Fizyoterapi Bölümü

Fizyoterapi Bölümü Nedir?

PROGRAMIN AMACI

Fizyoterapi programının amacı, sağlık alanında eksikliği duyulan tekniker ihtiyacını fizik tedavi uygulama alanında karşılamak ve “Fizyoterapi Teknikerleri” yetiştirmektir. Eğitim programı temel anatomi ve fizyolojiden elektroterapi, hidroterapi gibi farklı uygulamalara dair genel ve pratik bilgileri içermektedir. Öğrenciler fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerinin doğru uygulanması, mesleki sorumluluk ve etik, ortopedik hastalıklarda rehabilitasyon ve nörolojik hasta rehabilitasyonu gibi kavramlar konusunda bilgilendirilmektedirler. Bu programdan mezun olanlara “Fizyoterapi Teknikeri” ünvanı verilir. Programdan mezun olacak öğrencilerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ünitesi olan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışabilme olanağı mevcut olup yeni doğandan yetişkin ve yaşlılara kadar tüm yaş gruplarına fizik tedavi uzmanı ve fizyoterapist denetiminde gerekli profesyonel fizik tedavi hizmeti verebilirler.

 

KABUL KOŞULLARI

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Plato Meslek Yüksekokulu programlarına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Fizyoterapi Programına, TYT puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Fizyoterapi  Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Fizyoterapi Önlisans Programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden en az 150 ve daha yukarı puan almış olanlar tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bu programa yerleştirilmesi halinde kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

Yatay Geçiş uygulaması diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına veya Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılacak yatay geçişler, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.  

Öğr.Gör. Ahmet Rasim Özdemir ( Program Başkanı)

Öğr.Gör. Fehmi Almalı

Programdan mezun olmak için izlemekte olduğu programın en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlanması gerekmekte ve yürürlükteki müfredata göre alınması gereken tüm zorunlu ve seçmeli derslerin alınarak başarılı olunması gereklidir. Fizyoterapi Önlisans Programında zorunlu 20 iş günü staj bulunmaktadır. Öğrencilerimiz 1. sınıfı bitirdikten sonra stajlarını yapmak zorundadırlar. Staj en az 20 iş günü olmalıdır. Stajda öğrenciler, öğrendikleri teorik ve pratik bilgileri pekiştirmektedirler. Ayrıca son yarıyılda bitirme projesi almakta ve bu derste teorik ve pratik bilgiyi birleştirip bir proje hazırlayarak mezun olmaktadırlar.

Fizyoterapi Bölümü Müfredatı

1. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
ENP1031FizikZ20024
PHT1011Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon IZ20236
VCH1011Mesleki Sorumluluk ve EtikZ20024
VCH1051Temel Anatomi ve Fizyolojiz40046
VCH1071Tıbbi Terminolojiz20024
VCC1031Temel Bilgi TeknolojileriZ20024
VCC1011Akademik ve Sosyal OryantasyonZ10002
TOPLAM    30

 

2. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
PHT1042ElektroterapiZ22046
PHT1022Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon IIZ20236
VCH1022Enfeksiyon Hastalıkları ve SterilizasyonZ20024
UEC1262Kariyer PlanlamaZ10012
VCH1062İlk YardımZ11024
 2Üniversite SeçmeliS    4
 2Üniversite SeçmeliS    4
TOPLAM    30
3. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
PHT2013Hidroterapi-BalneoterapiZ40046
PHT2033Bölüm SeçmeliS    6
VCH2013Klinik UygulamaZ08046
URC2033İngilizceZ40044
URC2013Atatürk İlkeleri ve İnkilap TarihiZ40044
 3Üniversite SeçmeliS    4
TOPLAM    30

 

4. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
PHT2024Bölüm SeçmeliS    4
PHT2044Bölüm SeçmeliS    4
VCC2064İletişim BecerileriZ20024
VCC2024Bitirme ProjesiZ12026
VCC2044StajZ04028
URC2044Türk DiliZ40044
TOPLAM    30
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
 3Ortopedik Hastalıklarda RehabilitasyonS20236
 4Nörolojik Hasta RehabilitasyonuS10124
 4Romatizmal Hastalıklarda RehabilitasyonS10124
 

Neler Yapıyoruz?

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj