Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Nedir?

PROGRAMIN AMACI

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, ülkemizde ve dünyada, geniş ilgi ve uygulama alanları ile birbirleriyle yakın etkileşim içinde bulunan çağdaş sosyal bilimlerin önemli bir kolu haline gelmiştir. Ülkelerin yönetim sistem ve yöntemleri ile uluslararası politikalar ve gelişmelerin analizi ve yorumlanması, bu bilim dalının temel alanlarıdır.

Türkiye; engin ve zengin tarihi, bölgesel ve küresel ölçekte ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel ilişkilerindeki yoğunluğu sebebiyle dersin gerekliliğini dikte eden bir özelliğe sahiptir. Seçkin akademik kadromuz tarafından öğrencilerimize öğrenimleri sırasında ve meslek yaşamlarında yararlanacakları çağdaş bilimsel derinlik kazandırılarak sağlam bilimsel bir altyapıya kavuşmaları sağlanacaktır. Kuramsal derinliğin yanında güncel gelişmelerin geniş perspektifli ve üniversite ortamında katılımcı/interaktif bir anlayışla kavranması, disiplinler arası metotlardan ve üniversitemizin sunduğu diğer imkânlardan da yararlanmak suretiyle gerçekleştirilecektir. 

Programımızda öğrencilerimizin meslekleri için gerekli olan yabancı dil öğrenimi ile bilimsel araştırma ve analiz tekniklerini kullanabilme ve küresel gelişmeleri yorumlayabilme yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerimizin iş yaşamına en iyi biçimde hazırlanmaları ve mezuniyet sonrası istihdam sorunlarının çözümü için üniversitemizin ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde destekleyici ve yönlendirici bir rol üstlenmesi de programımızın hedefleri arasındadır. 

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans düzeyinde %100 İngilizce dilinde eğitim vermektedir. Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde bulunan Güvenlik Bilimleri yüksek lisans programında da dersler bölümümüz öğretim üyeleri tarafından sürdürülmektedir. Bölümün akademik programı dört alt dalı kapsar. Bunlar; karşılaştırmalı siyaset, uluslararası ilişkiler, siyaset kuramı ve Türkiye siyaseti.

Bölümün eğitim vizyonu; öğrencilere entelektüel derinlik kazandırmanın yanı sıra soru sormayı ve eleştirel düşünmeyi, alternatif bakış açılarına açık olmayı ve ekip halinde çalışmayı içerir. Bu amaca yönelik olarak bölüm disiplinler arası bilgi birikimini desteklemektedir.

Ayrıca Üniversitemiz bünyesinde kurulu bulunan ALMAR(Almanya Araştırmaları Merkezi) ve GÖÇAR (Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi) bölümümüzde ders veren uzman öğretim üyelerimiz tarafından yönetilmektedir. Öğrencilerimiz bu araştırma merkezleri ile kendilerine yeni bakış açıları edinecek, akademik ve sosyal projelere katılarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler eğitimlerini taçlandırma imkanına erişeceklerdir.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Süresi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü %100 İngilizce eğitim vermektedir. Bölümümüzde öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler, bölümdeki dersleri görebilecek yabancı dil yetkinliğine sahip olmak durumundadır. Bu nedenle kayıt yapan öğrenciler eğer geçerli bir yabancı dil skoruna sahip değilse, okul tarafından yapılan hazırlık eğitimi muafiyet sınavına girmelidir. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler hazırlık sınıfı hariç en az 4 yıl(8 Akademik Dönem) lisans eğitimi alarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü lisans diploması almaya hak kazanır. Başarısız olanlar ise 1 yıl süreyle İngilizce hazırlık eğitimi alarak lisans eğitimlerine başlarlar. Azami eğitim süresi ise lisans öğrenimi gören öğrenciler için hazırlık sınıfı hariç yedi yıldır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Müfredatı

Bölüm ders planında ilk iki yarıyıl öğrencilerimize programa giriş mahiyetinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası Politika dersleri verilmekte, bu dersler haricinde öğrencilerimize diğer bilim dallarına yönelik temel dersler okutulmaktadır.

Bölüm dengeli ve çok boyutlu bir siyaset bilimi eğitiminin yanı sıra uluslararası politika ve güvenlik sorunlarına yönelik bir akademik öğrenim planı sunmaktadır. Programda siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında temel nitelikteki zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilere değişik konularda çeşitli seçmeli dersler sunulur. Öğrencilerimiz her biri alanında uzman öğretim üyelerimiz tarafından verilen bu dersleri, lisans programının dördüncü yarıyılından başlayarak alır ve ilgi duydukları alanlarda yoğunlaşabilirler.

Avrupa’nın ve dünyanın çeşitli üniversiteleriyle yürütülmekte olan öğrenci değişim programları kapsamında öğrencilerimiz lisans düzeyinde yurtdışında bir veya birkaç dönem eğitim alma olanağına sahiptirler.

Öğrencilerimiz ayrıca beşinci yarıyıldan itibaren fakültemiz ve üniversitemiz bünyesindeki diğer bölümlerden alan dışı seçmeli dersler alarak perspektiflerini genişletme imkanına erişirler. Lisans programımız dahilinde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’ndeki diğer bölümler ile ortak dersler yürütülmekte ve öğrencilerimizin diğer disiplinler ile doğrudan tanışması amaçlanmaktadır.

Lisans programımızın son iki yarıyılında önce staj eğitimi ve alan uygulamaları dersleri ile teoride öğrenilen bilgileri pratiğe dökme olanağı sunulmakta, daha sonrasında ise öğrencinin mezuniyet öncesinde sunacağı tez çalışması ile dört yıllık akademik eğitimi son bulmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümüne kayıt olmak isteyen öğrencilerin en az lise ve dengi okul diplomasına ve güncel yükseköğretim kurumlarına giriş sınavından bölümü okumaya hak kazanmak için yeterli puana sahip olması gerekmektedir.  Yatay geçiş, dikey geçiş, intibak, özel öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenciler için İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenmiş düzenlemelere tabi olmak koşuluyla programa başvuru yapabilirler.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümüne başvuru, merkezi sınav sistemi yoluyla yapılmaktadır. Yükseköğretim Kurumlarına Giriş Sınavı’ndan (YKS) bölümü okumaya hak kazanmak için yeterli puanı almış olmak ve merkezi tercih sistemi ile bölümümüzü tercih etmek gerekmektedir. Yerleştirmeler ÖSYM eliyle yapılmaktadır. Kayıt için ise e-kayıt ve bireysel kayıt yöntemleri kullanılmaktadır. Kayıt için gerekli belgeler hakkında bilgi sahibi olmak üzere okulumuzun öğrenci işleri birimine ulaşılmalıdır. Yatay geçiş, dikey geçiş, intibak, özel öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenciler için İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenmiş düzenlemeler çerçevesinde işlem yapılmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Suat DÖNMEZ – Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Banu DALAMAN

Öğr. Gör. Hazal ALTUNKULP ÇOBAN*- Ders saati karşılığında ücret almaktadır.

Öğr. Gör. Hasan ACAR*- Ders Saati karşılığında ücret almaktadır.

Arş. Gör. Muhammet ÖZCAN

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olabilmek için İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nce belirlenmiş bulunan en az 240 AKTS değerindeki dersleri başarıyla tamamlamış bulunmak ve asgari 2.00/4.00 genel not ortalamasına sahip olmak gereklidir. Bu şartları yerine getiren öğrenciler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans diploması almaya hak kazanır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce) Müfredatı

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ, İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
2020-21 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
1. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
POL1011Siyaset BilimiZ40046
FCS1011Temel Bilgi TeknolojileriZ20024
FCS1031Hukukun Temel İlkeleriZ20024
FCS1051FelsefeZ20024
FCS1071İktisadın Temel İlkeleriZ20024
FCS1091MatematikZ20024
URC1031Sosyal Bilimler için İngilizceZ40044
TOPLAM   18001830
         
2. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
IRL1022Uluslararası PolitikaZ40047
FCS1022Bilgi Teknolojileri KullanımıZ20024
FCS1042SosyolojiZ20024
FCS1082İstatistikZ20024
POL1022Siyasal Düşünceler TarihiZ20025
URC1102Kariyer PlanlamaZ10012
URC1022Türk DiliZ40044
TOPLAM   17001730
3. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
POL2013Araştırma YöntemleriZ20025
IRL2013Uluslararası İlişkiler TeorileriZ40046
ENG2013Akademik İngilizceZ20024
POL2033Çağdaş Siyaset KuramlarıZ40046
IRL2033Uluslararası Ekonomi PolitikZ20025
URC2013Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiZ40044
TOPLAM   18001830
         
4. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
IRL2024Küreselleşme ve Uluslararası İlişkilerZ20025
ECO2024MakroekonomiZ20026
IRL2044Uluslararası HukukZ20024
POL2024Türk SiyasetiZ40046
FCS2044Diplomasi TarihiZ20024
 4Bölüm SeçmeliS20025
TOPLAM   14001430
5. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
POL3015Türk Anayasa SistemiZ20025
IRL3015Türk Dış PolitikasıZ40045
POL3035Karşılaştırmalı SiyasetZ40046
IRL3035Uluslararası ÖrgütlerZ20024
 5Bölüm SeçmeliS20025
 5Üniversite SeçmeliS20025
TOPLAM    16001630
         
6. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
POL3026Kimlik, Vatandaşlık ve DemokrasiZ40046
IRL3026Dış Politika AnaliziZ20025
IRL3046Uluslararası GüvenlikZ20024
 6Bölüm SeçmeliS20025
 6Bölüm SeçmeliS20025
 6Üniversite SeçmeliS20025
TOPLAM    14001430
7. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
FCS4017StajZ040210
IRL4017Alan Uygulamaları- MUN/MEUNZ220310
 7Bölüm SeçmeliS20025
 7Üniversite SeçmeliS20025
TOPLAM   660930
         
8. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
FCS4028Bitirme ProjesiZ120215
 8Bölüm SeçmeliS20025
 8Bölüm SeçmeliS20025
 8Üniversite SeçmeliS20025
TOPLAM    720830

 

BÖLÜM SEÇMELİ DERS LİSTESİ  
KODDERS ADITÜRTULKAKTS
IRL212Uluslararası Politikada OrtadoğuS20025
IRL214Uluslararası İlişkilerde Kültür ve KimlikS20025
IRL216Balkanlar Tarihi ve SiyasetiS20025
IRL218İç ve Dış Politikada İnsan HaklarıS20025
IRL220Siyasi TarihS20025
POL212Medya ve SiyasetS20025
IRL311Bölgesel Güvenlik ÇalışmalarıS20025
POL311Siyasal Partiler, Çıkar Grupları ve SeçimlerS20025
POL313Güney Avrupa Tarihi ve SiyasetiS20025
IRL312Avrupa Birliği Siyaseti ve YönetişimiS20025
IRL314Dış Politikada Kalkınma, İşbirliği ve İnsani YardımlarS20025
IRL316Bölgesel Çatışmalar ve Kriz YönetimiS20025
IRL318Uluslararası MüdahalelerS20025
PRA302Siyasal İletişimS20025
IRL411Uluslararası İlişkilerde Müzakere ve ArabuluculukS20025
IRL413Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileriS20025
IRL415Uluslararası Göç, Vatandaşlık ve Dış PolitikaS20025
IRL417Türkiye-Almanya İlişkileriS20025
POL411Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişimS20025
IRL412Avrupa Birliği Güvenlik ve Dış PolitikasıS20025
IRL414Güncel Dünya MeseleleriS20025
IRL416Türkiye’nin Yurtdışındaki İnsan Varlığı ve Dış PolitikasıS20025
IRL418Terörizm ve Yeni Dünya DüzeniS20025
 Gönüllülük ÇalışmalarıS12024

 

Neler Yapıyoruz?

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj