Eczane Hizmetleri Bölümü

Eczane Hizmetleri Bölümü Nedir?

Toplamda 4 yarıyıldan oluşan bir ön lisans programı olan Eczane Hizmetleri’nin amacı, topluma sunulan sağlık hizmetinin kalitesini arttırmak amacıyla eczane ve ilaç sektörünün ihtiyaç duyduğu eğitimli, gerekli bilgi ve donanıma sahip nitelikli teknik elemanların bilimsel bir ortamda yetiştirilmesini sağlamaktır.

PROGRAMIN AMACI

Bu programdan mezun olanlara ‘eczane teknikeri’ unvanı verilir. Eczane teknikerlerinin çalışma alanı aldıkları eğitim doğrultusunda; kamu hastanelerine bağlı eczaneler, üniversite hastanelerine bağlı eczaneler, özel eczaneler, ilaç üretim firmaları, ilaç dağıtım ağları ve ilaç depoları olmak üzere çok çeşitlidir. Bunun yanı sıra Eczane Hizmetleri Programı’ndan mezun olan öğrencilerimizin, ÖSYM tarafından düzenlenen dikey geçiş sınavı (DGS) ile Biyokimya, Kimya ve Kimya Mühendisliği bölümlerine devam etme hakkı kazanarak lisans eğitimlerini tamamlayabilme şansları bulunmaktadır.

KABUL KOŞULLARI

Programa kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin, ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda bölüm için belirlenen taban puanı alarak başarılı olmaları gerekir. Yurt içi veya dışında eşdeğer bir programda öğrenim gören bir öğrencinin yatay geçiş başvurusu ise, üniversite tarafından kontenjan açılması ve öğrencinin başarı durumunun değerlendirilmesi sonucu gerçekleşir. Eczane Hizmetleri Programı’nı seçmeyi düşünen öğrencilerin sahip olması gereken özelliklerin başında; temizlik, düzen ve intizama önem vermek, hastalarla iyi iletişim kurabilmek için güçlü sosyal yöne sahip olmak, insan sağlığını her şeyin üstünde tutacak kadar bilinçli ve duyarlı olmak, ilaç ve laboratuvar çalışmalarına ilgi duymak, son derece dikkatli olmak, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini önemsemek ve kendini sürekli yenileyip geliştirerek teknolojik gelişmelere ayak uyduracak niteliklerde olmak gelir.

Eczane Hizmetleri Bölüm Süresi

Eczane Hizmetleri Programı 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Programın amacına bakıldığında, eğitim süresi her ne kadar 2 yıl ve toplamda dört dönemden oluşuyor olsa bile; teoride kimya ağırlıklı olan bölüm derslerinin uygulamalı laboratuvar pratikleri ve zorunlu yaz stajı uygulamaları göz önüne alındığında bu sürecin çok yönlü ve kapsamlı olduğu görülmektedir. Zorunlu yaz stajında amaç; öğrencilerin eğitim ve öğretim süreleri boyunca edindikleri teorik bilgi ve deneyimleri pekiştirmek, uygulamalarda edindikleri becerileri geliştirmek, görev yapacakları iş yerindeki kişisel sorumluluklarını, iş ilişkilerini, iş yerindeki üretim süreçlerini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır. Zorunlu yaz stajı, toplamda en az 20 çalışma günü olacak şekilde yapılır.

ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuç belgelerinde hangi tarihlerde ve nerede kayıt yapılacağı belirtilir. Ayrıca, konuyla ilgili olarak Üniversitemiz web sitesinde yeni yerleşen öğrencilere yönelik duyurular yapılmaktadır. Kayıt tarihleri, kayıt için gerekli evraklar, ödeme seçenekleri bilgisi gibi önemli konular hakkında bilgilendirme yapılan bu duyurulardaki açıklamaların çok dikkatli okunması gerekir. Adaylar kayıt için bizzat başvurmalıdır. Belirlenen tarih aralığında kayıt yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez. Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayların başvuruları ise; Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan eğitim komisyonunca incelenerek, uygunluk değerlendirmesi yapılır. Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencinin ders intibak işlemleri tamamlanarak bölüme kabulü yapılır. Ayrıca tüm öğrencilerin Genel Akademik Takvim çerçevesinde her yarıyıl kayıt yenileme tarihlerinde ders kayıtlarının yapılması gerekir.

Dr. Öğretim Üyesi Gül Aslıhan Çakır Akay – Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Uzm. Dr. Gül Aslıhan Çakır Akay, Yüksek Lisans Eğitimini yine Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, doktora eğitimini ise Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Türk Dermatoloji Derneği ve Ankara Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği üyesidir.

Öğr. Gör. Ebru Karadağ – Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 2018 yılında mezun olan Ebru Karadağ, bölümün açıldığı dönemden itibaren öğrencilere verdiği alan dersleri ile profesyonel mesleki tecrübelerini paylaşmaktadır.

Öğr. Gör. Fatma Banu Bekman – Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi/Kimya Bölümü’nü 2010 yılında bitiren Fatma Banu Bekman, yüksek lisans eğitimini de yine Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı/İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü’nde doktora eğitimine devam etmektedir.

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için dört yarıyıl sonunda 4’lük sisteme göre en az 2,00 akademik ortalama elde etmiş ve toplam 120 AKTS kredisini başarıyla tamamlamış olmaları, ayrıca yaz stajlarını toplamda en az 20 çalışma günü olacak şekilde devlet hastanesi eczanelerinde, özel hastane eczanelerinde ya da özel eczanelerde tamamlamaları gerekmektedir. Öğrenci gerekli gördüğü takdirde 2. sınıf yarıyıl ders kaydını yaptırırken, maksimum kredi yükünü aşmayacak şekilde 1. sınıf sonundaki (DD) veya (DC) notlu dersleri tekrar eder. (GNO)’su 3.00-3.49 arasında olanlar onur, 3.50 ve üstü olanlar yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur. Bütün derslerini başarmış olduğu halde 2.00 genel not ortalamasını sağlayamamış öğrenci takip eden eğitim yılında öncelikle (DD) ve (DC) aldığı derslerini yarıyılında ilgili dönemde tekrar alarak genel not ortalamasını yükseltmelidir.

Eczane Hizmetleri Bölümü Müfredatı

Plato Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim verilen Eczane Hizmetleri Programı’nın ilk yarıyılında yer alan dersler, ağırlıklı olarak sağlık bilimlerinin temelini oluşturmaya yönelik derslerdir. Yine birinci yarıyılda verilen Akademik ve Sosyal Oryantasyon dersi ile 1. sınıf öğrencilerini akademik, sosyal ve kültürel konularla beraber, Meslek Yüksekokulu ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hakkında bilgilendirmek amaçlanmıştır. İkinci yarıyıldan itibaren teorik ve uygulamalı olarak alana yönelik dersler verilmektedir. Alana yönelik derslerin kapsamını ise genel itibariyle, eczanelerde bulun ilaçlara yönelik farmakolojik bilgi, ilaç şekilleri, tıbbi ve aromatik bitkiler ile bazı temel hesaplamalar oluşturmaktadır. Yine bölüm müfredatı kapsamında son yarıyılda yer alan Bitirme Projesi ile öğrencilerden; içinde yaşadıkları topluma ve diğer insanlara karşı sorumluluk duygusu kazandıracak, ekip çalışmasına yatkınlıklarını geliştirirken kişisel potansiyellerinin artmasına da katkı sağlayacak ortak bir sorumluluk projesi yürütmeleri beklenmektedir.

 

Neler Yapıyoruz?

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj