Radyo ve Televizyon Programcılığı Ön Lisans Programı

Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Nedir?

PROGRAMIN AMACI

Radyo ve Televizyon Programcılığı programının amacı; radyo, televizyon, sinema, reklamcılık, halkla ilişkiler uzmanlığı vb. mesleklere katılacak öğrencilerin, kendilerine ve kurumlarına avantaj sağlayacak uzmanlık, beceri ve birikimin yanında, hedef kitlelerin ufkunu açacak geniş teorik ve kültürel bir vizyona ve gerekli kuramsal ve teorik bilgilere sahip, uygulayabilen bireyler yetiştirmektir. Programda başta radyo ve televizyon olmak üzere farklı kitle iletişim ortam ve araçlarının yerlerini ve biçimlerini bilen, radyo ve televizyon alanı ile ilgili karşılaştığı sorunları çözmeye yönelik doğru bilgi kaynaklarına ulaşabilen, radyo ve televizyon programları üreten ekiplerin içinde sorumluluklarını yerine getirebilen bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Radyo ve Televizyon Programcılığı Eğitim Süresi

Radyo ve Televizyon Programcılığı programının eğitim süresi teorik ve uygulama bilgileri ile birlikte toplamda iki(2) yıl olmak üzere dört(4) yarıyıldan oluşmaktadır. Bu sürelerin içine zorunlu yaz stajı ve öğrencilerin mezuniyet aşamalarında yaptıkları bitirme projeleri de dahildir. Eğitim süresi boyunca her yarıyıl teorik ve uygulama bilgileri birlikte verilmektedir.

Radyo ve Televizyon Programcılığı Müfredatı

Radyo ve Televizyon Programcılığı ders müfredatında teorik, uygulamalı ve seçmeli dersler ile birlikte 26 ders bulunmaktadır. Bu dersler senaryo yazımı, sinema tarihi, kurmaca film vb. konulardaki teorik, film yapımı, kamera teknikleri, videoda kurgu vb. konulardaki uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Öğrenciler iki yıllık eğitim süreçlerinin sonunda müfredat süresince aldıkları tüm uygulamalı ve teorik bilgileri mezuniyet koşullarından olan staj ve bitirme projelerinde uygularlar. Öğrenciler iki yıllık ön lisans eğitimleri boyunca toplamda 120 AKTS’ye karşılık gelecek ders alırlar.

Programa kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Programa kabul için yeterli TYT puanına ulaşmış olması gerekmektedir. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

Programa yeni kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin lise mezunu olması ve TYT sınavında 150 barajını geçmiş olması gerekmektedir. ÖSYM tarafından belirlenen ilgili kayıt tarihleri sırasında yine ÖSYM tarafından düzenlenen ilgili sınavda yeterli puanı aldığına gösterir ve yerleşim tercihi sonuç belgesinin yanında üniversitemiz tarafından talep edilen diğer belgeleri yine üniversitemizin ilgili kampüslerinde ilgili kayıt dönemlerinde öğrenci kayıt birimlerine eksiksiz bir şekilde teslim etmesi gerekmektedir.

Öğr. Gör. Oğuz Turan Yayla – Program Başkanı

Öğr. Gör. Gülşen Dilek Akbaş

Öğr. Gör. Lütfican Umut

Radyo ve Televizyon Programcılığı’ndan mezun olacak öğrenci eğitim süresi boyunca müfredatta bulunan ve 120AKTS’ye karşılık gelen tüm alan ve seçmeli dersleri başarı ile tamamlamış olması ve genel not ortalaması(GNO)’nın 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve zorunlu olan staj uygulamasını ve bitirme projesini tamamlamış olması gerekmektedir.

Neler Yapıyoruz?

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj