Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı

Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı Nedir?

PROGRAMIN AMACI

Küresel bağlamda mimarlığın ölçeği, tasarlanan nesnenin ölçeğinden çok daha fazla genişlemiştir. Bu ölçek küresel ısınma, ulaşım, yeni kamusal alan tanımları, kentsel müdahalelerin çeşitlenmesi ışığında yeni mimari yaklaşımların tasarlanmasına gereksinim duymaktadır. Bu durum mimarlığın ölçeğini kentsel ölçeğe taşımaktadır.

Bu bağlamda yaşanan günlük yaşama dair problematikler, çokça tarihi çevrelerde görünür hale gelmektedir. Bu düşünceler paralelinde hazırlanan Ayvansaray Üniversitesi Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı, kent ile ilgili güncel problemleri; kentsel okumalar, araştırmalar yaparak saptamayı, bu süreçlerin sonunda elde edilen verileri kullanarak kente dair güncel çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. Tezli Yüksek Lisans Programının araştırma konuları; kent okumaları kentsel bellek, yer, mekân, mekân konforu, kent ve konut, kent tarihi, kentsel tasarım, kentsel dönüşüm, sürdürülebilir kentler, özel ilgi alanı olarak İstanbul araştırmaları (Fener-Balat-Ayvansaray-Haliç-Kıyı), kentsel akupunktur, kentsel mikro müdahale gibi araştırma konularından oluşmaktadır. Tezsiz Yüksek Lisans Programının omurgası ise, kentsel konulara odaklanan, yukarıda belirtilen kavramları araştırmayı ve çözüm önerileri geliştirmeyi hedefleyen, araştırma tabanlı bir tasarım stüdyosudur. Bu çalışmalar sırasında yerel yönetimlerin ve sivil inisiyatiflerin aktif olarak programa katkı vermesi planlanmıştır. Ayrıca uluslararası düzeyde ilişkiler geliştirerek kendi alanlarında özgün çalışmalar yapan akademisyenler, kurum ve gruplarla konferans, atölye ve saha çalışmaları yapılması hedeflenmektedir.

MİMARLIK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAM SÜRESİ

Program 4 yarıyılda, toplam8 ders bir seminer sunumunu kapsayan, 120 AKTS başarılmasıyla tamamlanmaktadır.

MİMARLIK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA KABUL KOŞULLARI

Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programına 4 yıllık Lisans Bölümlerinden mezun olan adaylar kabul edilmektedir. Adayın Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) geçtiğimiz üç yıl içinde girip sayısal türünde en az 55 puan alması gerekmektedir. Programa girişte; ALES puanını oluşturması, mülakat sınavına girmesi, portfolyo teslim etmesi, lisans ortalama puanını bildiren belgeyi sunması gerekmektedir.

 

Programa girişte; adayın ALES sınavından aldığı puan, adayla yapılan mülakat sınavından alınan puan, teslim edilen portfolyodan alınan puan ve lisans not ortalaması puanı değerlendirilir. Adayın Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) geçtiğimiz üç yıl içinde girip sayısal türünde en az 55 puan alması gerekmektedir Mimarlık Tezli Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde genel başarı notunu oluşturan yüzdeler aşağıdaki tabloda olduğu gibidir. Genel başarı notu 70 ve üzeri olan adaylar kontenjana göre sıralanarak programa kabul edilirler. Ayrıca varsa kontenjanın yarısı kadar yedek aday ilan edilir. Bu değerlendirme kriterlerinin yüzdelik oranı aşağıdaki gibidir. 

KRİTERYÜZDETOPLAM
ALES%50%100
MÜLAKAT SINAVI%20
PORTFOLYO20
LİSANS ORTALAMASI%10

 

Prof. Dr. Ayşen AKPINAR

Prof. Dr. Emine Dilay GÜNEY, Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Alp ARISOY

Dr. Öğretim Üyesi Paria VALİZADEH

Arş. Gör. Cansu SAKA

Öğrenci 8 adet dersten, seminer sınavından, tez çalışmasından ve tez savunmasından başarılı olması sonucunda Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programından başarı ile mezun olabilir.

Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı Müfredatı

1. YARIYIL
DERS ADITÜRTULKAKTS 
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİZ30036 
KENTSEL TASARIM KURAMLARIZ30036 
KENT OKUMALARI IZ30036 
SEÇMELİ DERSS30036 
SEÇMELİ DERSS30036 
TOPLAM 15001530
2. YARIYIL
DERS ADITÜRTULKAKTS 
TARİHSEL SÜREÇTE İSTANBUL VE MİMARİSİZ30036 
KENT OKUMALARI IIZ30036 
SEÇMELİ DERSS30036 
SEMİNERZ000012 
TOPLAM 900930
3. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
MIM 5313TEZZ000030
  TOPLAM     30
4. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
MIM 5313TEZ     30
  TOPLAM     30
GENEL TOPLAM120
KODYYMİMARLIK TEZLİ YÜKSEK LİSANS SEÇMELİ DERSLERİTÜRTULKAKTS
MIM 5511Kent Aydınlatması ve Güncel UygulamalarS30036
MIM 5531Kentsel Mikro Müdahale TürleriS30036
MIM 5551Mekânsal PsikolojiS30036
MIM 5571Mekânsal Dizime GirişS30036
MIM 5591Mekanın Tarihsel Olarak DeğişimiS30036
MIM5611Temsil MekanlarıS30036
MIM5631Kentsel Müdahale ModelleriS30036
MIM 5522Kentin Renk Kodlarını TasarlamakS30036
MIM 5542Kent ve KadınS30036
MIM 5562Kentsel Konutu Yeniden Düşünmek: Erken Örneklerden Güncel ÜretimeS30036
MIM 5582Kent MobilyalarıS30036
MIM 5602Kamusal Alanı Yeniden TanımlamakS30036
MIM 5422Kentsel Tasarımda Güncel YaklaşımlarS30036
MIM 5642Türkiye’de Kentsel Koruma Olgusunun GelişimiS30036

Neler Yapıyoruz?

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj