Mimari Restorasyon Bölümü

Mimari Restorasyon Bölümü Nedir?

Mimari Restorasyon Bölümü kısaca tarihsel değeri olan mimari yapı ve ürünlerin aslına sadık kalınarak yenilenmesi felsefesine uygun bilimsel eğitimlerin verildiği bölüme denir.

 

PROGRAMIN AMACI

Mimari Restorasyon, bir yapının biçimini, özelliklerini ve karakterini korumayı, hasar gören yapıların tarihsel belgelerden yararlanılarak restore edilmesi süreçlerini kapsamaktadır.  Bu doğrultuda Mimari Restorasyon Önlisans programı, bu alana ilgi duyan öğrencileri kültürel ve doğal mirasın korunması için eğitmeyi amaçlamaktadır. Programımızın amacı; Mimari Restorasyon ve Konservasyon alanında gerekli kavram ve terminolojiye hakim, restorasyon konusunda eğitim almış, alanında gerekli etik ilkeleri özümsemiş,  mesleki bilgi ve beceriye sahip ve bu sektörde ihtiyaç duyulan, kamu sektöründe ve özel sektörde görev alabilecek nitelikte ara teknik elemanlar yetiştirmek, yetişmiş ara eleman (Restorasyon Teknikeri) ihtiyacını karşılamaktır. Bu sebeple öğrenciler 2 yıl boyunca temel mimari eğitimin yanısıra restorasyon ilkeleri, geleneksel yapı elemanları ve restorasyon projesi gibi alana yönelik eğitimler almaktadır. Gün geçtikçe tarihsel mirasları korumanın önemini arttırdığı günümüzde, bu alandan mezun teknikerlere de daha fazla ihtiyaç olmaktadır.

Mimari Restorasyon Bölüm Süresi

Mimari restorasyon önlisans programı 4 yarıyıl ve 2 eğitim yılıdır. Öğrenciler ilk yılda restorasyon ve mimarlıkla alakalı teknik bilgilerle donanırken ikinci yıllarında teorik bilgilerini uygulamaya dökebilecekleri dersleri alırlar.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Plato Meslek Yüksekokulu programlarına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Mimari Restorasyon Programına, TYT puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Mimari Restorasyon Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Mimari Restorasyon Önlisans Programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden en az 150 ve daha yukarı puan almış olanlar tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bu programa yerleştirilmesi halinde kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

Yatay Geçiş uygulaması diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına veya Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılacak yatay geçişler, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.  

    Öğr.Gör. Selen Orta ( Program Başkanı)

    Dr. Öğretim Üyesi Pelin Kotas

    Öğr.Gör. Melis Şentürk

    Öğr.Gör. Gökalp Ceylan

Programdan mezun olmak için izlemekte olduğu programın en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlanması gerekmekte ve yürürlükteki müfredata göre alınması gereken tüm zorunlu ve seçmeli derslerin alınarak başarılı olunması gereklidir. Mimari Restorasyon Önlisans Programında zorunlu 20 iş günü staj bulunmaktadır. Öğrencilerimiz 1. sınıfı bitirdikten sonra stajlarını yapmak zorundadırlar. Staj en az 20 iş günü olmalıdır. Stajda öğrenciler, öğrendikleri teorik ve pratik bilgileri pekiştirmektedirler. Ayrıca son yarıyılda bitirme projesi almakta ve bu derste teorik ve pratik bilgiyi birleştirip bir proje hazırlayarak mezun olmaktadırlar.

Mimari Restorasyon Bölüm Müfredatı

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU
Mimari Restorasyon Programı
2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
1. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
ARR1011Eski Eserlerin Korunması ve Restorasyon İlkeleriZ20024
ARR1031Geleneksel Yapı Türleri ve ElemanlarıZ40046
ARR1051Teknik ResimZ22036
ARR1071Temel MatematikZ20024
VCC1011Akademik ve Sosyal OryantasyonZ10002
VCC1031Temel Bilgi TeknolojileriZ20024
VCC1051Temel İşletmeZ20024
TOPLAM    30

 

2. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
ARR2082Yapı Elemanları UygulamaZ22036
ARR2022Ahşap Malzeme ve Yapı TeknikleriZ11024
UEC1262Kariyer PlanlamaZ10012
ARR2042Geleneksel Yapı Mazemelerinin Bozulması ve OnarımıZ20024
ARR2062RölöveZ22036
 2Üniversite SeçmeliS    4
 2Üniversite SeçmeliS    4
TOPLAM    30
3. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
ARR2013Bilgisayarda ÇizimZ22036
ARR2033Restorasyon ProjesiZ22036
ARR2053Bölüm SeçmeliS    6
URC2033İngilizceZ40044
URC2013Atatürk İlkeleri ve İnkilap TarihiZ40044
 3Üniversite SeçmeliS    4
TOPLAM    30

 

4. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
ARR2024Bölüm SeçmeliS    4
ARR2044Bölüm SeçmeliS    4
VCC2064İletişim BecerileriZ20024
VCC2024Bitirme ProjesiZ12026
VCC2033StajZ04028
URC2044Türk DiliZ40044
TOPLAM    30
Bölüm Seçmeli DERS LİSTESİ
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
 3Şantiye OrganizasyonuS22036
 4Metraj ve KeşifS11024
 4Tarihi Yapılarda Strüktürel ProblemlerS20024

 

Neler Yapıyoruz?

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj