Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Nedir?

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü, geçmişten günümüze kurum ve markaların ihtiyacı olan iletişimi sağlamak, araştırma ve pazarlama adına kurulmuş profesyonel bir disiplindir. Disiplin, bilimsel bilgiler ve teorik bilginin yanı sıra uygulamayı içinde barındırmaktadır. Bilinenin aksine sadece Türkiye değil, uluslararası alanda da çok ciddi çalışmalar sergilenmek adına eğitim alanlarında dersler verilmektedir.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, adından da anlaşılacağı üzere kurum ve markaların iletişim, topluma markayı tanıma ve prestijini arttırmak adına çalışmalar sürdürmek amacıyla kurulan bir meslektir. Meslek tanıtımı her ne kadar kısıtlı gibi görünse de Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Ekşi Sözlük kullanıcılarının da dediği gibi televizyon ve internet döneminin en önemli meslekleri arasında bulunur.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Hangi Fakülte İçinde Yer Alır?

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü, 4 senelik lisans bölümü olarak sunulmaktadır. Her lisans bölümünde olduğu gibi bir fakülte bünyesinde bulunur. Bölümün yer aldığı fakülte, İletişim Fakültesi olarak bilinir. Fakülte isminden de anlaşılacağı üzere bölümün temelinde iletişimi sağlıklı kurmak, halka hitap etmek ve mevcut marka değerini yükseltmek hedeflenir.

Üniversitelerin öğretim kadrosu ve özelliğine göre 4 sene içindeki ders sayısı değişiklik gösterir. Hedeflenen AKTS değerine göre, yarıyıllara ders sayısı olarak ayrılacaktır. Ayvansaray Üniversitesi bünyesinde 4 sene, 8 yarıyıl dönemi ayrılır. Mezun olabilmek için akademik ortalamanın en az 2,00 olması gerekecektir.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İş İmkanları ve Maaşları Nelerdir?

Reklam ve marka tanıtımının önemli olduğu şu günlerde Halkla İlişkiler bölümü mezunu olanlar birçok iş imkânını elde edecektir. Gerek özel sektörde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık is ilanları bakılarak gerekse devlet kadrolarına KPSS puanıyla girebilmektedir. Burada kişilerin istedikleri çalışma ortamına karar vererek ilerlemesi gerekecektir.

Özel sektörde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü mezunlarının tercih edebileceği alanlar:

 • Reklam departmanları,
 • Marka tanıtım bölümleri,
 • Siyaset,
 • Kurumsal şirket iletişim bölümleri bulunur.

Elbette iletişim ve kurum tanıtımı olan her alanda lisans mezunu olan kişiler bulunabilecektir. Özel alanlarda çalışma imkânları daha geniş sayıda olduğu bilinir.

PROGRAMIN AMACI

Her geçen gün gelişen ve ilerleyen iletişim teknolojileri beraberinde iletişim süreçlerinin yönetilmesinin önemini ortaya koymaktadır. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık; toplum, medya ve tüm paydaşlarla olan iletişim süreçlerinin yönetilmesini kapsamaktadır. Amacımız; güncelliğini kaybetmeyen bu meslek alanında çok yönlü, hem yaratıcı, hem de stratejik düşünebilen ve bu doğrultuda kararlar alıp uygulayan uzmanlar yetiştirmektir.

Ayrıcalıklı Bir Alan

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mesleğinin güncelliğini korumasının en temel nedeni; değişim ve gelişimi hızla yakalayabilen çok yönlü bir yapıda olmasıdır. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanları; sanat, sosyoloji, psikoloji gibi farklı disiplinlerden de faydalanmakta,  bunun yanı sıra kültürel farklılıklardan, entelektüel birikimden ve sosyal ilgi alanlarından da beslenmektedir. Bu mesleğin uygulanmasındaki mihenk taşlarından biri olan yaratıcılık, farklı disiplinler ve çok yönlü bakış açısı ile uygulamaya da taşınmaktadır. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mesleğinin, bir uzmandan öte, çok yönlü ve sosyal bireyler tarafından; algı yönetimi, marka yönetimi, imaj ve itibar yönetimi, sponsorluk, etkinlik yönetimi, lobicilik faaliyetleri gibi farklı alanlarda uygulanması bu mesleği ayrıcalıklı kılmaktadır.

Mezun öğrencilerimiz; teorik alt yapılarını en etkin şekilde kullanabilen ve aynı zamanda değişen koşulların getirdiği yeniliklere hızla ayak uydurabilen, bu yeniliklere katkıda bulunan, yeniliklerin öncüsü olma konusunda cesarete sahip, farklı disiplinler ile iletişim disiplini arasında bağlantılar kurarak bundan faydalanan, iletişim yönetim süreçlerinde stratejik bakış açısıyla aksiyon alan ve eleştirel sorgulamalar yapabilen uzmanlar olarak sektöre adım atacaklardır.

Çalışma Alanı Çeşitliliği

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunları çok kapsamlı bir çalışma alanına sahiptir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler için iş imkanları ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli sektörlerde özel şirketlerde ve kamu kurumlarında, sivil toplum kuruluşlarında, medya kuruluşlarında çalışma imkanına sahip olurlar. Bunların yanı sıra bu halkla ilişkiler, reklamcılık, kurumsal iletişim, marka yönetimi hizmeti sunan ajanslarda da çalışabilirler. Mezun öğrencilerimiz çeşitli kurum ve kuruluşlarda halkla ilişkiler uzmanı, müşteri ilişkileri yöneticisi, kurumsal iletişim uzmanı, metin yazarı, proje ve kampanya yöneticisi, sosyal medya uzmanı, medya planlama uzmanı gibi unvanlarla çalışabilir veya kariyerlerinde akademisyen olarak devam edebilirler.

Lise mezuniyetini elde etmiş olmak ve ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan yeterli puanı almış olmak gerekmektedir.

KAYITLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER

 1. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
 2. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
 3. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
 4. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 5. ÖSYS kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.
 6. Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
 7. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na başvurmaları gerekmektedir.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Sınav sonuç belgesi
 2. Lise diploması: 
  • Mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya fotokopisi ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi aslı veya fotokopisi
  • Diplomasını kaybetmiş adaylar için mezun oldukları liseden alınmış diploma kayıp belgesi aslı veya fotokopisi
 3. 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
 4. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 5. Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

Bölümümüz 4 öğretim üyesi, 1 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Doç. Dr. Arzu Kızbaz bölüm başkanıdır. Bölümümüz öğretim üyeleri ise Dr. Öğr. Üyesi Aziz Tamer Güler, Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Güven, Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Avunduk ve Arş. Gör. Bahşende Çoban’dır.

Öğretim üyelerimiz müfredatımızın çıkış noktası olan teoriden uygulamaya yönetilen süreç felsefesini, sektörden gelen tecrübeleri ile deneyim aktarımı yoluyla gerçekleştirmektedirler.

Bölümden mezun olabilmek için 8 yarıyıl boyunca alınan tüm dersleri başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir. Bunun yanı sıra öğrencinin mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 2,00 olması şartı aranmaktadır.

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj