Mimarlık Doktora Programı

Mimarlık Doktora Programı Nedir?

PROGRAMIN AMACI

Ayvansaray Üniversitesi Mimarlık Doktora Programı, özgün, yaratıcı, teorik ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapılması, özgün bilgi, model, teori üretilmesini hedeflemektedir. Bilimsel araştırmalar kuram ve gözlem üzerine temellenir. Kestirim/tahmin, varsayım/hipotez ve kanıtlama/ispat demek olan kuramsal temel, gerçek dünyayı yakalamamızı sağladığı gibi onu dönüştürme gücünü de vermektedir. Bu açıdan irdelendiğinde kuramsal temel, mimarlığın gerçekle kurduğu ilişkinin yapısını, yalnızca analitik yöntemler aracılığı ile değil, diyalektik oluşturmak için felsefi düşünceyi de kapsamaktadır. Bu bağlamda üniversitemiz doktora programında mimarlık alanında araştırma yapmak isteyenler, hem mimarlık düşüncesinin diyalektik temelli kuramları üzerine odaklanan alan araştırmalarına hem de analitik çalışmaların sonucunda ulaşılabilen kuramsal bir çerçevenin üretimine yönlendirilecektir.

MİMARLIK DOKTORA PROGRAM SÜRESİ

Program 8 yarıyılda, toplam 240 AKTS başarılmasıyla tamamlanmaktadır.

Mimarlık Doktora Programına Tezli Yüksek Lisans Bölümü mezunları kabul edilmektedir. Adayın Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) geçtiğimiz üç yıl içinde girip sayısal türünde en az 55 puan alması gerekmektedir. Doktora programının öğretim dili Türkçedir. Ancak, adayın Yabancı Dil Yeterlilik koşulu olarak YDS, e-YDS, YÖK-DİL’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bu puana eşdeğer bir puan almış olması aranır. Programa girişte; bilim sınavı, İngilizce seviye belirleme sınavı ve mülakat yapılır. Lisans mezunlarının Doktora başvurularında Lisans ortalamasının en az 3.00, ALES puanının 80 olması istenmektedir.

Programa girişte; Bilim sınavı, İngilizce Seviye Belirleme sınavı ve Mülakat sınavı yapılır. Doktora programına öğrenci kabulünde genel başarı notu; ALES puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet notunun %20’si ve bilim sınavının (yazılı ve mülakat olmak üzere) %30’u olarak değerlendirmeye alınır. Genel başarı notu 70 ve üzeri olan adaylar kontenjana göre sıralanarak programa kabul edilirler. Ayrıca varsa kontenjanın yarısı kadar yedek aday ilan edilir. Bu değerlendirme kriterlerinin yüzdelik oranı aşağıdaki gibidir. 

KRİTERYÜZDETOPLAM
ALES%50%100
BİLİM SINAVI (YAZILI ve MÜLAKAT)%30
YÜKSEK LİSANS ORTALAMASI%20

Öğrenci, daha önce ürettiği işleri kapsayan bir portfolyo, 1 adet niyet mektubu ve 2 adet referans mektubu teslim edilmelidir. Mimarlık, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı, Şehir Bölge Planlama, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri hariç diğer disiplinlerden gelecek yüksek lisans öğrencileri aşağıda belirtilen dersleri bilimsel hazırlık dersi olarak alacaklardır.

  1. ARC 103 Mimarlığa Giriş ve Tasarım Kavramları (1.YY)
  2. ARC 107 Teknik Resim (1.YY)
  3. ARC 201 Mimari Proje Atölyesi II (3.YY)
  4. ARC 202 Mimari Proje Atölyesi III (4.YY)
  5. ARC 303 Mimarlık Tarihi ve Kuramı III (5.YY)

Prof. Dr. Ayşen AKPINAR

Prof. Dr. Emine Dilay GÜNEY, Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Alp ARISOY

Dr. Öğretim Üyesi Paria VALİZADEH

Arş. Gör. Cansu SAKA

Öğrenci 8 adet dersten, seminer sınavından, yeterlilik sınavından, tez önerisi sınavından ve tezinden başarılı olarak zorundadır.

Mimarlık Doktora Programı

I. YARIYIL
DERS KODUDERS ADIZ/SA/SADTULAKTS
MIM 601Güncel Tasarım KuramlarıZ3007.5
MIM 603Mimarlıkta Değişim DüşüncesiZ3007.5
MIM 613Seçmeli DersSA3007.5
 Seçmeli DersSA3007.5
TOPLAM 120030
II. YARIYIL
DERS KODUDERS ADIZ/SA/SADTULAKTS
MIM 602Mimarlıkta Sürdürülebilir TasarımZ3007.5
 Seçmeli Ders (………)SA3007.5
 Seçmeli Ders (………)SA3007.5
MIM 604SeminerZ0007.5
TOPLAM 210030

 

III. YARIYIL
DERS KODUDERS ADIZ/SA/SADTULAKTS
MIM 619Yeterlilik SınavıZ00010
MIM 605Tez (Tez Önerisi)Z00020
TOPLAM 00030

 

IV. YARIYIL
DERS KODUDERS ADIZ/SA/SADTULAKTS
MIM 606TezZ00030
TOPLAM 00030

 

V. YARIYIL
DERS KODUDERS ADIZ/SA/SADTULAKTS
MIM 606TezZ00030
TOPLAM 00030
VI. YARIYIL
DERS KODUDERS ADIZ/SA/SADTULAKTS
MIM 606TezZ00030
 TOPLAM 00030
VII. YARIYIL
DERS KODUDERS ADIZ/SA/SADTULAKTS
MIM 606TezZ00030
 TOPLAM 00030
VIII. YARIYIL
  DERS KODUDERS ADIZ/SA/SADTULAKTS
MIM 606TezZ00030
 TOPLAM 00030
                                                                             TOPLAM                                        240 AKTS

 

  DERS KODUDERS ADIZ/SA/SADTULAKTS
MIM 607Çevre ve MimarlıkSA3007.5
MIM 609Kent ve KonutSA3007.5
MIM 611Konut Tasarımında Çağdaş YaklaşımlarSA3007.5
MIM 613Mekanın Tarihsel Süreçte DeğişimiSA3007.5
MIM 615Çağdaş Kentsel Tasarım YöntemleriSA3007.5
MIM 617İleri Kent Aydınlatması ve Güncel UygulamalarSA3007.5
MIM 608Kentsel VernakülerSA3007.5
MIM 610Türkiye’de Koruma Olgusunun GelişimiSA3007.5
MIM 61221.YY Kent KuramlarıSA3007.5
MIM 614Çevre-Davranış KuramlarıSA3007.5
MIM 616İstanbul ve MimarisiSA3007.5
MIM 618Türkiye’de Kentsel Koruma Olgusunun DeğerlendirilmesiSA3007.5
MIM 620Tarihte İstanbul ve MimarisiSA3007.5

 

 

Neler Yapıyoruz?

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj