Psikoloji Bölümü

Psikoloji Bölümü Nedir?

PROGRAMIN AMACI

Tarihsel gelişim sürecinde 100 yılı geride bırakan Psikoloji bilim dalı gelişen ve değişen dünyanın çok geniş kapsamlı sorun alanlarında kendine özgü ve disiplinler arası bakış açılarıyla etkili olmaya devam ediyor. Bu durum Psikolojinin geniş uygulama alanları ile önümüzdeki yüzyılın önemli kariyerlerinden biri olacağının da habercisi. Ancak toplumlarda gitgide artan bu ihtiyacı karşılamak kapsamlı ve kaliteli eğitim almış insan kaynakları ile mümkün görünüyor.

Psikoloji bölümü insan kaynağı yetiştirmekteki vizyon ve misyonunu; psikolojinin farklı ve disiplinler arası alanlarında uzmanlaşan nitelikli öğretim üyesi kadrosu ile gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Bölüm olarak hedefimiz mezunlarımızın öncelikle alanın temel bilgi ve donanımına sahip bireyler olmalarının yanı sıra yaratıcılık, eleştirel düşünme ve problem çözme, iletişim, uyum, sorumluluk, sosyal ve kültürlerarası beceriler gibi yetkinlikler kazanmalarıdır.

Psikoloji Bölüm Süresi

Psikoloji (İngilizce) bölümü 1 yıl hazırlık eğitiminin ardından 4 yıl/8 yarıyılda tamamlanmaktadır. Psikoloji (Türkçe) bölümü 4 yıl/8 yarıyılda tamamlanmaktadır. İlk yıl bölüm dersleri ile birlikte ilgili alanlardan ortak fakülte dersleri alınırken, 2., 3. ve 4. yılda öğrencilere psikolojinin alt alanlarından dersler verilerek alanı tanımaları sağlanmakta, hangi alanda ilerlemek istediklerine karar vermelerine yardımcı olunmaktadır.

Psikoloji Bölüm Müfredatı

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Psikoloji müfredatı, Psikolojiye Giriş ve Psikoloji Tarihi gibi temel alan derslerinin yanı sıra Sosyal Psikoloji, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Gelişim Psikolojisi, Bilişsel Psikoloji, Fizyolojik Psikoloji ve Psikopatoloji gibi psikolojinin alt dallarını tanıtan dersler içermektedir. Ayrıca Nöropsikolojinin Temel Uygulamaları, Adli Psikoloji, Eğitim Psikolojisi ve Spor Psikolojisi gibi bölüm seçmeli dersleri ile öğrencinin bilgilerinin zenginleştirilmesi hedeflenmektedir. Öte yandan Antropoloji, Sosyoloji, Hukuk ve Matematik gibi ilgili alanların giriş dersleri sunulan müfredatta, öğrencilerin bilimsel araştırma yapabilmesine ve bu araştırmalar sonucunda elde ettiği bulguları raporlayabilmesine olanak tanıyan İstatistik ve Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri gibi dersler de bulunmaktadır.

Aday öğrencilerin psikoloji bölümüne kayıt olabilmeleri için lise veya liseye denk düzeyde bir diplomaya sahip olmaları gerekmektedir. Lise mezunu olan öğrenciler, üniversiteye giriş sınavına girip o yıla ait psikoloji bölümü taban puanını elde ettikleri takdirde İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Psikoloji bölümlerine kayıt yaptırabilmektedir.

ÖSYS-YKS sonucuna göre bölüme yerleşen öğrencilerin kayıt rehberi, ilgili tarihlerde üniversitemizin web sayfasından duyurulmaktadır.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Psikoloji bölümlerinin akademik kadrosu, psikoloji biliminin farklı alt dallarında uzmanlaşmış ve alanlarında aktif çalışmalar yapan akademisyenlerden oluşmaktadır.

Akademik kadromuz;

·       Prof. Dr. Tülay Bozkurt

·       Dr. Öğr. Üyesi Hale A.Kahyaoğlu Çakmakcı

·       Dr. Öğr. Üyesi Huriye Billur Çakırer

·       Dr. Öğr. Üyesi Nesrin Duman

·       Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Onnar

·       Dr. Öğr. Üyesi Serra Şandor

·       Arş. Gör. Gizem Baki

·       Arş. Gör. Zühre Neslihan İçin

Psikoloji bölümü öğrencilerinin, mezun olarak psikoloji diplomasına sahip olabilmesi için program çıktılarını ve ders kazanımlarını benimsemiş olmalıdır. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Psikoloji bölümü müfredatında yer alan tüm derslerden geçer not alan, 4.00 üzerinden minimum 2.00 ortalamaya sahip olan ve 240 AKTS değerinde dersi tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

Psikoloji Bölümü Müfredatı

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ, İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
1. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
PSY1011Psikolojiye Giriş IZ20025
PSY1031Psikoloji TarihiZ20025
FCS1011Temel Bilgi TeknolojileriZ20024
FCS1031Hukukun Temel İlkeleriZ20024
FCS1051FelsefeZ20024
FCS1091MatematikZ20024
URC1011İngilizceZ40044
TOPLAM   16001630
         
2. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
PSY1022Psikolojiye Giriş IIZ20025
PSY1042Psikolojide Sunum ve Yazma BecerileriZ20027
FCS1022Bilgi Teknolojileri KullanımıZ20024
FCS1042SosyolojiZ20024
FCS1082İstatistikZ20024
URC1022Türk DiliZ40044
URC1102Kariyer Planlama Z20022
TOPLAM   16001630
3. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
PSY2013Öğrenme PsikolojisiZ20025
PSY2033Sosyal PsikolojiZ40046
PSY2053Psikolojide EtikZ20024
PSY2073Sosyal Bilimlerde Araştırma YöntemleriZ22036
URC2013Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiZ40044
  Bölüm SeçmeliS20025
TOPLAM   16201730
         
4. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
PSY2024Sosyal Bilimlerde İleri Araştırma ve Analiz TeknikleriZ22036
PSY2044Fizyolojik PsikolojiZ20025
PSY2064Kişilik PsikolojisiZ20025
PSY2084Psikolojide Ölçme ve DeğerlendirmeZ20025
PSY2104Gelişim PsikolojisiZ20025
FCS2024AntropolojiZ20024
TOPLAM   12201330
5. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
PSY3015Deneysel PsikolojiZ22035
PSY3035Psikopatoloji IZ20025
PSY3055Endüstri ve Örgüt Psikolojisi IZ20025
PSY3075Bilişsel PsikolojiZ20025
  Bölüm SeçmeliS20025
  Üniversite SeçmeliS20025
TOPLAM    12201330
         
6. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
PSY3026Psikolojide Sosyal Sorumluluk ProjeleriZ20025
PSY3046Endüstri ve Örgüt Psikolojisi IIZ20025
PSY3066Psikopatoloji IIZ20025
  Bölüm SeçmeliS20025
  Bölüm SeçmeliS20025
  Üniversite SeçmeliS20025
TOPLAM    12001230
7. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
FCS4017StajZ040210
PSY4017Klinik Psikoloji ve UygulamalarıZ20025
  Bölüm SeçmeliS20025
  Bölüm SeçmeliS20025
  Üniversite SeçmeliS20025
TOPLAM   8401030
         
8. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
FCS4028Bitirme ProjesiZ120215
PSY4028Gözlem ve Görüşme TeknikleriZ20025
  Bölüm SeçmeliS20025
  Bölüm SeçmeliS20025
TOPLAM    720830

 

BÖLÜM SEÇMELİ LİSTESİ  
KODTÜRDERS ADITULKAKTS 
PSY310SKültürel Psikoloji 20025 
PSY311SEğitim Psikolojisi 20025 
PSY312SToplumsal Cinsiyet 20025 
PSY313SSiber Psikoloji 20025 
PSY314SPsikolojide Eleştirel Düşünme20025 
PSY315SEvrimsel Psikoloji 20025 
PSY316SKişilerarası İlişkiler20025 
PSY317SUygulamalı Sosyal Psikoloji20025 
PSY318SAlgı Yönetim20025 
PSY319SÇevre Psikolojisi20025 
PSY410SPsikolojide Güncel Yaklaşımlar20025 
PSY411SSanat Terapisi 20025 
PSY412SDavranışsal Sinirbilim20025 
PSY413SÇift ve Aile Psikolojisi 20025 
PSY414SPsikoterapi Yöntemleri20025 
PSY415SPsikodrama 20025 
PSY416SÇocuk İstismarı ve İhmali20025 
PSY417SAtipik Çocuklar 20025 
PSY418SAdli Psikoloji20025 
PSY419SSpor Psikolojisi20025 
PSY420SSağlık Psikolojisi20025 
PSY421SNitel Araştırma Yöntemleri20025 
PSY422SPsikoloji ve Yaşam20025 
PSY423SGrup Psikolojisi20025 
PSY424SEndüstri ve Örgüt Psikolojisinde Güncel Yaklaşımlar20025 
PSY425SKognitif Sinirbilim20025 
PSY426SÇalışma Yaşamında İnsan20025 
PSY427SNöropsikolojik Değerlendirme ve Uygulama Esasları20025 

Neler Yapıyoruz?

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj