Medya ve İletişim Ön Lisans Programı

Medya ve İletişim Ön Lisans Programı Nedir?

PROGRAMIN AMACI

Medya ve İletişim programının amacı; medya ve iletişim sektörlerinde meslek sahibi olmak isteyen öğrencilerin, mesleklerinin gereği olan teorik ve pratik bilgileri edinerek kendilerine ve kurumların avantaj sağlayacak uzmanlık, beceri ve birikimi kazanmalarını sağlanmaktadır.  Medya ve iletişim programında kültürel bir vizyona sahip, gerekli kuramsal ve teorik bilgiler ile donanmış, bu bilgileri uygulayabilen bireyler yetiştirilmektedir. Programda TV, radyo, gazete, reklam ve benzeri tüm kitle iletişim ortam ve araçlarının biçimlerini ve özelliklerini bilen, bu alanlar ile ilgili karşılaştığı sorunları çözmeye yönelik doğru bilgi kaynaklarına ulaşabilen, kitle iletişim araçlarında hedef kitleye yönelik programları üreten ekiplerin içinde, sorumluluklarını yerine getirebilen bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

Medya ve İletişim Programı Eğitim Süresi

Medya ve iletişim programının eğitim süresi teorik ve uygulama bilgileri ile birlikte toplamda iki(2) yıl olmak üzere dört(4) yarıyıldan oluşmaktadır. Bu sürelerin içine zorunlu staj ve öğrencilerin mezuniyet aşamalarında yaptıkları bitirme projeleri de dahildir.

Medya ve İletişim Programı Müfredatı

Medya ve iletişim programı ders müfredatında teorik,  uygulamalı ve seçmeli dersler ile birlikte 26 ders bulunmaktadır. Bu dersler iletişim çalışmaları, temel gazetecilik, medya ve siyaset, yeni medya vb. konulardaki teorik, televizyonda röportaj ve sunum teknikleri, kamera ve ışık teknikleri, videoda kurgu vb. konulardaki uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Öğrenciler iki yıllık eğitim süreçlerinin sonunda müfredat süresince aldıkları tüm uygulamalı ve teorik bilgileri mezuniyet koşullarından olan staj ve bitirme projelerinde uygularlar. Öğrenciler iki yıllık önlisans eğitimleri boyunca toplamda 120 AKTS’ye karşılık gelecek ders alırlar.

Programa kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Programa kabul için yeterli TYT puanına ulaşmış olması gerekmektedir. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

Programa yeni kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin lise mezunu olması ve TYT sınavında 150 barajını geçmiş olması gerekmektedir. ÖSYM tarafından belirlenen ilgili kayıt tarihleri sırasında yine ÖSYM tarafından düzenlenen ilgili sınavda yeterli puanı aldığına gösterir ve yerleşim tercihi sonuç belgesinin  yanında üniversitemiz tarafından talep edilen diğer belgeleri yine üniversitemizin ilgili kampüslerinde ilgili kayıt dönemlerinde öğrenci kayıt birimlerine eksiksiz bir şekilde teslim etmesi gerekmektedir.  

 

Öğr. Gör. Aslı Artan Keskin  – Program Başkanı

Öğr. Gör. Tarık Aktaş

Öğr. Gör. Nazlı Yazıcı

Medya ve İletişim Programı’ndan mezun olacak öğrenci eğitim süresi boyunca müfredatta bulunan ve 120AKTS’ye karşılık gelen tüm alan ve seçmeli dersleri başarı ile tamamlamış olması ve genel not ortalaması(GNO)’nın 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve zorunlu olan staj uygulamasını tamamlamış olması gerekmektedir.

Medya ve İletişim Ön Lisans Programı Müfredatı

Neler Yapıyoruz?

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj