Görsel İletişim Bölümü

Görsel İletişim Bölümü Nedir?

PROGRAMIN AMACI

Günümüzün çağdaş iletişim toplumunda görsel iletişim tasarımı, sanat, tasarım, iletişim ve yaratıcı düşünceyi içeren disiplinler arası bir alan olarak her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Dijital iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile de birlikte, tüm medya ortamları için yaratıcı tasarımlar üretebilecek  görsel iletişim tasarımcılarına daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde illüstrasyon, fotoğraf, video, tipografi, grafik ve web tasarımı, sinema, reklam, yeni medya ile  modelleme ve animasyon alanlarını içeren multidisipliner bir eğitim anlayışı benimsenmiştir. Bu anlayış ekseninde, sanat, tasarım, iletişim ve teknoloji alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden, teorik açıdan birikimli, görsel sanatlara ve iletişim alanlarına hakim, disiplinler arası çalışarak özgün tasarımlar üretebilen çok yönlü ve yaratıcı görsel tasarımcılar ve sanatçılar yetiştirmek amaçlanmaktadır.  

KABUL KOŞULLARI

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programında öğrenim görmek isteyen öğrenciler; ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Öğrenci ilgili sınavda başarılı olması ve bölüme yerleştirilmesi durumunda kayıt yaptırabilmesi için lise mezunu olmuş olmak zorundadır.

Aynı zamanda DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile MYO programlarında okuyan öğrenciler, Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programına başarılı olmaları durumunda kayıt yaptırarak geçiş yapabilirler. Ayrıca başka üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler, gerekli yönetmelik ve yönergelerdeki koşulları sağlaması durumunda Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programına merkezi yerleştirme puanına göre veya genel not ortalamasına göre yatay geçiş yapabilirler.

Aday öğrenciler öncelikle ÖSYM’nin düzenlediği YKS sınavına girerek sözel puan türünde başarılı olmak zorundadır. Öğrenciler ÖSYM’nin belirlediği tercih döneminde tercihlerini yaptıktan sonra, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programı’na yerleştirilmeleri durumunda üniversitemiz web sayfasını takip ederek (www.ayvansaray.edu.tr) ilgili bilgilendirmelere, kayıt için gerekli belgelere ve kayıt tarihlerine ulaşabilirler. Üniversitenin belirlediği tarihilerde kesin kaydını yaptıran öğrenciler, sonrasında dönem başlangıcı itibariyle derslerine başlayabilirler.

 1. Türk öğrenciler için;

Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda lisans ve ön lisans programında öğrenim görebilmek için, öğrencilerin, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ulusal öğrenci seçme sınavına girmeleri zorunludur.

Yatay geçiş öğrencileri;

Yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından üniversitenin lisans veya ön lisans bölüm veya programlarına yatay geçişle öğrenci kabulü ve kayıtları, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve ‘‘İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Özel Öğrenci ve Misafir Öğrenci Yönergesi’’ hükümlerine göre yürütülür.

Dikey geçiş öğrencileri;

ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile Üniversitenin lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin, yerleştikleri programlara intibak işlemleri Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan “Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik” ve ‘‘İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Özel Öğrenci ve Misafir Öğrenci Yönergesi’’ hükümlerine göre yürütülür.

 1. Yurt dışından öğrenci kabulü

Yurt dışından Yabancı veya Türk uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kabul ve kayıt işlemleri Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan “Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik”, “Yükseköğretim Kurulu Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” ve ‘‘İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi’’ hükümlerine göre yürütülür.

 1. Ulusal ve uluslararası değişim programları öğrencileri

Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde karşılıklı öğrenci değişim programları uygulanabilir. Değişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder. Öğrenci değişim programları, Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan ilgili yönetmelik ve belirlenen esaslar çerçevesinde ikili anlaşmalar ve ‘‘İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğrenci Değişim Programları Yönergesi’’ doğrultusunda uygulanır.

 1. Özel öğrenci

Yurt içinde veya dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup, üniversitenin bazı derslerini almalarına izin verilen öğrencilerin kabulü ve kayıtları, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve  ‘‘İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi’’ hükümlerine göre yürütülür.

 1. Misafir öğrenci

En az lise son sınıf öğrencisi olan ve bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmayan kişiler, Üniversiteye misafir öğrenci statüsünde kabul edilebilir ve Üniversitenin ders programlarında yer alan dersleri alabilirler. Misafir öğrenci kabulü ve kayıtları  ‘‘İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi’’  hükümlerine göre yürütülür.

 1. ÖSYM sınav sonuç belgesi (çıktı)
 2. ÖSYS yerleştirme sonuç belgesi (çıktı)
 3. Lise diploması: 
  • Mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylanmış fotokopisi ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi aslı veya onaylanmış fotokopisi
  • Diplomasını kaybetmiş adaylar için mezun oldukları liseden alınmış diploma kayıp belgesi aslı veya onaylanmış fotokopisi
 4. 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 6. İkametgah belgesi (e-devletten alınabilir)
 7. Erkek öğrenciler için askerlik durumu belgesi (e-devletten alınabilir)
 8. Adli sicil belgesi (e-devletten alınabilir)
 9. Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya onaylı suretleri

KAYITLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER

 1. Adayların kayıt için bizzat başvurmalarıı gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
 2. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
 3. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
 4. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 5. ÖSYS kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.
 6. Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
 7. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Şimşek, Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Renkçi Taştan

Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Aka

Arş. Gör. Alparslan Özkardeş

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca, Görsel İletişim Tasarımı alanında öğrencilerin lisans derecesi alması için 240 AKTS’yi başarı ile tamamlaması ve genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması gerekmektedir. Öğrenciler, gereken ulusal krediyi toplam 8 yarıyılda zorunlu ve seçmeli derslerle tamamlamak zorundadır. Ayrıca öğrencilerin mezun olmadan önce staj yükümlülüklerini yerine getirmeleri gereklidir. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Görsel İletişim Tasarımı alanında LİSANS derecesi verilir.

Görsel İletişim Bölümü Müfredatı

1. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
VCD1091TEMEL TASARIM IZ420510
VCD1111DESEN IZ21034
VCD1131DİJİTAL FOTOĞRAF VE VİDEO IZ21034
VCD1151GÖRSEL İLETİŞİM VE KÜLTÜRZ21034
URC1011İNGİLİZCEZ40044
FCA1011SANAT VE TASARIM TARİHİ IZ20024
TOPLAM   16502030
 
2. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
VCD1022TEMEL TASARIM IIZ42059
VCD1042DESEN IIZ21034
VCD1062DİJİTAL FOTOĞRAF VE VİDEO IIZ21034
VCD1082GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMININ TEMELLERİZ21033
URC1102KARİYER PLANLAMAZ10012
URC1042TÜRK DİLİZ40044
FCA1022SANAT VE TASARIM TARİHİ IIZ20024
TOPLAM   17502130
3. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
VCD2013GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM PROJESİ IZ42058
VCD2033TİPOGRAFİZ21034
VCD2053İLERİ FOTOĞRAF ATÖLYESİZ21035
VCD2073ARAYÜZ VE ETKİLEŞİM TASARIMI IZ22035
VCD2093GÖRSEL İLETİŞİM TARİHİZ20024
URC2013ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİZ40044
TOPLAM   16602030
 
4. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
VCD2024GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM PROJESİ IIZ420510
VCD2044İLERİ VİDEO ATÖLYESİZ21036
VCD2064ARAYÜZ VE ETKİLEŞİM TASARIMI IIZ22036
 4BÖLÜM SEÇMELİS20034
FCA2024MEDYA DİLİZ20024
TOPLAM   12501630
5. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
VCD3015GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM PROJESİ IIIZ42058
VCD3035MULTİMEDYAZ22035
VCD3055ÜÇ BOYUTLU MODELLEMEZ21035
 5BÖLÜM SEÇMELİS21034
 5BÖLÜM SEÇMELİS21034
FCA2015SİNEMA VE MEKANZ20024
TOPLAM    14701930
 
6. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
VCD3026GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM PROJESİ IVZ42058
VCD3046ANİMASYONZ22036
 6BÖLÜM SEÇMELİS21034
 6BÖLÜM SEÇMELİS21034
 6BÖLÜM SEÇMELİS21034
 6ÜNİVERSİTE SEÇMELİS20024
TOPLAM    14701930
7. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
VCD4017GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM PROJESİ VZ420510
VCD4037MARKA TASARIMI VE YÖNETİMİZ20034
FCA4057STAJZ04024
 7BÖLÜM SEÇMELİS21034
 7BÖLÜM SEÇMELİS21034
 7ÜNİVERSİTE SEÇMELİS20024
TOPLAM   12801830
 
8. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
VCD4028BİTİRME PROJESİZ120212
VCD4048PORTFOLYO TASARIMIZ22036
 8BÖLÜM SEÇMELİS21034
 8BÖLÜM SEÇMELİS21034
 8ÜNİVERSİTE SEÇMELİS20024
TOPLAM    9601330
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
VCD2084SANAT TERMİNOLOJİSİS20034
VCD2104ÇAĞDAŞ SANATTA FOTOĞRAF VE VİDEOS21034
VCD2124BİLGİSAYARDA GRAFİK TASARIMS21034
VCD2144TİPOGRAFİ IIS21034
VCD2164ÇAĞDAŞ SANAT VE TARTIŞMALARIS21034
VCD3075YAYIN TASARIMIS21034
VCD3095KLASİK ANİMASYONS21034
RTF3075FİLM ÇÖZÜMLEMELERİ VE ELEŞTİRİSİS20024
RTF3095METİN YAZARLIĞIS20024
GRA3175YÜKSEK BASKIS21034
VCD3066FİLM VE VİDEODA KURGUS21034
VCD3086KISA FİLM YAPIMIS21034
VCD3106SANAT VE ELEKTRONİK MEDYAS21034
VCD3126DİSİPLİNLERARASI SANAT VE TASARIMS21034
GRA3146BİLGİSAYARLI İLLÜSTRASYONS21034
GRA3246BELGESEL FOTOĞRAFS21034
VCD4057ENSTALASYON UYGULAMALARI VE TASARIMIS21034
VCD4077VİDEO TEORİLERİ VE UYGULAMALARIS21034
VCD4097TOPLUMSAL CİNSİYET VE SANATS21034
VCD 4117İLERİ 3B MODELLEME ATÖLYESİS21034
GRA4177KARAKTER VE OYUN TASARIMIS21034
GRA4197VİDEO ÜRETİM TEKNİKLERİS21034
VCD4068İNTERAKTİF MEDYA TASARIMIS21034
VCD4088SERGİLEME TASARIMIS21034
VCD 4108İLERİ ANİMASYON ATÖLYESİS21034
GRA4228DİJİTAL OYUN GELİŞTİRMES21034
KODDERS ADITÜRTULKAKTS
ARC901BİLİMSEL ETİKS20024
IAD901ELEŞTİREL DÜŞÜNCES20024
RTC901TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE SİNEMAS20024
GCA901BESLENME VE SAĞLIKS20024
GRA901GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYONS20024
CFA90121. YY. KAVRAMSAL SANAT OKUMALARIS20024
______GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARIS12024

Neler Yapıyoruz?

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj