Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı Nedir?

PROGRAMIN AMACI

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Psikoloji mezunlarının daha geniş iş imkanlarına ulaşabilmeleri için lisans eğitimi sonrası uzmanlaşmaya yönelebilecekleri yüksek lisans ve doktora programlarına katılmaları önerilmektedir. Bu nedenle lisans eğitimi sonrası yapılacak yüksek lisans ve sertifikalı eğitimler iş bulabilme olanaklarını artırması açısından önemlidir. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nde tezli ve tezsiz olarak yürütülen Psikoloji yüksek lisans programının amacı; öğrencilere psikolojinin alt dalları (klinik psikoloji, sağlık psikolojisi, örgüt ve endüstri psikolojisi, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, adli psikoloji, bilişsel psikoloji) ile ilgili kuramsal bilgileri ve en son gelişmeleri aktarmak ve alanlarında başarılı olabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış insan kaynakları yetiştirebilmektir.

Psikoloji (Tezsiz) Bölüm Süresi

Psikoloji (Tezsiz) Yüksek Lisans programı 1 yıl/2 yarıyılda tamamlanmaktadır. İki dönem boyunca Psikoloji biliminin farklı alanları ile ilgili seçmeli dersler sunulurken, öğrencilerin araştırma ve proje yapma süreçlerini kolaylaştıracak bilgi ve beceri kazanmalarını amaçlayan kuramsal ve SPSS uygulamalı araştırma dersleri verilmektedir.

Psikoloji (Tezsiz) Bölüm Müfredatı

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Psikoloji (Tezsiz) Yüksek Lisans müfredatı, psikolojinin alt dallarını tanıtan seçmeli dersler içermektedir. Ayrıca öğrencilerin mezuniyetleri için gerekli projelerini yapabilmeleri için ihtiyaç duyacakları becerileri kazandıran dersler de bulunmaktadır.

  1. Lisans Mezuniyet Not Ortalaması: Lisans mezuniyet not ortalaması minimum 2.50 olmalıdır.
  2. Başvuru Alınacak Lisans Mezuniyet Alanları: Psikoloji, PDR, Sosyoloji, Sosyal Hizmetler ve Felsefe programları gibi Sosyal Bilimler alanlarından lisans düzeyinde mezun olanlar başvurabilir.
  3. Bilimsel Hazırlık Koşulu: Bilimsel hazırlık bulunmamaktadır.
  4. ALES: Tezsiz program için ALES puan şartı aranmamaktadır.
  5. Yabancı Dil: Yabancı dil koşulu aranmamaktadır.

Psikoloji (Tezsiz) Yüksek Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin başvuru koşullarını sağlaması gerekmektedir. Başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler, başvuru döneminde gerekli belgeleri Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne teslim ederek bölüme kayıt yaptırabilirler.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Psikoloji bölümlerinin akademik kadrosu, psikoloji biliminin farklı alt dallarında uzmanlaşmış ve alanlarında aktif çalışmalar yapan profesör, doktor öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinden oluşmaktadır.

Akademik kadro;

·       Prof. Dr. Tülay Bozkurt

·       Dr. Öğr. Üyesi Hale A.Kahyaoğlu Çakmakcı

·       Dr. Öğr. Üyesi Huriye Billur Çakırer

·       Dr. Öğr. Üyesi Nesrin Duman

·       Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Onnar

·       Dr. Öğr. Üyesi Serra Şandor

·       Arş. Gör. Gizem Baki

·       Arş. Gör. Zühre Neslihan İçin

Öğrencilerin Psikoloji (Tezsiz) Yüksek Lisans programından mezun olabilmeleri için 60 AKTS’lik ders yükü ile 30 AKTS’lik projelerini tamamlamaları gerekir. Tezsiz psikoloji yüksek lisans programı 2 yarıyıllık bir programdır. Öğrenciler ilk iki yarıyıl 60 AKTS çalışma yükü içeren dersler alıp, 2.yarıyılda psikolojinin örgütsel davranış, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, adli psikoloji ve benzeri çalışma alanlarından biriyle ilgili proje yapmakla yükümlüdürler.

Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı Müfredatı

I. YARIYIL
DERS KODUDERS ADIZ/STULAKTS 
 PSİ537Sosyal Bilimlerde AraştırmaZ3006 
 PSİ538İnsan Davranışının KökenleriZ3006 
 Seçmeli DersS3006 
 Seçmeli DersS3006 
 Seçmeli DersS3006 
                                                                                    TOPLAM 150030 
II. YARIYIL
DERS KODUDERS ADIZ/STULAKTS 
 PSİ539Bağımsız ÇalışmaZ3006 
 Seçmeli DersS3006 
 Seçmeli DersS3006 
 Seçmeli DersS3006 
 Seçmeli DersS3006 
 PSİ511Dönem ProjesiZ00030 
                                                                                    TOPLAM 150060 
                                 TOPLAM              90 AKTS
DERS KODUDERS ADIZ/STULAKTS
PSİ512PsikopatolojiS3006
PSİ513Sağlık PsikolojisiS3006
PSİ514Adli PsikolojiS3006
PSİ516İleri Sosyal PsikolojiS3006
PSİ518Yaşam Boyu GelişimS3006
PSİ519İnsan Kaynaklarında Çağdaş KonularS3006
PSİ521Bireyi Tanıma TeknikleriS3006
PSİ522Gözlem ve Görüşme TeknikleriS3006
PSİ523Öfke YönetimiS3006
PSİ524Çocuk İstismarı ve İhmaliS3006
PSİ525Çalışma Yaşamında İnsanS3006
PSİ526Pozitif PsikolojiS3006
PSİ527Özel Yetenekli ÇocuklarS3006
PSİ528Stres YönetimiS3006
PSİ529Eğitim PsikolojisiS3006
PSİ531Aile PsikolojisiS3006
PSİ532İletişim ve Çatışma YönetimiS3006
PSİ533Duygusal ZekaS3006
PSİ534Yaratıcı DüşünceS3006
PSİ535Liderlik ve MotivasyonS3006
PSİ536Örgüt Psikolojisinde Seçme KonularS3006
PSİ537Atipik ÇocuklarS3006
PSİ538İnsan ve YaşamS3006
PSİ539Travma PsikolojisiS3006

 

Neler Yapıyoruz?

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj