Harita ve Kadastro Bölümü

Harita ve Kadastro Bölümü Nedir?

PROGRAMIN AMACI

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro programı 2016 yılında eğitim öğretime başlamıştır. Harita kadastro programının amacı, barj, imar, kadastro, yol, sulama, kurutma gibi önemli projelerin alt yapısını teşkil eden harita ve planların yapım ve uygulama işlerinde bizzat çalışacak mühendis ile işçi arasında uygulayıcı insan gücü yetiştirmektir. Harita kadastro teknikerlerinin tüm kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda iş bulma ve çalışma olanakları vardır. Programdan mezun olanlar “Harita ve Kadastro Teknikeri” unvanı alırlar. Ülkenin gereksinim duyduğu her ölçekteki haritaların üretimini, araziye ilişkin projelerin etüt ve uygulamalarını gerçekleştiren bir meslek dalıdır. Üretilen haritalar mühendislik hizmetlerinin alt yapısını oluşturur. Kent ve imar planlaması, kent haritaları, imar planı uygulamaları, parselasyon planlaması, kadastro, topografik haritalar vb. ile karayolu, demiryolu, sulama, tünel ve benzeri mühendislik projelerinin etütlerinde ve projelendirmede, bu projelerin araziye uygulanmasında yol, su, kanalizasyon gibi teknik hizmetlerin proje ve yapımlarında harita ve kadastro teknikerlerine yoğun ihtiyaç duyulmaktadır.

Mezunlar KPSS sınavı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)’ne bağlı müdürlüklerde, belediyelerde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde, Orman ve Su
İşleri il Müdürlüklerinde vb kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilmektedirler. Aynı zamanda özel sektörde ise özel harita bürolarında, çeşitli inşaat firmalarında, SPK gibi değerleme şirketleri gibi alanlarda da çalışabilme inkanına sahiptirler.

Harita ve Kadastro mesleğinin iş tanımı, teknolojiyi yakından takip ederek, elektronik ölçü aletleriyle araziden elde edilen bilgilerden, bilgisayar (cad vb.) ortamında hesap ve çizim işi yapmak, son teknolojik gelişmelerden olan uydular aracılığı ile ölçüm yapabilen Konum Belirleme Aletlerini (GPS) kullanımı gibi çalışmalardır. Harita ve kadastro teknikerleri görevlerini hem büroda hem de açık havada yürütürler. İşyerinin durumuna göre topograflar, jeoloji, jeofizik, jeodezi ve fotogrametri (harita ve kadastro), inşaat, çevre ve petrol mühendis ve mimarlar ile işbirliği halinde çalışırlar.

Mezun olan öğrencilerimiz “Dikey Geçiş Sınavı”na katılıp yeterli puanı aldıkları takdirde Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama bölümlerine belirlenen kontenjanlar dahilinde dikey geçiş yapabilmektedirler.

Harita ve kadastro teknikeri olmak isteyenlerin;

– Sayısal düşünme yeteneğine sahip

– Şekil ve uzay ilişkisini kurabilen

– Aritmetik ve geometrik işlemleri yapabilen

– Çizim yeteneği gelişmiş veya gelişmeye açık

– Açık hava ve arazi koşullarında çalışmaktan hoşlanan

– Disiplinlerarası çalışmaya yatkın

– Bedence sağlam ve güçlü kimseler olmaları gerekir.

Harita ve Kadastro Bölüm Süresi:

Harita ve Kadastro programı, eğitim ve öğretim süresi 2 yıl olup 4 yarıyıldan oluşmaktadır. 2 yıllık örgün ve 2.öğretim eğitim süresini içermektedir. Mezuniyet olunabilmesi için toplam 120 AKTS’lik dersleri başarılı bir şekilde tamamlaması gerekmektedir. Dersler dönemlik işlenmektedir ve her yarıyılda en az 15 hafta olmak üzere toplam 60 hafta eğitim-öğretim verilmektedir. İkinci yarıyılın sonunda 20 iş günü olacak şekilde ilgili kamu kurumlarında veya özel sektörde mesleki stajlarını tamamlamaları gerekmektedir. Tüm harita ve kadastro alt dallarını kapsayan mesleki dersler ile temel matematik ve sosyal dersleri kapsayan bir müfredat uygulanmaktadır.

KABUL KOŞULLARI

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro programına, Lise ve dengi okullardan mezun olan öğrenciler, YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı)’ye dayalı bir sınava girerek kabul edilmektedirler. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenmektedir. (www.osym.gov.tr) . Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, YGS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalaması birleşimiyle TYT puanına göre merkezi yerleştirme ile  programımızı kazandıkları takdirde kayıt yaptırabilirler.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro programına kayıt yaptırmak isteyen aday öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenlenen sınavdan yeterli puanı alıp tercih ettikleri takdirde, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme ile okulumuza yerleştirildikleri takdirde www.ayvansaray.edu.tr adresinden kayıt tarihlerini ve duyuruları takip ederek, okulumuza gelip kayıt yaptırabilmektedirler.

Öğr. Gör. Hilal KIVANÇ

Öğr. Gör. Nur Seda ŞAHİN

Öğr. Gör. Seda TERZİ TÜRK

Harita ve Kadastro programımızı kazanan her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınava girebilmesi için derslerin %70’ine; uygulamalı derslerin ise en az %80’ine devam etmiş olmaları gerekmektedir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına girmek durumundadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Harita ve Kadastro programından ön lisans derecesi ile mezun olabilmesi için öğrencilerin, programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin toplam 120 AKTS’lik karşılığını başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olarak tamamlaması gerekmektedir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma, “İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”ne göre yapılmaktadır.

Harita ve Kadastro Bölümü Müfredatı

1. Yarıyıl
Ders KoduDers AdıDiliZ / SA / SADTeorikUygulamaLaboratuvarAKTS  
ARR107Temel MatematikTürkçeZ2004  
MAC101Arazi Ölçmeleri ITürkçeZ2206  
MAC103Kadastro ve Tapu BilgisiTürkçeZ4006  
MAC105KartografyaTürkçeZ2004  
VCC101Akademik ve Sosyal OryantasyonTürkçeZ0002  
VCC103Temel Bilgi TeknolojileriTürkçeZ2004  
VCC105Temel İşletmeTürkçeZ2004  
Toplam 30  

 

2. Yarıyıl
Ders KoduDers AdıDiliZ / SA / SADTeorikUygulamaLaboratuvarAKTS  
MAC102Arazi Ölçmeleri IITürkçeZ2206  
MAC104Çevre ve KentleşmeTürkçeZ2004  
MAC106Harita Çizimi ITürkçeZ2206  
MAC110Mesleki TrigonometriTürkçeZ2004  
UEC126Kariyer PlanlamaTürkçeZ1002  
 Üniversite Seçmeli SAD   4  
 Üniversite Seçmeli SAD   4  
Toplam 30  

 

3. Yarıyıl
Ders KoduDers AdıDiliZ / SA / SADTeorikUygulamaLaboratuvarAKTS  
MAC201Arazi Ölçmeleri IIITürkçeZ2206  
MAC203Harita Çizimi IITürkçeZ2206  
URC201Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiTürkçeZ4004  
URC203İngilizceTürkçeZ4004  
 Bölüm Seçmeli SA   6  
 Üniversite Seçmeli SAD   4  
Toplam 30  

 

4. Yarıyıl
Ders KoduDers AdıDiliZ / SA / SADTeorikUygulamaLaboratuvarAKTS  
URC204Türk DiliTürkçeZ4004  
VCC202Bitirme ProjesiTürkçeZ1206  
VCC204StajTürkçeZ0408  
VCC206İletişim BecerileriTürkçeZ2004  
 Bölüm Seçmeli SA   4  
 Bölüm Seçmeli SA   4  
Toplam 30  

Neler Yapıyoruz?

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj