği Bölümü ve yetenek sınavları ile birlikte öğrenci kabul eden diğer bölümlerimiz her yıl Haziran ayında okulumuzun resmi internet sitesi www.ayvansaray.edu.tr üzerinden yayınlanan Yetenek Sınavı Kılavuzuna ulaşabilirler. Aday öğrencilerimiz, Yetenek Sınavı Kılavuzu içerisinde yer alan sınav parkuru ve özgeçmiş puan tablosu ile ilgili bilgi sahibi olabilirler. Yetenek Sınavları içerik olarak koordinasyon parkuru ve durarak uzun atlama istasyonundan oluşmaktadır ancak bazı düzenleme ve değişiklikler ile birlikte parkur içeriklerinde ve özgeçmiş puanlama tablosunda güncellemeler olabilmektedir.

Spor Yöneticiliği İş Olanakları

Günümüzde, spor yöneticiliği bir meslek olarak kabul edilmekte ve bugünkü spor potansiyeline rağmen sporun amatörce, sadece hevesle ya da sevgiyle yönetilmeyeceği bilinmektedir. Bu nedenle, spor alanında görev alacak spor yöneticilerinin, bu işi sevmelerinin yanında, kişisel beceri, tecrübe, mesleki bilgi ve spor yöneticiliği alanındaki Ayvansaray Üniversitesinde aldığı eğitim ile Spor yöneticiliği mezunları spor endüstrisi ve camiası içerisinde hak ettiği yeri alacaklardır. Bu alanlar :

Üniversiteler, Millî Eğitim Bakanlığına Devlet ve Özel Okullar, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Federasyonları, Gençlik Spor İl Müdürlükleri, Belediyelerin Spor Yönetim Bilimleri, Spor Kulüpleri, Spor Salonları, Otellerin Spor Organizasyon Birimleri, Sporcu Eğitim Merkezleri, Spor Kompleksleri, Şirketlerin Halkla İlişkiler Departmanında, Pazarlama Departmanında, İnsan Kaynakları Bölümlerinde İş Olanaklarına Sahiptir.

Spor Yöneticiliği Bölüm Süresi

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Lisans bölümü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği uyarınca zorunlu dersler, seçmeli dersler ve uygulamalı dersleri ile 8 yarıyıldan (4 yıl) oluşmaktadır. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere, spor yöneticiliği lisans diploması verilmektedir. 4 yıllık lisans eğitiminde öğrencilerimiz; bu 4 yıllık eğitim sürecinde mesleki kriterlere uygun çağın gerektirdiği bilgi ve tecrübeleri alacağı teorik eğitimlerle kampüsümüzde yer alan spor alanlarında pratik uygulamalar ile pekiştirecekler ve mesleki alan uygulaması ile birlikte donanımlı olarak mezun olacaklardır.

Öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi Sınav kılavuzuna göre; TYT’den en az 150 puan almış olmak gerekmektedir. Adaylar, internet üzerinden özel yetenek sınavı başvurusunu tamamlamalı ve kaydın sonunda imzalı bir başvuru formu teslim etmeli ve buna ekli tüm gerekli belgeleri Ayvansaray Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu sekreterliğine teslim etmelidirler.

Kayıtlı adaylar, üniversitemiz tarafından yayınlanan sınav kılavuzunda sınavla ilgili detaylı bilgi ve değerlendirmelere ulaşabileceklerdir.

Özel yetenek sınavında başarılı olan öğrenciler kontenjan dahilinde kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü alanında uzman ve bilgili akademik kadrosuyla tüm öğrencilerimizin her zaman yanındadır. Akademisyenlerimiz alanlarında Ulusal ve Uluslararası indekslerde taranan çok sayıda bilimsel makaleye imza atmış ve yine Ulusal ve Uluslararası birçok Kongrede bildiri sunmuşlardır. Spor Yöneticiliği Bölümünde yer alan akademisyenlerimiz ayrıca uzman oldukları alanlarda kitaplar yazmış ve ilgili literatüre önemli katkılarda bulunmuşlardır.

Dr. Öğr. Üyesi Durdu Mehmet Avan

Spor Yöneticiliği (Bölüm Başkanı)

durdumehmetavan@ayvansaray.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Fikri Eralp

Spor Yöneticiliği

omerfikrieralp@ayvansaray.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Erden Müçteba Or

Spor Yöneticiliği

erdenmuctebaor@ayvansaray.edu.tr

 

Arş. Gör. Onur Can Dolğun

Spor Yöneticiliği

onurcandolgun@ayvansaray.edu.tr

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince Spor Yöneticiliği lisans derecesini elde etmek için 240 AKTS’yi başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir. Öğrenciler, gereken ulusal krediyi 8 yarıyılda zorunlu ve seçmeli derslerle tamamlamak ve bitirme projesi zorunluluğunu yerine getirmekle yükümlüdürler.

Öğrenciler öğrenim dönemleri boyunca almış oldukları tüm zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Daha önceden almış ve kalmış oldukları seçmeli dersler yerine başka bir ders alarak, yeni almış oldukları seçmeli dersten başarılı olmaları halinde daha önceden kalmış oldukları seçme ders yerine dersler arasındaki kredi ve AKTS sayılarının birbirlerine eşit veya kaldıkları ders yerine almış oldukları seçmeli dersin kredi ve AKTS oranının daha yüksek olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerin mezuniyet şartı olarak GANO’larının (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması zorunludur.

Spor Yöneticiliği Bölümü Müfredatı

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDAT PROGRAMI
1. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTUKAKTS
PES1011Spor Bilimleri ve TerminolojisiZ3036
PES1031Spor AnatomisiZ3036
SMA1011Spor ve Yönetim İlkeleriZ3036
URC1011İngilizceZ4044
URC2011Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiZ4044
FCS1011Temel Bilgi TeknolojileriZ2024
        
TOPLAM   1901930
   

 

     
2. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTUKAKTS
PES1022Temel FizyolojiZ3035
SMA1022Spor İşletmelerinde YönetimZ3034
SMA2044Spor PazarlamasıZ3035
URC1022Türk DiliZ4044
URC1102Kariyer PlanlamaZ1012
PES1xx2Takım SporlarıS1225
PES3xx5Alan Seçmeli 1S3035
        
TOPLAM   1821930
3. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTUKAKTS
PES2013Egzersiz FizyolojiZ3035
PES2033Türkiye’de Spor Yönetimi Yapısı ve OrganizasyonZ3035
PES2053Genel Antrenman BilgisiZ3035
PES2xx3Bireysel SporlarS1225
PES2xx3Temel SporlarS1225
PES2xx3Takım SporlarıS1225
        
TOPLAM   1261530
4. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTUKAKTS
SMA2024Küreselleşme ve Spor EndüstrisiZ3035
SMA2064Yönetimde İletişim BecerileriZ3036
SMA2084Sporda Yasal Düzenlemeler ve UygulamalarıZ3034
PES2xx4Temel SporlarS1225
PES2xx4Takım SporlarıS1225
PES1xx2Bireysel SporlarS1225
        
TOPLAM   1261530
5. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTUKAKTS
SMA3015Toplam Kalite YönetimiZ3037
SMA3035Yerel Yönetimler ve Rekreasyon YönetimiZ3036
MOD3xx5Modül 1S3036
MOD3xx5Modül 2S3036
PES1xx2Temel SporlarS1225
        
TOPLAM    1321430
  Mod 1: Sporda İşletme Yönetimi ve Ekonomisi     
  Mod 2: Sporda Yeni Medya ve İletişim     
        
6. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTUKAKTS
SMA3026Kariyer Yönetimi ve GirişimcilikZ3037
SMA3046Sporda Kurumsal İş Birlikleri ve Hizmet YönetimiZ3036
MOD3xx6Modül 1S3036
MOD3xx6Modül 2S3036
PES3xx6Alan Seçmeli 2S3035
        
TOPLAM    1501530
  Mod 1: Sporda İşletme Yönetimi ve Ekonomisi     
  Mod 2: Sporda Yeni Medya ve İletişim     
7. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTUKAKTS
PES4017Mesleki Alan Uygulaması IZ2448
SMA4017Spor ve Sağlık Turizminde Güncel YaklaşımlarZ3036
SMA4037Spor İşletmelerinde Bütçe PlanlamasıZ3036
MOD4xx7Modül 1/2S3036
XXX7Üniversite Seçmeli 1S2024
        
TOPLAM   1341530
  Mod 1: Sporda İşletme Yönetimi ve Ekonomisi     
  Mod 2: Sporda Yeni Medya ve İletişim     
8. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTUKAKTS
PES4028Mesleki Alan Uygulaması IIZ2448
SMA4028İnsan Kaynakları YönetimiZ3036
SMA4048Sporda Örnek Olay AnaliziZ3036
MOD4xx8Modül 1/2S3036
XXX8Üniversite Seçmeli 2S2024
        
TOPLAM    1341530

 

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER 1. YARIYIL
  DERS ADITUKAKTS
KOD Temel Sporlar 1    
PES151SCimnastik1225
PES152SAtletizm1225
PES153SYüzme1225
  Bireysel Sporlar 1    
PES158SAikido1225
PES159STenis1225
PES160SGolf1225
PES161SJudo1225
PES162SYelken1225
PES163SOkçuluk1225
PES164SKano1225
PES165SSu Altı Aletli Dalış1225
PES166SBinicilik1225
PES167SKarate1225
PES168SBuz Pateni1225
PES169SYoga1225
PES170STaekwondo1225
PES171SMasa Tenisi1225
PES172SE-Spor1225
PES173SPilates1225
PES174SSatranç1225
  Takım Sporları 1 
PES154SFutbol1225
PES155SBasketbol1225
PES156SVoleybol1225
PES157SHentbol1225
       
 

 

 

  

 

    
       
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER 2. YARIYIL TÜRDERS ADITUKAKTS
KOD Temel Sporlar 2    
PES151SCimnastik1225
PES152SAtletizm1225
PES153SYüzme1225
  Bireysel Sporlar 2    
PES158SAikido1225
PES159STenis1225
PES160SGolf1225
PES161SJudo1225
PES162SYelken1225
PES163SOkçuluk1225
PES164SKano1225
PES165SSu Altı Aletli Dalış1225
PES166SBinicilik1225
PES167SKarate1225
PES168SBuz Pateni1225
PES169SYoga1225
PES170STaekwondo1225
PES171SMasa Tenisi1225
PES172SE-Spor1225
PES173SPilates1225
PES174SSatranç1225
  Takım Sporları 2    
PES154SFutbol1225
PES155SBasketbol1225
PES156SVoleybol1225
PES157SHentbol1225
       
       
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER 3. YARIYIL TÜRDERS ADITUKAKTS
KOD Temel Sporları 3    
PES151SCimnastik1225
PES152SAtletizm1225
PES153SYüzme1225
       
       
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER 4. YARIYIL TÜRDERS ADITUKAKTS
KOD Takım Sporları 3    
PES154SFutbol1225
PES155SBasketbol1225
PES156SVoleybol1225
PES157SHentbol1225
       
       
ALAN SEÇMELİ DERSLER 5. YARIYIL TÜRDERS ADITUKAKTS
KOD Alan Seçmeli 1    
PES351SFiziksel Uygunluk3035
PES352SHalk Oyunları2235
PES353SBeden Dili ve Drama2235
PES354SSporda Beslenme ve Ergojenik Yardım3035
PES355SKamp Eğitimi2235
PES356SMacera Sporları2235
PES357SOlimpizm3035
PES358SRitim Eğitimi ve Dans2235
PES359SSağlık Bilgisi3035
PES360SSpor Sosyolojisi3035
PES361SSporda Araştırma Teknikleri ve İstatistik2235
PES362SPerformans Gelişimi ve Doping3035
PES363SSpor Masajı2235
PES364Sİletişim ve Halkla İlişkiler3035
PES365SBedensel Engelliler ve Spor3035
PES366SHareket Analizi2235
PES367SSporda Veri Analizi ve Değerlendirme2235
PES368SBilgisayar Destekli Performans Analizi2235
PES369SEgzersiz Biyokimyası3035
PES370SDağcılık2235
PES371SEğitsel Oyunlar Teori ve Pratiği2235
PES372SPostür Değerlendirme ve Yetenek Seçimi2235
PES373SEklem Fonksiyonları ve Kinesiyoloji3035
PES374SSpor Hukuku3035
PES375SHerkes İçin Spor3035
PES376SSpor Ekipmanları3035
PES377SSpor Yaralanmaları ve İlk Yardım2235
PES378STekerlekli Sandalye Basketbolu2235
PES379SÇocuk Gelişimi ve Temel Spor Uygulamaları2235
PES380SSuda ve Doğada Can Kurtarma2235
PES381SRekreasyonda Yaratıcılık2235
PES382SÖğrenen Organizasyon3035
PES383SOryantiring Teori ve Uygulamaları2235
PES384SÇevre ve Ekolojik Sistemler3035
PES385SPsikomotor Öğrenme ve Gelişimi3035
PES386SSunum Teknikleri ve Uygulamaları2235
MOD321SKüreselleşme ve Spor Endüstrisi ( M 1 )3036
MOD323SSporda Pazarlama ve Satış Teknikleri( M 1 )3036
MOD325SSporda Kurumsal İletişim ( M 2 )3036
MOD327SSporda Tüketici İlişkileri ( M 2 )3036
  Mod 1: Sporda İşletme Yönetimi ve Ekonomisi    
  Mod 2: Sporda Yeni Medya ve İletişim    
       
ALAN SEÇMELİ DERSLER 6. YARIYIL
 TÜRDERS ADITUKAKTS
KOD Alan Seçmeli 2    
PES351SFiziksel Uygunluk3035
PES352SHalk Oyunları2235
PES353SBeden Dili ve Drama2235
PES354SSporda Beslenme ve Ergojenik Yardım3035
PES355SKamp Eğitimi2235
PES356SMacera Sporları2235
PES357SOlimpizm3035
PES358SRitim Eğitimi ve Dans2235
PES359SSağlık Bilgisi3035
PES360SSpor Sosyolojisi3035
PES361SSporda Araştırma Teknikleri ve İstatistik2235
PES362SPerformans Gelişimi ve Doping3035
PES363SSpor Masajı2235
PES364Sİletişim ve Halkla İlişkiler3035
PES365SBedensel Engelliler ve Spor3035
PES366SHareket Analizi2235
PES367SSporda Veri Analizi ve Değerlendirme2235
PES368SBilgisayar Destekli Performans Analizi2235
PES369SEgzersiz Biyokimyası3035
PES370SDağcılık2235
PES371SEğitsel Oyunlar Teori ve Pratiği2235
PES372SPostür Değerlendirme ve Yetenek Seçimi2235
PES373SEklem Fonksiyonları ve Kinesiyoloji3035
PES374SSpor Hukuku3035
PES375SHerkes İçin Spor3035
PES376SSpor Ekipmanları3035
PES377SSpor Yaralanmaları ve İlk Yardım2235
PES378STekerlekli Sandalye Basketbolu2235
PES379SÇocuk Gelişimi ve Temel Spor Uygulamaları2235
PES380SSuda ve Doğada Can Kurtarma2235
PES381SRekreasyonda Yaratıcılık2235
PES382SÖğrenen Organizasyon3035
PES383SOryantiring Teori ve Uygulamaları2235
PES384SÇevre ve Ekolojik Sistemler3035
PES385SPsikomotor Öğrenme ve Gelişimi3035
PES386SSunum Teknikleri ve Uygulamaları2235
MOD322SMarka Yönetimi( M 1 )3036
MOD322SMarka Yönetimi( M 2 )3036
MOD324SSporda Sponsorluk ve Reklam Yönetimi ( M 1 )3036
MOD326SSporda Sosyal Medya Uygulamaları ( M 2 )3036
  Mod 1: Sporda İşletme Yönetimi ve Ekonomisi    
  Mod 2: Sporda Yeni Medya ve İletişim    
       
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER 7. YARIYIL
 TÜRDERS ADITUKAKTS
KOD Alan Seçmeli 3    
PES351SFiziksel Uygunluk3035
PES352SHalk Oyunları2235
PES353SBeden Dili ve Drama2235
PES354SSporda Beslenme ve Ergojenik Yardım3035
PES355SKamp Eğitimi2235
PES356SMacera Sporları2235
PES357SOlimpizm3035
PES358SRitim Eğitimi ve Dans2235
PES359SSağlık Bilgisi3035
PES360SSpor Sosyolojisi3035
PES361SSporda Araştırma Teknikleri ve İstatistik2235
PES362SPerformans Gelişimi ve Doping3035
PES363SSpor Masajı2235
PES364Sİletişim ve Halkla İlişkiler3035
PES365SBedensel Engelliler ve Spor3035
PES366SHareket Analizi2235
PES367SSporda Veri Analizi ve Değerlendirme2235
PES368SBilgisayar Destekli Performans Analizi2235
PES369SEgzersiz Biyokimyası3035
PES370SDağcılık2235
PES371SEğitsel Oyunlar Teori ve Pratiği2235
PES372SPostür Değerlendirme ve Yetenek Seçimi2235
PES373SEklem Fonksiyonları ve Kinesiyoloji3035
PES374SSpor Hukuku3035
PES375SHerkes İçin Spor3035
PES376SSpor Ekipmanları3035
PES377SSpor Yaralanmaları ve İlk Yardım2235
PES378STekerlekli Sandalye Basketbolu2235
PES379SÇocuk Gelişimi ve Temel Spor Uygulamaları2235
PES380SSuda ve Doğada Can Kurtarma2235
PES381SRekreasyonda Yaratıcılık2235
PES382SÖğrenen Organizasyon3035
PES383SOryantiring Teori ve Uygulamaları2235
PES384SÇevre ve Ekolojik Sistemler3035
PES385SPsikomotor Öğrenme ve Gelişimi3035
PES386SSunum Teknikleri ve Uygulamaları2235
MOD421SDijital Pazarlama ( M 1 )3036
MOD421SDijital Pazarlama ( M 2 )3036
  Mod 1: Sporda İşletme Yönetimi ve Ekonomisi    
  Mod 2: Sporda Yeni Medya ve İletişim    
       
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER 8. YARIYIL
 TÜRDERS ADITUKAKTS
KOD Alan Seçmeli 4    
PES351SFiziksel Uygunluk3035
PES352SHalk Oyunları2235
PES353SBeden Dili ve Drama2235
PES354SSporda Beslenme ve Ergojenik Yardım3035
PES355SKamp Eğitimi2235
PES356SMacera Sporları2235
PES357SOlimpizm3035
PES358SRitim Eğitimi ve Dans2235
PES359SSağlık Bilgisi3035
PES360SSpor Sosyolojisi3035
PES361SSporda Araştırma Teknikleri ve İstatistik2235
PES362SPerformans Gelişimi ve Doping3035
PES363SSpor Masajı2235
PES364Sİletişim ve Halkla İlişkiler3035
PES365SBedensel Engelliler ve Spor3035
PES366SHareket Analizi2235
PES367SSporda Veri Analizi ve Değerlendirme2235
PES368SBilgisayar Destekli Performans Analizi2235
PES369SEgzersiz Biyokimyası3035
PES370SDağcılık2235
PES371SEğitsel Oyunlar Teori ve Pratiği2235
PES372SPostür Değerlendirme ve Yetenek Seçimi2235
PES373SEklem Fonksiyonları ve Kinesiyoloji3035
PES374SSpor Hukuku3035
PES375SHerkes İçin Spor3035
PES376SSpor Ekipmanları3035
PES377SSpor Yaralanmaları ve İlk Yardım2235
PES378STekerlekli Sandalye Basketbolu2235
PES379SÇocuk Gelişimi ve Temel Spor Uygulamaları2235
PES380SSuda ve Doğada Can Kurtarma2235
PES381SRekreasyonda Yaratıcılık2235
PES382SÖğrenen Organizasyon3035
PES383SOryantiring Teori ve Uygulamaları2235
PES384SÇevre ve Ekolojik Sistemler3035
PES385SPsikomotor Öğrenme ve Gelişimi3035
PES386SSunum Teknikleri ve Uygulamaları2235
MOD422SMaliyet Muhasebesi ( M 1 )3036
MOD424SSosyal Medya ve Etik ( M 2 )3036
  Mod 1: Sporda İşletme Yönetimi ve Ekonomisi    

Neler Yapıyoruz?

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj