Çizgi Film ve Animasyon Bölümü

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Nedir?

Çizgi Film ve Animasyon bölümü; dijital çizimlerin ve geleneksel çizimlerin harmanlandığı bir lisans bölümüdür. Bir çok farklı çizim tekniğinin öğretildiği ve sanatla sentezlendiği bölümdür.

Çizgi Film ve Animasyon bölümü, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen ve Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan lisans düzeyinde bir bölümdür. Bölüm içerisinde özel yetenek sahibi bireyler aynı zamanda teknik bilgilerini bütünleştirerek ortaya iş çıkarır. Geçmişten günümüze var olan çizimler daha çok bilgisayar ortamında farklı tekniklerle sağlanmaktadır.

PROGRAMIN AMACI

Dijital iletişim teknolojilerinin hızla geliştiği çağımızda iletişim ve görsel sanatlar ile ilgili tüm alanlarda Çizgi Film ve Animasyon Bölümüne ihtiyaç duyulmaktadır. Çizgi Film ve Animasyon; sadece yetenek ile değil, aynı zamanda farklı teknik ve dijital tasarım teknikleri kullanıldığı için disiplinler arası, sanatın pek çok dalından farklı izler taşıyan bir bölümdür. Sinema, video, animasyon ve multimedya teknikleri öğretilerek, reklam, sinema, grafik, multimedya ve eğitim sektörlerinin çeşitli dallarında görev yapacak hem kavramsal hem de teknik becerilere sahip olan, multidisipliner bakış açısı gelişmiş sanatçılar yetiştirme ilkesi ile program oluşturulmaktadır.

Bölümün amacı iletişim sektörüne yaratıcı, araştırıcı, deneyimli ve bilgi birikimine sahip tasarımcılar yetiştirmek ve nitelikli akademisyen yetişmesini sağlamak, teknolojik, sanatsal, kültürel anlamda yetkin, teknik ve yaratıcı uzmanlar yetiştirmek ana hedeftir.

KABUL KOŞULLARI

Çizgi Film ve Animasyon Lisans Programına girebilmek için öğrenci adaylarının lise eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olması ve ulusal üniversite sınavında yeterli puanı alarak Ayvansaray Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Yetenek Sınavında başarılı olması gerekir.

Özel Yetenek Sınavına başvuran adaylar öncelikle İstanbul Ayvansaray Üniversitesi resmi internet sitesinde belirtilen tarihlerde ön kayıt yaptırması gerekmektedir.  Adaylar daha sonra başvuru formunun çıktısı ve Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Kartı) aslı ile sınav yerine gelerek sınav kayıtlarını tamamlamış olacaklardır. Ön kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi resmi internet sitesinde yer alan Özel Yetenek Sınavı tarihlerinde sınava girerek başarılı olmaları gerekmektedir.

 1. Türk öğrenciler için;

Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda lisans ve ön lisans programında öğrenim görebilmek için, öğrencilerin, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ulusal öğrenci seçme sınavına girmeleri zorunludur.

Özel yetenek sınavı ile üniversiteye yerleştirilen öğrenciler;

Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlara başvuran aday öğrenciler, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde Üniversite tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre ilgili oldukları programlara kabul edilir. Bu öğrencilerin kayıt işlemleri bu yönetmeliğin 9’uncu maddesi çerçevesinde yürütülür.

Yatay geçiş öğrencileri;

Yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından üniversitenin lisans veya ön lisans bölüm veya programlarına yatay geçişle öğrenci kabulü ve kayıtları, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Özel Öğrenci ve Misafir Öğrenci Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

Dikey geçiş öğrencileri;

ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile Üniversitenin lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin, yerleştikleri programlara intibak işlemleri Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan “Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik” ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Özel Öğrenci ve Misafir Öğrenci Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

 1. Yurt dışından öğrenci kabulü

Yurt dışından Yabancı veya Türk uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kabul ve kayıt işlemleri Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan “Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik”, “Yükseköğretim Kurulu Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

 1. Ulusal ve uluslararası değişim programları öğrencileri

Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde karşılıklı öğrenci değişim programları uygulanabilir. Değişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder. Öğrenci değişim programları, Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan ilgili yönetmelik ve belirlenen esaslar çerçevesinde ikili anlaşmalar ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğrenci Değişim Programları Yönergesi doğrultusunda uygulanır.

 1. Özel öğrenci

Yurt içinde veya dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup, üniversitenin bazı derslerini almalarına izin verilen öğrencilerin kabulü ve kayıtları, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve  İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

 1. Misafir öğrenci

En az lise son sınıf öğrencisi olan ve bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmayan kişiler, Üniversiteye misafir öğrenci statüsünde kabul edilebilir ve Üniversitenin ders programlarında yer alan dersleri alabilirler. Misafir öğrenci kabulü ve kayıtları  İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi  hükümlerine göre yürütülür.

KAYIT İÇİN GEREKLİ GENEL BELGELER

 1. Sınav sonuç belgesi
 2. Lise diploması: 
  • Mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya fotokopisi ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi aslı veya fotokopisi
  • Diplomasını kaybetmiş adaylar için mezun oldukları liseden alınmış diploma kayıp belgesi aslı veya fotokopisi
 3. 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
 4. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 5. Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

KAYITLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER

 1. Adayların kayıt için bizzat başvurmalarıı gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
 2. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
 3. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
 4. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 5. ÖSYS kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.
 6. Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
 7. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Doç. Dr. Şenay ALSAN Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Özge Kalyoncu

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Dolunay

Arş. Gör. Hasret Tüzün

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca, Çizgi Film ve Animasyon alanında lisans derecesi almak için 240 AKTS’yi başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir. Öğrenciler, gereken ulusal krediyi toplam 8 yarıyılda zorunlu ve seçmeli derslerle tamamlamak zorundadır. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Çizgi Film ve Animasyon alanında LİSANS Derecesi verilir.

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Müfredatı

1. YARIYIL  
DERS ADITÜRTULKAKTS  
TEMEL TASARIM IZ420510  
ANİMASYON DESEN IZ21034  
ÇİZGİ FİLM TEKNİKLERİ IZ21034  
DİJİTAL GÖRÜNTÜ TASARIMI IZ21034  
İNGİLİZCEZ40044  
SANAT VE TASARIM TARİHİ IZ20024  
  16502030  
2. YARIYIL  
DERS ADITÜRTULKAKTS  
TEMEL TASARIM IIZ42058  
ANİMASYON DESEN IIZ21034  
ÇİZGİ FİLM TEKNİKLERİ IIZ21034  
DİJİTAL GÖRÜNTÜ TASARIMI IIZ21034  
TÜRK DİLİZ40044  
KARİYER PLANLAMAZ10012  
SANAT VE TASARIM TARİHİ IIZ20024  
  16502030  
3. YARIYIL
DERS ADITÜRTULKAKTS 
ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON TASARIM PROJESİ IZ42058 
2 BOYUTLU BİLGİSAYAR ANİMASYON IZ21035 
KARAKTER TASARIMI IZ21035 
İLLUSTRASYONZ21034 
BÖLÜM SEÇMELİS21024 
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİZ40044 
  16702030 
 
4. YARIYIL
DERS ADITÜRTULKAKTS 
ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON TASARIM PROJESİ IIZ420510 
KARAKTER TASARIMI IIZ21036 
2 BOYUTLU BİLGİSAYAR ANİMASYON IIZ22036 
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ (GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI)S20024 
MEDYA DİLİZ20024 
  12601630 
5. YARIYIL  
DERS ADITÜRTULKAKTS  
ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON TASARIM PROJESİ IIIZ42058  
3 BOYUTLU BİLGİSAYAR ANİMASYONU IZ22046  
3 BOYUTLU MODELLEME VE DOKU KAPLAMAZ21034  
ANİMASYONDA SAHNE TASARIMIZ21034  
BÖLÜM SEÇMELİS21034  
SİNEMA VE MEKANZ20024  
  147 2030  
  
6. YARIYIL  
DERS ADITÜRTULKAKTS  
ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON TASARIM PROJESİ IVZ42058  
ÜÇ BOYUTLU BİLGİSAYAR ANİMASYON IIZ22036  
BÖLÜM SEÇMELİS21034  
BÖLÜM SEÇMELİS21034  
BÖLÜM SEÇMELİS21034  
ÜNİVERSİTE SEÇMELİS20024  
  14701930  
7. YARIYIL
DERS ADITÜRTULKAKTS 
ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON TASARIM PROJESİ VZ420510 
GÖRSEL EFEKT TASARIMIZ22034 
STAJZ04024 
BÖLÜM SEÇMELİS21034 
BÖLÜM SEÇMELİS21034 
ÜNİVERSİTE SEÇMELİS20024 
  12#01830 
 
8. YARIYIL
DERS ADITÜRTULKAKTS 
BİTİRME PROJESİZ120210 
PORTFOLYO TASARIMIZ22038 
BÖLÜM SEÇMELİS21034 
BÖLÜM SEÇMELİS21034 
ÜNİVERSİTE SEÇMELİS20024 
  9601330 

 

KODDERS TÜRÜ   DSAKTS%
URCÜNİVERSİTE ZORUNLU DERSLER   3125%
FCAFAKÜLTE ORTAK DERSLERİ   5208%
UECÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER   3125%
GRAANABİLİM DALLARI/ BÖLÜM ZORUNLU DERSLERİ   2415063%
ANABİLİM DALLARI/ BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ   114619%
TOPLAM     46240100%

 

KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS 
CFA 211 ANİMASYON TARİHİS21034 
CFA 212 STORYBOARD TASARIMIS21036 
CFA 313 ANİMASYON SENARYOSUS21034 
CFA 314 ÇİZGİROMAN TASARIMIS21034 
CFA 411 MİTOLOJİS21034 
CFA 412 TİPOGRAFİK ANİMASYONS21034 
CFA 413 ANİME SANATIS21034 
CFA 414 DENEYSEL ANİMASYONS21034 
CFA 415 ANİMASYON FİLM OKUMALARIS21034 
KODDERS ADITÜRTULKAKTS
ARC901BİLİMSEL ETİKS20024
IAD901ELEŞTİREL DÜŞÜNCES20024
RTC901TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE SİNEMAS20024
GCA901BESLENME VE SAĞLIKS20024
GRA901GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYONS20024
CFA90121. YY. KAVRAMSAL SANAT OKUMALARIS20024
 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARIS12024
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj