İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı

İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı Nedir?

İşletme Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin işletme yönetiminin temel ilkeleri konusunda uzmanlaşmalarını sağlayan  bir programdır. Böylece öğrencilere, planlama, organizasyon, yürütme, koordine etme ve denetleme aşamalarında faydalanacakları gerekli nitelikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Programın amacı, sosyal sorumluluk anlayışına sahip, işletmedeki sorunlarla yaratıcı, etkin ve verimli bir şekilde ilgilenebilen, gerekli davranışsal ve analitik becerilere sahip, stratejik kararlar alabilen ve uygulayabilen araştırmacı yöneticiler yetiştirmektir.

Programda, Temel İşletme, Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama Yönetimi, Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri konularındaki zorunlu derslerin yanında öğrenciler, ilgi alanlarına uygun olan seçmeli dersleri de almaktadırlar. İşletme Yüksek Lisans Programı’nda öğrenciler ilgi alanlarına göre bir veya birkaç alanda yoğunlaşabilirler veya çeşitli seçmeli dersler seçerek yüksek lisans çalışmalarını gerçekleştirebilirler. Program bütünleşik bir bakış açısıyla iş dünyasının tanınmış simalarının teorik bilgi ile iş hayatında tecrübe edinilen olay ve deneyimlerinden esinlenen vaka odaklı konuların seminerleri ve sunumlarıyla zenginleştirilmektedir.

PROGRAMIN AMACI

Küreselleşen iş yaşamı gün geçtikçe karmaşıklaşmakta ve rekabet hızla artmaktadır. Hızla değişen ve rekabetçi küresel iş ortamında etkin ve hızlı kararlar alabilmek yönetici ve girişimcilerin en önemli hedefi haline gelmiştir. Bu program, iş yaşamlarına ara vermeden lisansüstü eğitim almayı hedefleyen çalışanlara yönelik olarak tasarlanmış bir programdır. Program, iş hayatında yüksek performans göstermek, fark yaratmak ve proaktif olmak isteyen adaylara yöneliktir. Tezli programdan mezun olanlar aynı zamanda, akademik kariyerlerine de devam edebilirler.

Programda, Temel İşletme, Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama Yönetimi, Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri konularındaki zorunlu derslerin yanında öğrenciler, ilgi alanlarına uygun olan seçmeli dersleri de almaktadırlar. Program bütünleşik bir bakış açısıyla iş dünyasının tanınmış simalarının teorik bilgi ile iş hayatında tecrübe edinilen olay ve deneyimlerinden esinlenen vaka odaklı konuların seminerleri ve sunumlarıyla zenginleştirilmektedir.

Programın amacı, yönetici ve yönetici adaylarının yönetim ve işletmecilik alanında yetkinliklerini ve becerilerini geliştirmek ve kurumlarını başarıya ulaştıracak stratejik düşünme ve analiz etme yetkinliklerine sahip profesyoneller yetiştirmektir.

KABUL KOŞULLARI

İşletme Tezli Yüksek Lisans programına lisans derecesi ile başvurulmaktadır. Başvuru sırasında gerekli dereceyi henüz almamış adayların programa kayıt olabilmeleri için, öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilan edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekir.

Herhangi bir 4 yıllık yükseköğretim kurumundan lisans düzeyinde mezun olanlar başvurabilir. ALES puanı en az 55 puan olmak koşulu ile SÖZ (Sözel), EA(Eşit Ağırlık) veya SAY(Sayısal)  türünde aldığı puan tercih edilecektir. Aday, mülakat puanının %40’ı, ALES puanının %50’si ve Lisans Mezuniyet Genel Not Ortalamasının %10’u ile değerlendirilmektedir. Lisans öğrenimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış adayların programa başvurabilmeleri için, diploma aldıkları yükseköğretim kurumunun, almış oldukları eğitimin ve derecenin YÖK tarafından tanınır olması gerekir ve alınan eğitim ve derecenin tanınırlığı konusunda YÖK’ün uygun görüşü aranır.

İşletme Tezli Yüksek Lisans Süresi

Tezli İşletme Yüksek Lisans Programı 4 yarıyıllık bir programdır. Öğrenciler ilk iki yarıyılda minimum 60 AKTS çalışma yükü içeren dersler almakla yükümlüdür.  Son iki yarıyılda da araştırmaya dayalı bir tez yapmakla yükümlüdürler. Programa girebilmek için dört yıllık bir üniversiteden lisans düzeyinde mezun olmak ve ilgili puan türünde en az 55 ALES puanı almak ön koşuldur.

İşletme Tezli Yüksek Lisansının İş Olanakları Nelerdir?

Küreselleşen iş dünyasında doğru, hızlı ve etkin kararlar alabilecek gerekli yetenek ve bilgiye sahip yöneticilere ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. İşletme Tezli Yüksek Lisans programı ile çalışmakta olan adayların beceri ve yetkinliklerini geliştirebilmeleri sağlanmakta, kazanılan bilgi ve tecrübe adayın işletme-yönetim yeteneklerini üst düzey bir yeterliliğe taşımaktadır.

İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı mezunları her tür işletmede finans, insan kaynakları, üretim yönetimi, pazarlama, satış, satın alma ve diğer alanlarda uzman ve yönetici olarak çalışabilirler.

Bu programdan mezun olanlar aynı zamanda, akademik kariyerlerine de devam edebilmektedirler.

1.Lisans Diploması: 4 senelik bir lisans programının diploması gerekmektedir.

2.Başvuru Alınacak Lisans Mezuniyet Alanları: Herhangi bir 4 yıllık yükseköğretim kurumundan lisans düzeyinde bir mezuniyet yeterlidir.

3.Bilimsel Hazırlık Dersleri:

4.ALES Sınavı: ALES puanı en az 55 puan olmak koşulu ile SÖZ (Sözel), EA(Eşit Ağırlık) veya SAY(Sayısal) türünde aldığı puan tercih edilecektir.

5.Yabancı Dil Koşulu: Aranmamaktadır.

  1. Portfolyo: Aranmamaktadır.
  2. Lisans Not Döküm Belgesi: Gerekmektedir.
  3. Değerlendirme: Aday, mülakat puanının yanı sıra ALES puanı ve lisans not ortalaması ile değerlendirilecektir. Bu değerlendirme kriterlerinin yüzdelik oranı ALES %50, Lisans Ortalaması %10 ve Mülakat %40 şeklindedir.

Prof. Dr. İsmail Selçuk EREZ  –

Prof. Dr. Sinan YALÇIN  (sinanyalcin@ayvansaray.edu.tr)

Doç. Dr. Arzu KIZBAZ  (arzutoguslukizbaz@ayvansaray.edu.tr)

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun GÜVEN (tayfunguven@ayvansaray.edu.tr)

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:

Öğrenci tüm derslerden başarılı olmalı, Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) 2,50’nin altında kalmamalıdır. Ders dönemini başarıyla tamamlayan öğrenci tez çalışmasına başlar. Öğrenciler İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlamak zorundadır.

Tezini bitirip jüri karşısında savunan öğrenci, başarılı bulunduğu takdirde Yüksek Lisans diplomasi almaya hak kazanır.

İşletme Tezli Yüksek Lisans Müfredatı

İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2020-2021 DERS PLANI
I. YARIYIL
DERS KODUDERS ADIZ/STULAKTS
BUS501Temel işletmecilikZ3008
BUS502Yönetim ve OrganizasyonZ3008
 Seçmeli DersS3006
 Seçmeli DersS3008
TOPLAM 120030
II. YARIYIL
DERS KODUDERS ADIZ/STULAKTS
BUS503Pazarlama yönetimiZ3008
BUS504Sosyal Bilimlerde Araştırma YöntemleriZ3008
BUS520SeminerZ0006
 Seçmeli DersS3008
 

TOPLAM

 90030
III. YARIYIL
DERS KODUDERS ADIZ/STULAKTS
BUS525TezZ00030
TOPLAM    30
IV. YARIYIL
DERS KODUDERS ADIZ/STULAKTS
BUS526TezZ00030
 

TOPLAM

    30
TOPLAM 2100120
III. YARIYIL
DERS KODUDERS ADIZ/STULAKTS
BUS525TezZ00030
TOPLAM    30
IV. YARIYIL
DERS KODUDERS ADIZ/STULAKTS
BUS526TezZ00030
 

TOPLAM

    30
TOPLAM 2100120
DERS DAĞILIMI
KODDERS GRUBU   KAKTS%
URCÜNİVERSİTE ZORUNLU DERSLER   3125%
FCAFAKÜLTE ORTAK DERSLERİ   5208%
UECÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER   3125%
GCAANABİLİM DALLARI/ BÖLÜM ZORUNLU DERSLERİ   2514862%
ANABİLİM DALLARI/ BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ   124820%
TOPLAM      48240100%
İŞLETME TEZLİ – TEZSİZ SEÇMELİ DERS HAVUZU
DERS KODUDERS ADIZ/STULAKTS
BUS505Örgütsel DavranışS3008
BUS 506Modern işletme yaklaşımlarıS3008
BUS 507Girişimcilik ve KOBİ’lerS3006
BUS 508Post modern YaklaşımlarS3008
BUS 509Stratejik Marka yönetimiS3008
BUS 510Tüketim Kültürü ve Tüketici DavranışıS3006
BUS 511Dijital Pazarlama ve Sosyal MedyaS3006
BUS 512Yönetim PsikolojisiS3006
BUS 513Dijital Çağda LiderlikS3006
BUS 514Halkla İlişkiler ve Reklam YönetimiS3008
BUS 515Örgüt Kültürü ve FelsefesiS3006
BUS 516Lojistik YönetimiS3008
BUS 517İşletme FinansmanıS3008
BUS 518İş Hukuku, İş sağlığı ve İş GüvenliğiS3006
BUS519Küresel İşletme YönetimiS3006
BUS520Kriz YönetimiS3006

 

Neler Yapıyoruz?

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj