Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Nedir?

Kısaca Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü yemek yapmayı sevenlerin, gelecekte yemek yapmayı bir meslek olarak görenlerin bilimsel eğitim aldığı üniversite bölümüdür. Konu olarak yemek ve yemek sanatlarının bilimsel olarak sentezlenmesini işler.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Nasıl?

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü, geçmişten gelen lezzet ve mutfak alışkanlıkların zamanla bilimsel durumlarla birleşerek bir meslek haline gelmesi ile ortaya çıkmıştır. Gelişen olanaklarla birlikte yemek yapmak, geleneksel durumun ötesinde bir görsel şölen aynı zamanda geçerli bilgilerin kullanılması ile bilimsel bir ders, bölüm niteliği kazanmasına sebep olmuştur. Günümüzde farklı üniversiteler bazında gıda bilimi olarak bu bölümler açılmakta ve alanında uzman kişiler tarafından dersler verilmektedir.

gastronomi-ve-mutfak-sanatlari-2021

PROGRAMIN AMACI

Gastronomi gerçekte “yemek” ve “sanat”ın sentezinden oluşan bir kavramdır. Yemek tarafı eskiden lezzete odaklanırken günümüzde buna yemeğin güvenli ve sağlıklı olması da eklenmiştir. Sanat tarafı ise gıda, beslenme, turizm, işletme, çevre gibi bilim dalları ile etkileşerek zenginleşmiştir.

Bu gelişmenin itici gücü kuşkusuz gelişen tüketici talepleridir. Yeni yörelerin ve lezzetlerin keşfine yol açan turizm bu gelişmelerin başlıca itici gücüdür. Bu taleplerin karşılanması eskisi kadar kolay değildir. Hem gıda içeriğinin molekül düzeyinde bilinmesi hem de pişirme yöntemlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Ayrıca kültürel, bölgesel ve çevresel faktörler de önemini koruyor.

Bölümümüzün amacı; bu bağlamda öğrencilerin teorik bilgilerle güçlenmesi ve uygulama becerisi kazanması ve böylece mezunların gelişen gastronomi sektörünün aranan bir bileşeni olmasıdır.

KABUL KOŞULLARI

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programına girebilmek için öğrenci adaylarının lise eğitimini başarıyla tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olması ve ulusal üniversite sınavında SÖZEL puan türünde yeterli puanı alması gereklidir.

ÖSYM yerleştirme sonuçlarının açıklamasından sonra bölümü kazanan öğrencilerin kayıt dönemi içinde gerekli belgeler (ÖSYS yerleştirme sonuç belgesi, lise diploması, nüfus cüzdanı fotokopisi, 6 adet vesikalık fotoğraf, ikamet belgesi ve erkek adaylar için askerlik durumu belgesi) ile üniversiteye gelerek bölüme kaydını yaptırabilmektedir.

 1. Türk Öğrenciler İçin

Öğrencilerin Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda ön-lisans veya lisans programında öğrenim görebilmesi için ÖSYM tarafından yapılan ulusal öğrenci seçme sınavına girmeleri zorunludur.

1.1.Yatay geçiş öğrencileri: Yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından üniversitenin ön lisans veya lisans bölüm veya programlarına yatay geçişle öğrenci kabulü ve kayıtları, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Özel Öğrenci ve Misafir Öğrenci Yönergesi” hükümlerine göre yürütülür.

1.2.Dikey geçiş öğrencileri: ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile Üniversitenin lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin, yerleştikleri programlara intibak işlemleri Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan “Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik” ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Özel Öğrenci ve Misafir Öğrenci Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

 1. Yurt Dışından Öğrenci Kabulü

Yurt dışından Yabancı veya Türk uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kabul ve kayıt işlemleri Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan “Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik”, “Yükseköğretim Kurulu Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” ve “İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi” hükümlerine göre yürütülür.

 1. Ulusal Ve Uluslararası Değişim Programı Öğrencileri

Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde karşılıklı öğrenci değişim programları uygulanabilir. Değişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder. Öğrenci değişim programları, Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan ilgili yönetmelik ve belirlenen esaslar çerçevesinde ikili anlaşmalar ve “İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğrenci Değişim Programları Yönergesi” doğrultusunda uygulanır.

 1. Özel Öğrenci

Yurt içinde veya dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup, üniversitenin bazı derslerini almalarına izin verilen öğrencilerin kabulü ve kayıtları, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi” hükümlerine göre yürütülür.

 1. Misafir Öğrenci

En az lise son sınıf öğrencisi olan ve bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmayan kişiler, Üniversiteye misafir öğrenci statüsünde kabul edilebilir ve Üniversitenin ders programlarında yer alan dersleri alabilirler. Misafir öğrenci kabulü ve kayıtları “İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi” hükümlerine göre yürütülür.

KAYITLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER

 1. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
 2. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
 3. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
 4. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 5. ÖSYS kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.
 6. Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
 7. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na başvurmaları gerekmektedir.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Sınav sonuç belgesi
 2. Lise diploması: 
  • Mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya fotokopisi ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi aslı veya fotokopisi
  • Diplomasını kaybetmiş adaylar için mezun oldukları liseden alınmış diploma kayıp belgesi aslı veya fotokopisi
 3. 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
 4. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 5. Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

Prof. Dr. Aziz EKŞİ, Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Esra MANKAN

Dr. Öğr. Üyesi Elçin NOYAN

Arş. Gör. Hasan Coşkun BOZ

Arş. Gör. Olcay MERCAN

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca, Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında lisans derecesi almak için öğrencinin 240 AKTS’yi başarı ile tamamlamış olması gerekmektedir. Öğrenciler, gereken ulusal krediyi toplam 8 yarıyılda zorunlu ve seçmeli derslerle tamamlamak zorundadır. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında LİSANS Derecesi verilir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Müfredatı

1. YARIYIL
KODYYDERS ADIZ/STULKAKTS
GCA1011GIDA GÜVENLİĞİ VE HİJYENZ20024
GCA1031GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARINA GİRİŞZ22038
GCA1051BESLENME İLKELERİZ20025
GCA1071GENEL TURİZMZ20025
FCA1011SANAT VE TASARIM TARİHİ IZ20024
URC1011İNGİLİZCEZ40044
TOPLAM   14201530
 

2. YARIYIL

KODYYDERS ADIZ/STULKAKTS
GCA1022MESLEKİ İNGİLİZCE 1Z20025
GCA1042SERVİS TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARIZ22036
GCA1102GASTRONOMİ VE YEMEK TARİHİZ20025
GCA1082TURİZM İŞLETMECİLİĞİZ20024
FCA1022SANAT VE TASARIM TARİHİ IIZ20024
URC1042TÜRK DİLİZ40044
URC1102KARİYER PLANLAMAZ10012
TOPLAM   15201630

 

3. YARIYIL
KODYYDERS ADIZ/STULKAKTS
GCA2013MESLEKİ İNGİLİZCE IIZ20025
GCA2033PROFESYONEL MUTFAK UYGULAMALARI IZ13038
GCA2053YİYECEK İÇECEK ENDÜSTRİSİNDE TRENDLERZ20025
FCA2013SİNEMA VE MEKÂNZ20024
URC2013ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİZ40044
 3BÖLÜM SEÇMELİS20024
TOPLAM   13301530
 
 

4. YARIYIL

KODYYDERS ADIZ/STULKAKTS
GCA2024MESLEKİ İNGİLİZCE IIIZ20025
GCA2044PROFESYONEL MUTFAK UYGULAMALARI IIZ13038
GCA2064MENÜ PLANLAMASI VE YÖNETİMİZ20025
FCA2024MEDYA DİLİZ20024
 4BÖLÜM SEÇMELİS20024
TOPLAM   11301330

 

5. YARIYIL
KODYYDERS ADIZ/STULKAKTS
GCA3015PROFESYONEL MUTFAK UYGULAMALARI IIIZ13038
GCA3035PASTACILIK VE FIRIN ÜRÜNLERİZ13036
GCA3055YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE MALİYET KONTROLÜZ20024
 5BÖLÜM SEÇMELİS20024
 5BÖLÜM SEÇMELİS20024
 5BÖLÜM SEÇMELİS20024
TOPLAM    10601430
 
6. YARIYIL
KODYYDERS ADIZ/STULKAKTS
GCA3026PROFESYONEL MUTFAK UYGULAMALARI IVZ13038
GCA3046GASTRONOMİDE YENİ EĞİLİMLERZ13036
GCA3066GASTRONOMİ TURİZMİZ20024
 6BÖLÜM SEÇMELİS20024
 6BÖLÜM SEÇMELİS20024
 6ÜNİVERSİTE SEÇMELİS20024
TOPLAM    10601430

 

7. YARIYIL
KODYYDERS ADIZ/STULKAKTS
GCA4017DÜNYA MUTFAKLARI IZ13038
GCA4037TÜRK MUTFAĞI IZ20026
GCA4057YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE PAZARLAMAZ20024
FCA4057STAJZ04024
 7BÖLÜM SEÇMELİS20024
 7ÜNİVERSİTE SEÇMELİS20024
TOPLAM   9701330
 
8. YARIYIL
KODYYDERS ADIZ/STULKAKTS
GCA4028DÜNYA MUTFAKLARI IIZ13038
GCA4048TÜRK MUTFAĞI IIZ13036
 8BÖLÜM SEÇMELİS20024
 8BÖLÜM SEÇMELİS20024
 8BÖLÜM SEÇMELİS20024
 8ÜNİVERSİTE SEÇMELİS20024
TOPLAM    10601430
DERS DAĞILIMI
KODDERS GRUBU   KAKTS%
URCÜNİVERSİTE ZORUNLU DERSLER   3125%
FCAFAKÜLTE ORTAK DERSLERİ   5208%
UECÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER   3125%
GCAANABİLİM DALLARI/ BÖLÜM ZORUNLU DERSLERİ   2514862%
ANABİLİM DALLARI/ BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ   124820%
TOPLAM      48240100%
BÖLÜM SEÇMELİ DERS LİSTESİ
KODYYDERS ADIZ/STULKAKTS
GCA2083GIDA TEKNOLOJİSİS20024
GCA2093RESİM SANATINDA GASTRONOMİS20024
GCA2144SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİS20024
GCA2074BAHARAT VE KAHVE KÜLTÜRÜS20024
GCA2104GIDA KİMYASIS20024
GCA2124ET VE ET ÜRÜNLERİS20024
GCA3095MUTFAK PLANLAMASI VE TASARIMlS20024
GCA3115İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİS20024
GCA3135YEMEK STİLİSTLİĞİ VE FOTOĞRAFÇILIKS20024
GCA3086GASTRONOMİDE GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYONS20024
GCA3106YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİS20024
GCA3166GASTRONOMİDE HALKLA İLİŞKİLERS20024
GCA3126GASTRONOMİ, KÜLTÜR VE TOPLUMS20024
GCA4107ZİYAFET ORGANİZASYONUS20024
GCA4117YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYONS20024
GCA4098YİYECEK İÇECEK ENDÜSTRİSİNDE MARKALAŞMAS20024
GCA4068BARMENLİK VE MİKSOLOJİS20024
GCA4088GASTRONOMİDE ÜRÜN GELİŞTİRME VE DUYUSAL ANALİZS20024
GCA4078MOLEKÜLER GASTRONOMİS20024
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS LİSTESİ  
KODDERS ADIZ/STULKAKTS
ARC901BİLİMSEL ETİKS20024
IAD901ELEŞTİREL DÜŞÜNCES20024
RTC901TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE SİNEMAS20024
GCA901BESLENME VE SAĞLIKS20024
GRA901GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYONS20024
CFA90121. YY. KAVRAMSAL SANAT OKUMALARIS20024
 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARIS12024

Neler Yapıyoruz?

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj