Elektrik Bölümü

Elektrik Bölümü Nedir?

 

Teknolojinin ve sanayinin hızla ilerlemesi ile hemen hemen elektriğin kullanılmadığı bir alan kalmamıştır. Elektrik; evlerimizde, fabrikalarımızda, atölyelerde, okullarda ve bunlara benzer bütün kurum ve kuruluşlarda kullanılmaktadır. Elektrik enerjisinin bu denli kullanıldığı birçok alanda altyapı kurma, bakım ve onarım gibi işleri yapacak birçok ara elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, elektriğin üretildiği , iletildiği ve dağıtıldığı birçok yerde de bilgili,  işini gerekli hassasiyetle yapabilecek gerekli teorik ve uygulamalı eğitimi almış ara elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Elektrik programı, işte bu ihtiyaçların karşılanması için öğrencilere gerekli teorik ve uygulamalı eğitimi vererek iyi birer tekniker olmalarını sağlamak ve yukarıda bahsedilen ara eleman açığı kapatmak için kurulmuş bir programdır.

PROGRAMIN AMACI

Elektrik programının amacı, iş hayatında başarılı olmak için gerekli bilgi ve deneyime sahip elektrik teknikerleri yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrenciler; teknolojik gelişmeleri takip etmek için gerekli gereksinimlere sahip olacaktır. Bunların yanı sıra öğrendikleri bilgileri etkin bir şekilde kullanabileceklerdir. Bu bilgileri yorumlayarak ve analiz ederek karşılaştıkları yeni sorunlara çözüm bulabilecekler.

Bu programdan elektrik teknikeri olarak mezun olan öğrenciler; Elektrik enerjisinin üretildiği, iletildiği ve dağıtıldığı tüm kurum ve kuruluşlarda elektrik teknikeri olarak çalışabilirler. Ayrıca sanayi, fabrika, okul, kamu kurum ve kuruluşları gibi yerlerde bakım ve onarım işlerinde aktif rol alabilirler. Bunlara ek olarak elektrik makinelerinin ve motorlarının çalışma sistemleri, elektrik tesislerinin tasarlanması gibi sektörde birçok alanda görev alabilirler.

KABUL KOŞULLARI

Bu programa kayıt yapabilmek için en az lise mezunu olunması gerekir. Ayrıca Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan mevzuata uygun olarak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen üniversite sınavından yeterli puan alması gerekir.

Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Elektrik Bölümü İş Olanakları

Elektrik programından elektrik teknikeri olarak mezun olan adaylar aşağıda belirtilen yerlerde kendisine istihdam olanağı bulabilir:

  • Elektrik enerjisinin üretildiği termik santraller, hidroelektrik santraller, nükleer santraller, rüzgar enerjisi santralleri, güneş enerjisi santralleri gibi yerlerde,
  • Elektrik enerjisinin iletildiği kuruluşlarda,
  • Elektrik enerjisinin dağıtıldığı kuruluşlarda,
  • Son tüketici olan fabrikalar, okullar, evler, üniversiteler, atölyeler, çeşitli belediye kurumları,

gibi yerlerde altyapı kurma, bakım, onarım gibi hizmetler verebilirler.

Bu işleri yaparken elektrik mühendisleri ile birlikte çalışarak hem onların projelerinde önemli görevler alabilirken hem de elektrik teknisyenleri ve elektrik mühendisleri arasında çok önemli bir köprü görevi görebilmektedirler.

Elektrik Bölümü Program Süresi

Elektrik ön lisans programının eğitim süresi iki öğretim yılından (4 dönemden) oluşmaktadır. Bir öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri hariç olmak üzere, her biri en az 70 (yetmiş) iş gününü (14 haftayı) kapsayan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Öğrencinin kayıt olduğu dönemden itibaren, kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın program için tanınan azami süre dört öğretim yılı (8 dönem) olarak belirlenmiştir. Öğrenim süresine hazırlık sınıfı dahil değildir. Öğrenciler ilgili döneme ait öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, ders, uygulama, staj, sınav ve benzeri uygulamalara katılabilir. Stajlar normal öğrenim süresi içinde yapılmalıdır. Staj ve dersler, öğrenciye tanınan azami süre(4 sene) içinde başarıyla bitirilmelidir. Yaz okulu, normal öğrenim süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Kayıt dondurma durumlarında  geçen süre eğitim süresinden sayılmaz.

Elektrik programına başvuru ve kayıt sürecinde ilk önce aday öğrencinin, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM)  tarafından gerçekleştirilen YKS sınavı TYT puan türünden taban puanı almış olmak gereklidir. En az taban puanı sağlayarak Elektrik programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları, ÖSYM’nin belirlediği takvim sürecinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından tamamlanır.

PROGRAM BAŞKANI: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YALÇIN URFA

Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümünde tamamlamıştır. Daha sonra Marmara Üniversitesi Fizik Bölümünde Yüksek Lisansa başlamış ve Ferromanyetik yarı iletken CdCr2S4 ince filmlerinin kimyasal banyo çökertme (CBD) yöntemiyle hazırlanması ve karakterizasyonu adlı tez çalışmasını gerçekleştirmiştir. Doktora eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesinde devam etmekte olup ve Radyasyonun Metal-Oksit Nano Yapılar ve Organik Bileşiklerin Gaz Algılama Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi üzerinde çalışmaktadır.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÜLAY ERDOĞAN

Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisansa başlamış Algıya İlişkin Kararlardaki Öznel Güven Düzeyinin Eeg Sinyalleri kullanarak sınıflandırılması adlı tez çalışmasını gerçekleştirmiştir. Doktora eğitimine Marmara Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde devam etmektedir.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ EMİNE CEREN DOĞAN

Lisans Eğitimini İskenderun Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Daha sonra İskenderun Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans eğitimine başlamış ve Fraktal Anten parametrelerinin Metamalzemeler yardımıyla iyileştirilmesi adlı tez çalışmasını gerçekleştirmiştir. Doktora eğitimine Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünde devam etmektedir.

Elektrik programından mezun olabilmek için bölüm tarafından sunulan zorunlu derslerden başarılı olmak gerekir. Program tarafından  sunulan seçimlik dersler, tüm öğretim planının en az %20’lik kredi ve/veya AKTS dilimini kapsamak zorundadır. Alınan zorunlu ve seçmeli derslerin AKTS kredisi toplamı minimum 120 olmalıdır. Elektrik programından başarı ile mezun olabilmek için genel not ortalaması  4.00 üzerinden en az 2.00 olmalıdır. Öğrencilerimizin mezun olabilmesi için aldıkları bütün derslerden başarılı olmalılardır,  ders başarı harf notu FF ve FD olmaz. İki yıllık (4 dönem) Elektrik  ön lisans programından maksimum dört senede (8 dönem) mezun olunabilir. Ayrıca 20 iş gününe tekabül eden zorunlu staj başarı ile bitirilmelidir.

Elektrik Bölümü Müfredatı

Öğrencilerimiz 2 yıl sürecek eğitim hayatına başladıkları ilk dönemde, mesleki derslerin temelini oluşturacak olan Analog Elektronik, Temel Matematik , Fizik ve Doğru Akım Devre Analizi dersleri ile beraber mesleki hayatlarından işlerini kolaylaştıracak olan Temel Bilgi Teknolojileri ve Temel işletme derslerin alacaklardır. Bunlara ek olarak üniversitemizi ve akademik hayatı daha iyi tanıyabilmeleri için Akademik ve Sosyal Oryantasyon dersini alacaklardırlar.

Birinci yılın ikinci döneminde Alternatif Akım Devre Analizi ve  Sayısal Elektronik gibi temel oluşturan derslerin yanı sıra mesleki anlamda oldukça faydalı olacak olan Enerji Üretimi ve Trafo ve Doğru Akım Makinaları derslerini alacaklardırlar. Bunlara ek olarak kişisel gelişimlerini sağlayacak olan 2 adet üniversite seçmeli dersini kendi istekleri doğrultusunda tercih edeceklerdirler.

İkinci yılın başında(3.dönem) ise Alternatif Akım Makinaları ve Elektrik Enerjisinin İletimi ve Dağıtımı isimli derslerinin yanı sıra Devre Analizi Laboratuvarı dersi ile derslerine laboratuvar ortamında devam edeceklerdir. Ayrıca Atatürk ilke ve İnkılap tarihi dersi ile beraber İngilizce dersleri de alacaklardır. Son olarak yine kendi tercihi ile bir tane seçmeli derslerden tercih edeceklerdirler.

Dördüncü dönem ise hem stajlarını tamamlayacaklar hem de Bilgisayar Destekli Tasarım , Elektrik Tesisatı Planları ,İletişim Becerileri ve Türk Dili derslerini almaları gerekmektedir. Ayrıca bu dönemde bir de danışman hocasının desteği ile bitirme projesi hazırlamalıdır.

 

Neler Yapıyoruz?

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj