İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Nedir?

İçmimarlar; konaklama, çalışma, eğlenme gibi insan işlevlerinin gerçekleşmesi için mekanlar tasarlarlar. Bu mekanların çözümlenmesi sırasında da kullanıcı sıhhati, konforu, psikolojik durumu ile iklim etkileri ve ergonomik veriler gibi pek çok değişkeni denetlerler. Dolayısı ile içmimarlık; matematik, coğrafya, ekonomi ve sanat dalları gibi pek çok alan ile etkileşimli bir disiplindir. İyi bir içmimarın, tüm verileri dikkatle analiz etmesi ve konsept odaklı bir anlatıya dönüştürerek mekanda sunması beklenir. Bu aktarımı kurgulayabilmek de yalnızca teknik bilgi ile sağlanamaz; etkin bir estetik anlayışı ve yaratıcı bir sunum becerisi de gereklidir.

Fakültemiz, kentin geleneksel çekirdeği olan Tarihi Yarımada’da konumu ve insani ölçekteki yapılı çevresi ile öne çıkmaktadır. Böylesi bir merkez; tasarım eğitimini görerek, yaşayarak ve deneyimleyerek sürdürmek için İstanbul’daki en ideal noktalardan biridir. Bölümümüz ise akademik açıdan ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı ve deneyimli, aynı zamanda da çağın koşullarını yakalayacak kadar da genç bir öğretim kadrosuna sahiptir. Öğretim planımız da, içmimarların çok yönlü donanım edinmeleri için özenle seçilmiş dersler ile kurgulanmıştır.

Biz; eşsiz konumumuz, dinamik kadromuz ve çok yönlü öğretim planımız ile mesleği öğrenme sürecinde sizlere yol arkadaşlığı teklif ediyoruz.

PROGRAMIN AMACI

İçmimarlar; konaklama, çalışma, eğlenme gibi insan işlevlerinin gerçekleşmesi için mekanlar tasarlarlar. Bu mekanların çözümlenmesi sırasında da kullanıcı sıhhati, konforu, psikolojik durumu ile iklim etkileri ve ergonomik veriler gibi pek çok değişkeni denetlerler. Dolayısı ile içmimarlık; matematik, coğrafya, ekonomi ve sanat dalları gibi pek çok alan ile etkileşimli bir disiplindir. İyi bir içmimarın, tüm verileri dikkatle analiz etmesi ve konsept odaklı bir anlatıya dönüştürerek mekanda sunması beklenir. Bu aktarımı kurgulayabilmek de yalnızca teknik bilgi ile sağlanamaz; etkin bir estetik anlayışı ve yaratıcı bir sunum becerisi de gereklidir.

Fakültemiz, kentin geleneksel çekirdeği olan Tarihi Yarımada’da konumu ve insani ölçekteki yapılı çevresi ile öne çıkmaktadır. Böylesi bir merkez; tasarım eğitimini görerek, yaşayarak ve deneyimleyerek sürdürmek için İstanbul’daki en ideal noktalardan biridir. Bölümümüz ise akademik açıdan ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı ve deneyimli, aynı zamanda da çağın koşullarını yakalayacak kadar da genç bir öğretim kadrosuna sahiptir. Öğretim planımız da, içmimarların çok yönlü donanım edinmeleri için özenle seçilmiş dersler ile kurgulanmıştır.

Biz; eşsiz konumumuz, dinamik kadromuz ve çok yönlü öğretim planımız ile mesleği öğrenme sürecinde sizlere yol arkadaşlığı teklif ediyoruz.

KABUL KOŞULLARI

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programı’na girebilmek için öğrenci adaylarının lise eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olması, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ulusal sınava girmesi ve bu sınavdan eşit ağırlık puan türünde sınava girilen yıl için açıklanan puanı geçmeleri gerekmektedir.

İçmimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü Süresi

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, dört yıl ve sekiz yarıyıldan oluşan bir lisans programıdır. Eşit ağırlık puan türü ile öğrenci alan programın eğitim dili Türkçe olup, öğretim türü örgündür. Öğrencilerin büro ve şantiye olmak üzere iki adet staj yapmaları zorunludur. Kayıt dondurma hakkı 1 yıl ile sınırlıdır. Bölümümüz öğrencileri ikinci yılın başından itibaren, bölümümüzün anlaşma yaptığı üniversitemizin diğer bölümlerinde çift anadal ya da yandal programlarına katılabilirler. Belirlenen kontenjana bağlı olarak başarı sıralamasına göre tercih edecekleri diğer bölümlerde eğitim alma şansına sahip olan öğrencilerimiz, diğer bölümlerde de başarılı oldukları ve gerekli şartları yerine getirdiklerinde ikinci bir diplomaya ya da uzmanlık sertifikasına sahip olma fırsatı yakalamaktadırlar. Böylelikle hem kendi alanları olan İçmimarlık ve Çevre Tasarımı’nda uzmanlaşma imkânı bulacaklardır hem de kendi kariyer planlarına uygun olacak şekilde ve bölümümüzün öğretim üyelerinin önerileriyle gelecek hayallerine bir adım daha yaklaşacaklardır.

İçmimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümünün İş Olanakları

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü mezunları mesleki anlamda kamu sektöründe, tasarım büro ve şirketlerinde “İçmimar” olarak çalışabilmektedir. Ayrıca mezunlarımız kendi tasarım bürolarını oluşturarak mekan tasarımına katkıda bulunmaktadırlar. Bunun yanında mimari fotoğraf, mimari yazında editörlük, paralel tasarım disiplinleri ve reklam alanlarında, kamu veya özel şirketlerin tasarım departmanlarında, çeşitli mobilya tasarlama ve pazarlama şirketlerinde ya da freelance olarak da çalışabilirler. Ayrıca lisans eğitimi sırasında yandal ve çift anadal olanaklarından yararlanarak kariyerlerini başka disiplinlerle de birleştirerek yönlendirebilirler. Bölümü başarılı bir not ortalamasıyla bitiren mezunlar lisansüstü eğitim programlarına devam ederek kariyerlerine akademisyen olarak devam etme imkânına da sahiptir.

 

Aday mezun olduğu liseden mezuniyetini ve ulusal sınavdan yeterli puanı alarak üniversitemize yerleştirilmesini kanıtlayan belgeleri sunduğunda ve kayıt için gereken diğer belgeleri sunarak kaydını yaptırabilir.

 1. Türk Öğrenciler İçin;

Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda lisans ve ön lisans programında öğrenim görebilmek için, öğrencilerin, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ulusal öğrenci seçme sınavına girmesi belirlenen eşit ağırlık türündeki barajı aşması gerekmektedir.

Yatay Geçiş Öğrencileri;

Yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından üniversitenin lisans veya ön lisans bölüm veya programlarına yatay geçişle öğrenci kabulü ve kayıtları, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Özel Öğrenci ve Misafir Öğrenci Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

Dikey Geçiş Öğrencileri;

ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile Üniversitenin lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin, yerleştikleri programlara intibak işlemleri Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan “Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik” ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Özel Öğrenci ve Misafir Öğrenci Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

 1. Yurt Dışından Öğrenci Kabulü

Yurt dışından Yabancı veya Türk uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kabul ve kayıt işlemleri Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan “Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik”, “Yükseköğretim Kurulu Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

 1. Ulusal ve Uluslararası Değişim Programları Öğrencileri

Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde karşılıklı öğrenci değişim programları uygulanabilir. Değişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder. Öğrenci değişim programları, Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan ilgili yönetmelik ve belirlenen esaslar çerçevesinde ikili anlaşmalar ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğrenci Değişim Programları Yönergesi doğrultusunda uygulanır.

 1. Özel Öğrenci

Yurt içinde veya dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup, üniversitenin bazı derslerini almalarına izin verilen öğrencilerin kabulü ve kayıtları, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

 1. Misafir Öğrenci

En az lise son sınıf öğrencisi olan ve bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmayan kişiler, Üniversiteye misafir öğrenci statüsünde kabul edilebilir ve Üniversitenin ders programlarında yer alan dersleri alabilirler. Misafir öğrenci kabulü ve kayıtları İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

 1. Sınav sonuç belgesi
 2. Lise diploması: 
  • Mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya fotokopisi ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi aslı veya fotokopisi
  • Diplomasını kaybetmiş adaylar için mezun oldukları liseden alınmış diploma kayıp belgesi aslı veya fotokopisi
 3. 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
 4. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 5. Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

KAYITLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER

 1. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
 2. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
 3. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
 4. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 5. ÖSYS kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.
 6. Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
 7. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Atlıhan Onat Karacalı, Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Tülay Şamlıoğlu

(Dr. Öğr. Üyesi Paria Valizadeh)

Arş. Gör. Zeynep Acırlı

Arş. Gör. Cemre Orhan

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı alanında lisans derecesi almak için 240 AKTS’yi başarı ile tamamlamış olması, genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.00 olması ve diğer yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında LİSANS Derecesi verilir.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Müfredatı

1. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
IAD1011İÇMİMARİ PROJE ATÖLYESİ IZ24048
IAD1031TEMEL TASARIMZ22035
IAD1051ESKİZ TEKNİKLERİZ21034
IAD1071TEKNİK RESİMZ22035
FCA1011SANAT VE TASARIM TARİHİ IZ20024
URC1011İNGİLİZCEZ40044
         
TOPLAM14901930
 
2. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
IAD1022İÇMİMARİ PROJE ATÖLYESİ IIZ24048
IAD1042PERSPEKTİFZ12023
IAD1062MEKAN TASARIMIZ20024
IAD1082DİJİTAL SUNUM TEKNİKLERİZ22035
IAD1102KARİYER PLANLAMAZ10012
FCA1022SANAT VE TASARIM TARİHİ IIZ20024
URC1042TÜRK DİLİZ40044
         
TOPLAM14801830
3. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
IAD2013İÇMİMARİ PROJE ATÖLYESİ IIIZ24048
IAD2033İÇMİMARİ VE RENKZ20024
IAD2053MOBİLYA TASARIMI VE ERGONOMİZ22035
IAD2073YAPI VE MALZEME IZ22035
FCA2013SİNEMA VE MEKANZ20024
URC2013ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİZ40044
         
TOPLAM14801830
 
4. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
IAD2024İÇMİMARİ PROJE ATÖLYESİ IVZ24048
IAD2044AYDINLATMA TEKNİĞİ VE TASARIMIZ22035
IAD2064ÇAĞDAŞ MEKAN VE MOBİLYAZ21034
IAD2084YAPI VE MALZEME IIZ22035
FCA2024MEDYA DİLİZ20024
 4BÖLÜM SEÇMELİS20024
         
TOPLAM12901730
5. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
IAD3015İÇMİMARİ PROJE ATÖLYESİ VZ24048
IAD3035BİNALARDA ISI VE AKUSTİK TASARIMIZ22036
 5BÖLÜM SEÇMELİS20024
 5BÖLÜM SEÇMELİS20024
 5BÖLÜM SEÇMELİS20024
 5BÖLÜM SEÇMELİS20024
         
TOPLAM 12601530
 
6. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
IAD3026İÇMİMARİ PROJE ATÖLYESİ VIZ24048
IAD3046BİNALARDA SERVİS SİSTEMLERİ VE YANGIN DENETİMİZ22035
IAD3066BİNA KORUMA TEKNİKLERİZ22035
 6BÖLÜM SEÇMELİS20024
 6BÖLÜM SEÇMELİS20024
 6ÜNİVERSİTE SEÇMELİS20024
         
TOPLAM 12801630

 

7. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
IAD4017İÇMİMARİ PROJE ATÖLYESİ VIIZ24048
IAD4037DETAY TASARIMI ATÖLYESİZ22036
FCA4057STAJZ04024
 7BÖLÜM SEÇMELİS20024
 7BÖLÜM SEÇMELİS20024
 7ÜNİVERSİTE SEÇMELİS20024
         
TOPLAM101001530
 
8. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
IAD4028BİTİRME PROJESİZ12028
IAD4048İÇMİMARİ PROJE UYGULAMAZ22036
 8BÖLÜM SEÇMELİS20024
 8BÖLÜM SEÇMELİS20024
 8BÖLÜM SEÇMELİS20024
 8ÜNİVERSİTE SEÇMELİS20024
         
TOPLAM 11401330
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
IAD2104DİJİTAL MEDYA VE TASARIMS20024
IAD2124MAKET İLE TASARIMS20024
IAD3055VERNAKÜLER MİMARLIKS20024
IAD3075İNSAN VE ÇEVRES20024
IAD3095KURUM KİMLİĞİ VE MEKAN TASARIMIS20024
IAD3115SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIMS20024
ARC2115DÜNYA KÜLTÜRLERİ VE MİMARLIKS20024
ARC3115TÜRK MİMARİSİNDE İKONOGRAFİS20024
IAD3086SAHNE VE SET TASARIMIS20024
IAD3106İÇMEKAN TARİHİS20024
ARC2106KONUTUN TARİHİS20024
IAD3126İKLİMLE DENGELİ TASARIMS20024
IAD3146PORTFOLYO TASARIMI VE SUNUMUS20024
IAD3166BİLGİSAYAR DESTEKLİ MİMARİ MODELLEMES20024
IAD4057ÇOCUK VE MEKAN TASARIMIS20024
IAD4077YARATICILIK VE MALZEMENİN DİLİS20024
IAD4097STAND TASARIMIS20024
IAD4068AKILLI BİNALAR VE MEKAN TASARIMIS20024
IAD4088MÜZECİLİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLARS20024
IAD4108KAPSAYICI TASARIMS20024
IAD4128MESLEK ETİĞİS20024
KOD DERS ADITÜRTULKAKTS
ARC901 BİLİMSEL ETİKS20024
IAD901 ELEŞTİREL DÜŞÜNCES20024
RTC901 TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE SİNEMAS20024
GCA901 BESLENME VE SAĞLIKS20024
GRA901 GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYONS20024
CFA901 YİRMİBİRİNCİ YÜZYIL KAVRAMSAL SANAT OKUMALARIS20024
  GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARIS12024

Neler Yapıyoruz?

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj