Anestezi Bölümü

Anestezi Bölümü Nedir?

PROGRAMIN AMACI

Programın temel amacı ameliyatlarda anestezi işlerinde hekime yardımcı olacak sağlık elemanı yetiştirmektir. İki yıllık eğitim süresince öğrencilere anestezi, yoğun bakım ve ağrı ünitelerindeki uygulamaların teorik ve pratik alt yapısının oluşturulması, anestezi ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgilerin verilmesi, kardiopulmoner resüsitasyon konusunda deneyim kazandırılması amaçlanmıştır. Bu program sonunda hedeflenen yeterliliklerle; sağlık kurum ve kuruluşlarının Anesteziyoloji ve Reanimasyon ünitelerinde hastaların ameliyat öncesi hazırlanmasında, anestezi ve aneljezi uygulamalarında gerekli donanımların hazırlığı ve kullanımı, uygulamalar sırasında hayati fonksiyonların takibi ve kayıtlarının tutulması, özel hasta ve ameliyat türlerinde anestezi uygulamalarında ekip içerisinde yasal çerçeveler ve etik kurallara uygun olarak mesleki sorumluluk ve görevlerini yerine getirebilme bilgi ve becerisi gelişmiş, kendini alanı ile ilgili beceri ve yetkinliklerini geliştirme ve güncelleme yetisine sahip Anestezi Teknikeri yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Anestezi Bölüm Süresi: Anestezi programı öğrenim süresi 2 yıldır.

KABUL KOŞULLARI

Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı öğrenciler Üniversitemizce belirlenen yönergeler çerçevesinde başvuruları onaylandıktan sonra kabul edilirler.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden en az 150 ve daha yukarı puan almış olanlar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bu programa yerleştirilmesi halinde kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

Yatay Geçiş uygulaması diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına veya Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılacak yatay geçişler, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. 

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Gencer

Öğr. Gör. Dr. Meral Özer

Öğr. Gör. Mustafa Esat Çilcan

Ameliyathane Hizmetleri programı öğrencilerinin mezun olabilmeleri için dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini başarıyla tamamlamış ve 4 lük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olması  ve zorunlu yaz stajlarını tamamlamış olması gerekmektedir.

Anestezi Bölümü Müfredatı

1. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
ANS1011Anestezi IZ10124
VCH1011Mesleki Sorumluluk ve EtikZ20024
VCH1031Mesleki Teknik UygulamalarZ20236
VCH1051Temel Anatomi ve FizyolojiZ40046
VCH1071Tıbbi TerminolojiZ20024
VCC1011Akademik ve Sosyal OryantasyonZ10002
VCC1031Temel Bilgi TeknolojileriZ20024
TOPLAM    30

 

2. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
ANS1022Anestezi IIZ20236
VCH1022Enfeksiyon Hastalıkları ve SterilizasyonZ20024
VCH1042FarmakolojiZ40046
UEC1262Kariyer PlanlamaZ10012
VCH1062İlk YardımZ11024
 2Üniversite SeçmeliS    4
 2Üniversite SeçmeliS    4
TOPLAM    30
3. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
ANS2013Anestezik FarmakolojiZ40046
ANS2033Bölüm SeçmeliS    6
VCH2013Klinik UygulamaZ08046
URC2033İngilizceZ40044
URC2013Atatürk İlkeleri ve İnkilap TarihiZ40044
 3Üniversite SeçmeliS    4
TOPLAM    30

 

4. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
ANS2024Bölüm SeçmeliS    4
ANS2044Bölüm SeçmeliS    4
VCC2064İletişim BecerileriZ20024
VCC2024Bitirme ProjesiZ12026
VCC2044StajZ04028
URC2044Türk DiliZ40044
TOPLAM    30
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
 3Enteral, Parenteral BeslenmeS40046
 4Ağrıya Yaklaşım ve GirişimlerS11024
 4Post Operatif Yoğun BakımS20024

Neler Yapıyoruz?

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj