Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı

Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı Nedir?

Tezli ve Tezsiz olarak yürütülen Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı reklam, halkla ilişkiler, pazarlama, marka ve sponsorluk yönetimi gibi alanlarda kuramsal temellere dayalı uygulama ağırlıklı bir eğitim modeli benimsemiştir.

Programın Amacı

Fikirden Projeye Bir Öğretim Süreci

Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı, edindiği teorik bilgi birikimini uygulamalarına yansıtabilen, sektöre ve yeniliklere ayak uydurabilen nitelikli insan kaynağı sağlamayı amaçlamaktadır. Gelişen teknolojinin sunduğu ürünlere kolay ulaşabilme imkanı, rekabet şartlarını da zorlaştırmıştır. Bu rekabet ortamında pazarlama iletişimi faaliyetleri marka, ürün ve hizmetlerin diğerlerinden ayrılmasını ve tercih edilir olmasını sağlamaktadır. Değişen rekabet ortamına, değişen tüketici profiline, tüketicilerin beklentilerine, marka yönetim süreçlerine ve sosyal sorumluluk kampanya uygulamalarına hakim olan uzmanlar yetiştirmek ve bunu, öğrencilerin derslerde hayata geçirdikleri projeler sayesinde deneyimlemelerini sağlamak Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı’nın hedeflerindendir. Program; Kurumsal İletişim, Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi, İkna, Marka Yönetimi gibi teori ve uygulamanın birbirini beslediği derslerin yanı sıra, akademik bakış açısını kazandıracak Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği gibi dersleri kapsamaktadır.

Ayrıcalıklı Alan

Akademik bakış açısı ve bilgi birikiminin yanı sıra uygulama deneyimi elde eden öğrencilerimiz, hem sektördeki çalışmalarında bu birikim ve deneyimlerinden faydalanma imkanına sahip olmaktadırlar, hem de akademik anlamda kariyerlerine devam etme fırsatı yakalamaktadırlar.

Akademi ve sektör birlikteliğinde, marka yaratma ve yönetme becerilerinin kazandırılmasını hedefleyen Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı’nda, “Yaratıcı iletişim sürecinde, bakmakla, görmek arasındaki farkı yaşatmak” amaçlanmaktadır…

Farklı Alanlarda Kariyer Yapma İmkanı

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarımızdan mezun olanlar; kamu ve özel sektör kuruluşlarında marka yöneticisi, müşteri temsilcisi, insan kaynakları uzmanı, iletişim danışmanı, halkla ilişkiler uzmanı, kurumsal iletişim yöneticisi gibi pozisyonlarda görev alabilirler. Tezli programdan mezun olanlar aynı zamanda, akademik kariyerlerine devam edebilirler.

Teoriden Uygulamaya Entegre Edilmiş Bir Müfredat

Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı’nda zorunlu derslerin yanı sıra, seçimlik ders havuzundan alabilecekleri derslerle birlikte öğrencilerimize, belirledikleri uzmanlık alanlarında kendilerini geliştirme olanağı sunulmaktadır. Uygulamalı ders imkanları ile edindikleri teorik bilgilerini, sektörel ölçekte pratiğe yansıtmalarına olanak sağlanmaktadır.

Tezli Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı 4 yarıyıllık bir programdır. Öğrenciler ilk iki yarıyılda minimum 60 AKTS çalışma yükü içeren dersler alıp, son iki yarıyılda dijital kültür, yönetişim, tüketim kültürü, pazarlama ve yaratıcı iletişim gibi temel başlıklarda araştırmaya dayalı bir tez yapmakla yükümlüdürler. Programa girebilmek için dört yıllık bir üniversiteden lisans düzeyinde mezun olmak ve ilgili puan türünde en az 55 ALES puanı almak ön koşuldur. Tezsiz Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı ise en fazla 3 yarıyıldır. Öğrenciler ilk iki yarıyıl 60 AKTS çalışma yükü içeren dersler alıp ikinci veya üçüncü yarıyıl bir proje yazmakla yükümlüdürler. Tezsiz Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı’nda ALES puanı istenmemektedir.

Tezli program için lisans diploması ve ALES puanı ile Tezsiz program için lisans diploması şartlarını yerine getiren öğrenciler, belirlenen tarihler arasında başvurularını gerçekleştirdikten sonra programdaki hocalarımız tarafından mülakata alınırlar ve mülakat sonucunda da başarılı bulunan öğrenciler kayıt işlemlerini gerçekleştirirler.

Sektörel Deneyimini Eğitim – Öğretim sürecine Yansıtan  Kadro

Bölümümüz 4 öğretim üyesi, 1 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Doç. Dr. Arzu Kızbaz program başkanıdır. Programın öğretim üyeleri ise Dr. Öğr. Üyesi Aziz Tamer Güler Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Güven, Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Avunduk ve Arş. Gör. Bahşende Çoban’dır.

Öğretim üyelerimiz müfredatımızın çıkış noktası olan teoriden uygulamaya felsefesini, sektörden gelen tecrübeleri ile deneyim aktarımı yoluyla gerçekleştirmektedirler.

Tezli programdan mezun olabilmek için tüm derslerden başarılı olma, en az 2,70 genel not ortalamasına sahip olma ve tezini başarıyla tamamlamış olma şartları aranır.

Tezsiz programdan mezun olabilmek için ise tüm derslerden başarılı olma ve bitirme projesini başarıyla tamamlamış olma şartları aranır.

Neler Yapıyoruz?

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj