Havacılık Yönetimi Bölümü

Havacılık Yönetimi Bölümü Nedir?

Havacılık, uluslararası iş ve turizm için gerekli olan, dünya çapında hızlı ve konforlu ulaşım ağı sağlar. Hava taşımacılığı endüstrisi, ticari uçak operatörleri, havaalanları, hava seyrüsefer hizmeti sağlayıcıları ve uçak ve bileşenlerinin üreticilerinden oluşan küresel bir ağdır. Havacılık sektörü, sürdürebilir ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanmasında önemli bir kolaylaştırıcıdır. Ayrıca küresel ekonomiye entegrasyonu kolaylaştırır, ulusal ve uluslararası önemli hayati bir bağlantı sağlar. Ticaret oluşturmaya, turizmi teşvik etmeye ve istihdam fırsatları yaratmaya yardımcı olur. Hava hizmetlerine olan talep, küresel ekonomideki hava taşımacılığının etkisini arttırır, milyonlarca insanın ve milyarlarca doların değerinin dünyadaki pazarlara kadar olan malların hızlı hareketini mümkün kılar.  Bu sebeple havacılık sektörü dünyanın en önemli endüstrilerinden biridir ve ayrıca dünyada kullanımı giderek artmaktadır.

Sektörün ülke ekonomisi içinde yerinin önemi ve ulaşımda sağladığı rahatlıklar sebebiyle ülkeler bu sektöre yatırım yaparak sektörün gelişmesini hedeflemektedirler. Ülkemizde de bu sektöre yönelik projeler ve yatırımlar yapılmaktadır. Gelişmelere paralel olarak, nitelikli insan gücüne daha çok ihtiyaç duymaya başlanmıştır. Havacılık yönetimi lisans derecesi programlarının amacı tüm havayolu ile ilgili faaliyet alanlarında çalışabilecek elamanları işe alma gereksinimlerini karşılamak için oluşturulmuştur. Kavram olarak “Havacılık Yönetimi”, havacılık endüstrisinde hedeflenen hedeflere ulaşmak için kullanılan genel iş süreçlerinin incelenmesi ve uygulamasıdır. Bu program, Türkiye’de giderek artan havacılık endüstrisinde, ortaya çıkan insan kaynağı ihtiyacını karşılamak ve sektöre nitelikli adaylar yetiştirebilmek için geliştirilmiştir.

Havacılık Yönetimi Bölümü, havacılık endüstrisinin iş ve yönetimsel yönlerine odaklanmaktadır. Temel odağı uçak, aerodinamik, havayolu ve havaalanı operasyonları, meteoroloji havacılık güvenliği, havacılık kuralları, hava kargo gibi farklı birçok havacılık alan derslerine odaklı olup, yönetim bilgisini destekleyecek temel derslerin verilmesi hedeflenmektedir.

Bölümün amacı, havacılık sektörünün birçok bölümünde çalışabilen, modern havacılık yönetimi alanında havacılık endüstrisinin karşılaştığı küresel eğilimleri ve zorlukları anlayan ve sektörün gelişimine anlamlı bir şekilde katkıda bulunabilen kalifiyeli personeller yetiştirmeyi hedefleyen “Lisans Düzeyinde Havacılık Yönetimi” programı sunmaktadır.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, sıklıkla önemli bir yönetim bileşeni temellerine sahip olur ve havacılık yönetimi dersleri, öğrencileri havacılık endüstrisindeki çeşitli rollere hazırlar. Ayrıca öğrenciler stajlar yoluyla endüstri deneyimi kazanma fırsatına sahip olurlar. , havayolu işletmecileri ve diğer ilgili havacılık yönetim pozisyonları gibi havacılık işi dünyasında çeşitli kariyerleri takip edebilirler.

Havacılık Yönetimi Bölüm Süresi

 “Havacılık Yönetimi” bölümü, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Kazlıçeşme Yerleşkesinde olup, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümün eğitim süresi toplam 4 yıl olup, eğitim dili Türkçedir. Ayrıca adaylar isteğe bağlı hazırlık eğitimi alabilmektedir.

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve güncel üniversite giriş sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.

2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan Özel Koşullar (Açıklama/Bk.49) şöyledir; HAVACILIK YÖNETİMİ (lisans) mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:

 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamına göre; Üniversite Senatosunun belirlediği esaslar doğrultusunda ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavı puanıyla yatay geçiş, diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversitemizin eşdeğer programlarına kurumlararası yatay geçiş, Üniversitenin eşdeğer düzeydeki programlarına ise kurum içi yatay geçiş ile öğrenci kabulü yapılmaktadır. Yine aynı esaslar doğrultusunda, öğrenciler gerekli koşulları sağlamaları hâlinde çift anadal ve yandal programlarına kayıt yaptırabilmektedirler. 

Prof. Dr. Erhan Bütün: erhanbutun@ayvansaray.edu.tr

-Dr. Öğr. Üyesi Can Burak Nalbantoğlu: cannalbantoglu@ayvansaray.edu.tr

-Dr. Öğr. Üyesi Caner Şentürk: canersenturk@ayvansaray.edu.tr

-Arş. Gör. Sevdiye Kemik: sevdiyekemik@ayvansaray.edu.tr

Programdan mezun olacak öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Ayrıca, stajını ve bitirme projesini tamamlamış olması gerekmektedir.

Havacılık Yönetimi Bölümü Müfredatı

Birinci Yarıyıl *
Ders KoduDersin AdıTULKAKTS
FCS101Temel Bilgi Teknolojileri20024
FCS103Hukukun Temel İlkeleri20024
FCS107İktisadın Temel İlkeleri20024
FCS109Matematik20024
URC101İngilizce40044
AVM101Sivil Havacılığa Giriş   20023
AVM103Uçak ve Uçuş Bilgisi30034
AVM513Havacılık Tarihi 20023
Toplam19001930

T: Teori               U: Uygulama                   UK: Ulusal Kredi              AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

İkinci Yarıyıl
Ders KoduDersin AdıTUKLAKTS
FCS102Bilgi Teknolojileri Kullanımı20024
FCS106İşletmenin Temel İlkeleri20024
FCS108İstatistik20024
URC110Kariyer Planlaması10012
URC102Türk Dili40044
AVM102Hava Taşımacılığı30034
AVM104Hava Aracı Bakım Yönetimi20023
AVM512Bölüm Seçmeli Ders/ Havacılık Etiği20025
Toplam18001830

T: Teori               U: Uygulama                   UK: Ulusal Kredi              AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Üçüncü Yarıyıl
Ders KoduDersin AdıTUKLAKTS
URC201Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi40044
AVM201Akademik İngilizce 140044
AVM203Havacılık Kuralları30034
AVM205Yönetim Organizasyon 30034
AVM207Meteoroloji30034
 Bölüm Seçmeli Ders20025
 Üniversite Seçmeli Ders20025
Toplam21002130

T: Teori               U: Uygulama                   UK: Ulusal Kredi              AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Dördüncü Yarıyıl
Ders KoduDersin AdıTUKLAKTS
AVM202Akademik İngilizce 240044
AVM204Havaalanı Yönetimi30034
AVM206Yolcu Hizmetleri30034
AVM208Temel Harekât30034
AVM210Örgütsel Davranış30034
 Bölüm Seçmeli Ders20025
 Üniversite Seçmeli Ders20025
Toplam20002030

T: Teori               U: Uygulama                   UK: Ulusal Kredi              AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Beşinci Yarıyıl *
Ders KoduDersin AdıTUKLAKTS
AVM301İleri İngilizce 140044
AVM303Havacılık Emniyeti30034
AVM305Hava Trafik Hizmetleri30034
AVM307Havacılıkta İnsan Faktörü30034
AVM309İnsan Kaynakları Yönetimi30034
 Bölüm Seçmeli Ders20025
 Üniversite Seçmeli Ders20025
Toplam20002030

T: Teori               U: Uygulama                   UK: Ulusal Kredi              AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Altıncı Yarıyıl *
Ders KoduDersin AdıTUKLAKTS
AVM302İleri İngilizce 240044
AVM304Pazarlama Yönetimi40046
AVM306Uçuş Harekât ve Performans30034
AVM308Havacılık Güvenliği40046
 Bölüm Seçmeli Ders20025
 Üniversite Seçmeli Ders20025
Toplam19001930

T: Teori               U: Uygulama                   UK: Ulusal Kredi              AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Yedinci Yarıyıl *
Ders KoduDersin AdıTUKLAKTS
FCS401Staj040210
AVM401Havacılık İngilizcesi 140044
AVM403Uluslararası Ticaret ve Lojistik40043
AVM405Acil Durum ve Kriz Yönetimi40043
 Bölüm Seçmeli Ders20025
 Üniversite Seçmeli Ders/Gönüllülük Çalışmaları20025
Toplam16401830

T: Teori               U: Uygulama                   UK: Ulusal Kredi              AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Sekizinci Yarıyıl *
Ders KoduDersin AdıTUKLAKTS
FCS402Bitirme Projesi 120215
AVM402Havacılık İngilizcesi 230033
AVM404Stratejik Yönetim20022
 Bölüm Seçmeli Ders20025
 Üniversite Seçmeli Ders20025
Toplam10201130

T: Teori               U: Uygulama                   UK: Ulusal Kredi              AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

 

BÖLÜM SEÇMELİ DERS LİSTESİ
DERS ADITÜRTULKAKTS
Havacılık TarihiS20025
Havacılık EtiğiS20025
Havayolu yönetimiS20025
Hava HukukuS20025
Havacılık SeyrüseferiS20025
Tehlikeli MaddelerS20025
Yük Kontrol ve DengeS20025
Havacılık HaberleşmesiS20025
Havacılıkta Gelir YönetimiS20025
Hava Ulaştırma EkonomisiS20025
Acil Durum PlanlamasıS20025
Filo PlanlamasıS20025
Havaalanı TasarımıS20025
Terminal YönetimiS20025
Yer Hizmetleri YönetimiS20025
Hava Kargo YönetimiS20025
Hava Kargo Ve Tehlikeli MaddelerS20025
Bilimsel Araştırma YöntemleriS20025

 

ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS LİSTESİ 
DERS ADITÜRTULKAKTS
Kariyer YönetimiS20025
Zaman YönetimiS20025
Halkla İlişkilerS20025
Yenilik YönetimiS20025
Dijital Okur YazarlıkS20025
Sunum TeknikleriS20025
Veri AnaliziS20025
FelsefeS20025
PsikolojiS20025
Risk YönetimiS20025
Kalite YönetimiS20025
Davranış BilimleriS20025

 

Neler Yapıyoruz?

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj