Öğrenci Kulüpleri ve Öğrenci Konseyi

Öğrencilerimizin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel faaliyetlerde bulunabilmeleri ve üniversite tarafından sağlanan imkânlardan eşit ve düzenli olarak yararlanmalarını sağlamak amacıyla öğrenci kulüpleri kurulmuştur.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nin temel hedefi; öğrenci memnuniyetini maksimum seviyede tutmaktır. Bu vesileyle yapılan eğitim yatırımları yanında, öğrenci faaliyetlerinin de önemi bilinmekte ve desteklenmektedir.

Kültürel ve sportif faaliyetler, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi desteği ile öğrenciler tarafından yapılmaktadır. Üniversitemizdeki öğrencilerimiz kendi projesini üreten, yöneten, geliştiren ve uygulamaya koyabilen ortamda öğretimlerini sürdürürler.

Bu nedenle, kulüp kurmak ve kulüp yönetimi konusunda öğrenciler, akademisyenler tarafından eğitimler alıp, faaliyetlere teşvik edilmektedir.

Okulumuz öğrencilerinin akademik eğitim alanlarının yanı sıra özgür düşünebilen, sanata ve kültüre önem veren, ekip çalışmasına yatkın, girişimci, sorumluluk yetisi kazanmış bireyler olmalarına önem verilmektedir.

Öğrencilik hayatını derslerin yanı sıra sosyal faaliyetlerle de değerlendiren öğrenciler, her geçen gün genişlettikleri çevreleri ile hem iş hem de sosyal hayata paralel olarak hazırlanmaktadır.

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre, kulüplerde çalışan öğrenciler tarafından yıl içinde yapılan etkinlikler;

Şirketlerle Kariyer Sohbetleri,
Ünlülerle Deneyim Paylaşım Söyleşileri,
Teknoloji ve AR-GE Yarışmaları,
Sosyal Sorumluluk Projeleri,
Sergi Ziyaretleri,
Sanatsal Faaliyetler,
Bahar Şenliği,
Konserler Spor Müsabakaları,
Film ve Tiyatro Gösterimleri,
Kültür Turları,
İl İçi ve İl Dışı Gezi Organizasyonları.

Öğrencilerin özgür seçimleri ile göreve gelen Öğrenci Konseyi, görüş ve önerilerin yönetim organlarına iletilmesinde etkin role sahiptir.

Öğrenci Konseyi, haftalık düzenli Yönetim Kurulu ve aylık düzenli Genel Kurul toplantılarına katılarak üst yönetim ile öğrenciler arasında bağ kurmaktadır.

Öğrencilerin sorunlarını ve geliştirilmesini istedikleri konuları sınıf temsilcileri aracılığıyla toplayan Öğrenci Konseyi, bir yandan da üniversite kurullarının toplantılarına katılarak üniversite yönetiminin hedef ve projelerini öğrenerek bu bağı kurmakta etkili bir organ olmaktadır.