Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Nedir?

PROGRAMIN AMACI

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün amacı; güncel, modern bilgisayar yazılım, donanım ve bilgi sistemlerini tasarlayabilecek, gerçekleştirebilecek ve iyileştirebilecek mühendisleri gerekli olan teknik bilgiye sahip, etik, takım çalışması yapabilme ve liderlik özelliklerine sahip olarak yetiştirmektir.
Bilgisayar mühendisliği; bilgisayar donanımını ve yazılımını geliştirmek için gerekli olan bilgisayar bilimi ve elektronik mühendisliğinin bazı alanlarını birlikte inceleyen bir mühendislik dalıdır. Bilgisayar mühendisliği bölümünün hedefleri; evrensel değerlere saygılı ve sürekli gelişmeyi hedefleyen, öğrenciyi merkez alan ve özgüven aşılayan eğitim anlayışına sahip olmayı amaçlayan, geleneksel çalışmaların özünü koruyarak çağdaş, kalıcı ve özgün eserler ortaya koyan bir bölüm olmaktır. Bilgisayar Mühendisliğinin çalışma alanları; Mobil Programlama, Web Programlama, Oyun Programlama, Robotik, Biyomedikal, Telekomünikasyon, Bankacılık, Finans, Savunma Sanayii gibi günümüzde yazılım gerektiren her alanda yer almaktadır.

KABUL KOŞULLARI

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde günümüzün ve geleceğin mesleğinde eğitim almak, dijital teknolojilerin sınırsız bir ivmeyle ilerlediği şartlara uyum sağlamak ve bilgisayar bilimlerinin uçsuz bucaksız dünyasında bireysel yetkinliğe ve etkinliğe sahip olmak isteyen,  genç üniversite adaylarının, lise ya da dengi bir okul bitirdiklerini belgeleyen diplomaya sahip olmaları ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan Sayısal puan türünde yeterli olan puanı almaları gerekmektedir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde eğitim almak isteyen öğrencilerin üniversite eğitimine başlamadan önce bilmesi gereken bir ön şart bilgi olmamakla birlikte üniversite eğitimine başlamadan önce matematik, İngilizce, yazılım bilgisinin olmasının öğrenciye üniversite eğitimi boyunca avantaj sağlayacağı aşikardır. Bunlardan farklı olarak, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde eğitim almak ve bir meslek sahibi olmak isteyen genç üniversite adaylarının mutlaka araştırmayı sevmesi, ayrıca özgün ve yaratıcı olması ve bu duyguyu diğer insanlarla paylaşma konusunda da yüksek bir dinamizme ve heyecana sahip olmaları son derece önemlidir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Süresi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, dört yıl ve sekiz yarıyıldan oluşan bir lisans programıdır. Birinci sınıfta Matematik, Fizik, İngilizce, Programlamaya Giriş gibi temel dersler, ikinci sınıfta elektronik, istatistik, veri yapıları ve algoritmalar dersleri yer alırken üçüncü ve dördüncü sınıfta daha fazla bölüm seçmeli dersleri, proje ve endüstri stajı yer alır. Bölüm seçmeli dersler, öğrenciyi, mezun olduktan sonra bilgisayar mühendisliği alanında yazılım ve donanım sektöründe çalışabileceği; Yapay Zeka, Oyun Programlama, Kablosuz Ağ Teknolojileri ve Uygulamaları dersleri gibi çeşitli alanlardaki spesifik derslerden oluşur. Bu sayede öğrencilerin, mezun olmaya yaklaştıkça, mezun olduktan sonra hangi alanda çalışmak isteyeceğini seçebilmesine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Müfredatı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümündeki dersler birinci sınıfta bilgisayar mühendisliği alanına temel altyapıyı oluşturacak Matematik, Fizik, İngilizce, Programlamaya Giriş gibi derslerden oluşurken mezun olmaya yaklaştıkça daha spesifik alanlardaki Yapay Zeka, Oyun Programlama, Kablosuz Ağ Teknolojileri ve Uygulamaları gibi spesifik derslerden oluşur. Bilgisayar Mühendisliği müfredatında hem bölüm hem de genel seçmeli dersler önemli sayıda yer almaktadır. Buradaki temel amaç, sadece bilgisayar başında kod yazan bir mezun vermek değil, çevresine karşı duyarlı, disiplinler arası konularda fikir sahibi, piyasa ile dirsek temasında bulunan, kendini geliştirmeye açık bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerin kendi ilgi alanında uzmanlaşması, değişen ve gelişen dünyaya da ayak uydurabilmesi için Bilgisayar Mühendisliği bölümünde zengin bir seçmeli ders havuzu sunulmuştur. Bilgisayar Mühendisliği bölümü müfredatında toplam 15 bölüm seçmeli ders alanı bulunmaktadır.

Gerekli kabul koşullarını sağlayan ve içindeki heyecanı bir iletişim ürününe dönüştürmek isteyen üniversite adaylarımız, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde kendilerinden istenen evraklarla birlikte kayıtlarını yaptırabilirler.

Prof. Dr. Osman Çakır
Dr. Öğr. Üyesi Aref Yeghi
Dr. Öğr. Üyesi Mohammed Ahmed Shah
Öğr. Gör. Umut Kaya
Arş. Gör. İsmail Güler
Arş. Gör. Emre Can Değiş

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün öğretim programı içerisinde yer alan tüm zorunlu dersleri, seçmeli dersleri, stajı ve son senelerinde yapacakları bitirme projesini başarıyla tamamlayan, müfredat kapsamındaki tüm derslerden toplam 138 yerel kredi ve 240 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) geçer notlarla tamamlamış ve Genel Not Ortalaması 2.00 ve üzeri olan öğrencilerimiz mezuniyet koşullarını tamamlayarak, “Bilgisayar Mühendisliği” alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Neler Yapıyoruz?

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj