Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Nedir?

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı; bilgisayar üzerinden 2 boyutlu çizim, grafik, animasyon, görsel efektler, mobil ve bilgisayar oyun uygulamaları, mimari görselleştirme, video kurgu, post prodüksiyon ve 3 boyutlu modellemeyi kapsayan bir eğitime sahiptir. 2 yıllık eğitimde; öğrencilerin çalışmalarına hayal güçlerini katmaları,  tasarım beceri ve yetkinlikleri kazanmaları hedeflenmektedir.

PROGRAMIN AMACI

Programın geneli pratik eğitime dayanır ve adından da anlaşılacağı gibi bilgisayar kullanımı ön plana çıkmaktadır. Programa giriş için sınav dışında bir ön şart bulunmasa da tasarıma, bilgisayar kullanımına ve animasyona belli bir aşinalık ve özel bir ilgi beklenir.

Mezun olabilmek için iki önemli unsur vardır ki, bunlar bitirme projesi ve stajdır. Staj, okulda öğrenilen bilgi ve tecrübelerin iş hayatındaki yansımalarına tanık olmak, işleyişleri öğrenmek için çok büyük bir fırsattır.  Öğrencilerimiz, animasyon firmalarında, reklam ofislerinde, kurumsal şirketlerde, mimarlık bürolarında, endüstri ürün tasarımı yapan firmalarda staj yapabilmekte ve mezun olduktan sonra istihdam edilebilmektedirler. Bitirme Projesi ise, 2 yıl boyunca öğrenilen tüm bilgi ve birikimlerini gösterebilecekleri, bir danışman desteğiyle sürdürdükleri yılsonu ödevidir.

KABUL KOŞULLARI

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon programında günümüzün ve geleceğin mesleğinde eğitim almak, dijital teknolojilerin sınırsız bir ivmeyle ilerlediği şartlara hazırlıklı olmak ve tasarım, animasyon gibi uçsuz bucaksız dünyasında bireysel yetkinliğe sahip olmak isteyen genç üniversite adaylarının, lise ya da dengi bir okul bitirdiklerini belgeleyen diplomaya sahip olmaları ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan TYT puan türünde yeterli olan puanı almaları gerekmektedir. Ancak bunlardan farklı olarak, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon programında eğitim almak ve bir meslek sahibi olmak isteyen genç üniversite adaylarının mutlaka tasarım, sanat, çizim ve modellemeye meraklı olması, bilgisayar başında zaman geçirmeyi sevmesi ayrıca yaratıcı olması yüksek bir dinamizme ve heyecana sahip olmaları son derece önemlidir.

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Program Süresi

Eğitim – Öğretim süresi 2 yıl, 4 akademik yarıyılı kapsamaktadır. Programımızın öğrencileri ikinci yılın başından itibaren, programımızın anlaşma yaptığı üniversitemizin diğer programlarında çift anadal programlarına katılabilirler. Belirlenen kontenjana bağlı olarak başarı sıralamasına göre tercih edecekleri diğer programlarda eğitim alma şansına sahip olan öğrencilerimiz, diğer programlarda de başarılı oldukları ve gerekli şartları yerine getirdiklerinde ikinci bir diplomaya ya da uzmanlık sertifikasına sahip olma fırsatı yakalamaktadırlar. Böylelikle hem kendi programları olan Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon programında uzmanlaşma imkânı bulacaklardır hem de kendi kariyer planlarına uygun olacak şekilde ve programımızın öğretim üyelerinin önerileriyle gelecek hayallerine bir adım daha yaklaşacaklardır. 

Gerekli kabul koşullarını sağlayan üniversite adaylarımız, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde kendilerinden istenen evraklarla birlikte kayıtlarını yaptırabilirler. Animasyon ve tasarım sektörünün tüm alt dallarında çalışabilecek bir eğitim alan öğrencilerimiz, güçlü bir kuramsal alt yapının üstüne inşa edecekleri uygulamalı eğitim pratikleriyle özel sektörde ya da kamuda çalışabilecek bir meslek profesyoneli olacaktır. Bu hedef üzerinden yapılandırdığımız Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon programının bir parçası olmak ve bizimle beraber bu yolda yürümek isteyen üniversite adaylarına şimdiden hoş geldiniz diyoruz…

Akademik çalışmaların ve bilimsel faaliyetlerin öneminin farkındalığına sahip, araştırmanın ve üretmenin değerliliğini içselleştirmiş bir akademik kadroya sahip olan Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon programı, tasarım ve animasyon sektörünün gerçekliklerinin ve doğasının tecrübesini edinmiş öğretim elemanlarıyla program öğrencilerine bir gelecek projeksiyonu oluşturmayı hedeflemektedir. Öğr. Gör. Ayşe DANŞ BEKDEMİR, Öğr. Gör. Hikmet AYDINGÜLER, Öğr. Gör. Burak DERVİŞOĞLU’dan oluşan akademik kadrosuyla, hem teorik hem de uygulamalı bir eğitim anlayışını benimseyen Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon programı aynı zamanda üniversitemizin diğer birimlerinden ve sektörden gelen uzmanların da katkılarıyla geniş bir perspektiften hayata bakan bir eğitim modelinin içinde yer almaktadır.

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı öğretim programı içerisinde yer alan tüm zorunlu dersleri, seçmeli dersleri, stajı ve son senelerinde yapacakları bitirme projesini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz mezuniyet koşullarını tamamlayarak, “Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon” alanında önlisans diploması almaya hak kazanırlar. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programından mezun olabilmek için, en az 120 AKTS’i karşılayacak zorunlu ve seçmeli dersler 4 yarıyıl içerisinde alınıp ve Genel Not Ortalamasının (GNO)  4.00 üzerinden en az 2.00 olma şartını sağlamış olması gerekir. Bu yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın diploması, diploma eki ve transkript verilir.

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Müfredatı

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon programı olarak öğrencilerimizi, dört yarıyı sürecek üniversite hayatlarında oldukça kapsamlı ve detaylı bir eğitim programı ile buluşturuyoruz. Öğrencilerimizi üniversiteye adım attıkları ilk döneminde sanat ve tasarım kuramları, temel sanat eğitimi, dijital imaj tasarımı dersleri verilerek tasarım ve sanatla buluşturmak hedeflenmiştir. İkinci dönemden itibaren ise alana yönelik derslerini almaya başlayacak öğrencilerimize, animasyon teknikleri, canlandırma sineması, modelleme, film ve kurgu dersleri verilerek tasarım ve animasyon alanında gerekli donanıma sahip olacak şekilde bir yol haritası çizdik. Üçüncü dönemde öğrencilerimizin tasarım ve animasyon sektöründe uzmanlaşacakları spesifik alanları belirlemelerine imkan sağlamak için, modelleme ve görsel efekt tasarımı dersleri yanında seçmeli ders alternatifleri ile kendi öğretim programlarını büyük ölçüde kendilerinin belirleyeceği bir model oluşturduk.  Son dönemlerinde ise hem seçmeli ders modelini devam ettirdik hem de “Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bitirme Projesi” ile öğrencilerimizin kendi “ürünlerini ve yaratılarını” ortaya koyacakları bir yapı inşa ettik. Ayrıca, sektör deneyimini yaşayacakları ve iş hayatının unsurlarını tanıyacakları bir staj imkânını da oluşturduğumuz programımızda, öğrencilerimizi geleceğin tasarım ve animasyon sektörlerinde en iyi olarak araştıran, soruşturan, sorgulayan, düşünen ve her şeyden önce “iyi insan” olma yolunda adımlar atmalarını arzu ettik.   

 

Neler Yapıyoruz?

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj