Ameliyathane Hizmetleri Bölümü

Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Nedir?

PROGRAMIN AMACI

Ameliyathane Hizmetleri Programı; ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi malzemelerin hazırlanmasını ve ameliyat sırasında kullanılmasını sağlayan, merkezi sterilizasyon ünitesinin çalışma koşullarına hakim, sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarını uygulayan, ameliyat sırasında cerrahın, diğer alanlarda ameliyathane sorumlu hemşiresinin yönlendirmeleri ile ameliyathane ekibinin içinde yer alan sağlık personellerinin yetiştirildiği ön lisans programıdır.  Ameliyathane hizmetleri Programı’ndan mezun olan öğrencilerimiz, kamu ve özel sektörde yer alan sağlık kurum ve kuruluşları bünyesindeki ameliyathanelerde ya da sterilizasyon ünitelerinde ‘Ameliyathane Teknikeri’ unvanıyla çalışmaktadırlar.

Bu programdan mezun olan öğrencilerin; ameliyat ekibinde doğrudan yer alarak ameliyathane ortamı, ameliyatta hasta ve ortam hazırlığı, dezenfeksiyon, sterilizasyon ve enfeksiyon kontrolü uygulama bilgi ve becerisine sahip olmaları; ameliyathanenin fiziki yapısı ve fonksiyonel özelliklerini, ameliyathanede kullanılan teknolojik araç-gereçleri ve kullanım alanlarını bilmeleri; ameliyat sonrası cerrahi alet, malzemeleri ve cihazları yeniden kullanıma hazır hale getirebilmeleri ve ameliyathane hizmetleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışmaları amaçlanmaktadır.

Ameliyathane Hizmetleri programı Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet programlarına dikey geçiş yapılabilir.

Ameliyathane Hizmetleri Bölüm Süresi: Ameliyathane Hizmetleri programı öğrenim süresi 2 yıldır.

KABUL KOŞULLARI

Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı öğrenciler Üniversitemizce belirlenen yönergeler çerçevesinde başvuruları onaylandıktan sonra kabul edilirler.

Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı öğrenciler Üniversitemizce belirlenen yönergeler çerçevesinde başvuruları onaylandıktan sonra kabul edilirler.

Öğr. Gör. Dr. Halil Önsoy  / halilonsoy@ayvansaray.edu.tr

Öğr. Gör. Canan Arslan / cananarslan@ayvansaray.edu.tr

Öğr. Gör. Coşkun Görmüş / coskungormus@ayvansaray.edu.tr

Ameliyathane Hizmetleri programı öğrencilerinin mezun olabilmeleri için dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini başarıyla tamamlamış ve 4 lük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olması  ve zorunlu yaz stajlarını tamamlamış olması gerekmektedir.

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölüm Müfredatı

1. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
MIT1011Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan KorunmaZ20024
ORS1011Ameliyathane EkipmanlarıZ10124
VCH1011Mesleki Sorumluluk ve EtikZ20024
VCH1031Mesleki Teknik UygulamalarZ20236
VCH1051Temel Anatomi ve FizyolojiZ40046
VCC1011Akademik ve Sosyal OryantasyonZ10002
VCC1031Temel Bilgi TeknolojileriZ20024
TOPLAM    30

 

2. YARIYIL  
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS 
ORS1022Temel AnesteziZ20236 
VCH1022Enfeksiyon Hastalıkları ve SterilizasyonZ22036 
VCH1062İlk YardımZ11024 
VCH1082Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon YöntemleriZ22036 
 2Üniversite SeçmeliS    4 
 2Üniversite SeçmeliS    4 
TOPLAM    30 
3. YARIYIL  
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS 
ORS2013Cerrahi Hastalıklar Bilgisi IZ40046 
MLT2033Bölüm SeçmeliS    6 
VCH2013Klinik UygulamaZ08046 
URC2033İngilizceZ40044 
URC2013Atatürk İlkeleri ve İnkilap TarihiZ40044 
 3Üniversite SeçmeliS    4 
TOPLAM    30 

 

4. YARIYIL  
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS 
ORS2024Bölüm SeçmeliS    4 
VCH2044Bölüm SeçmeliS    4 
VCC2064İletişim BecerileriZ20024 
VCC2024Bitirme ProjesiZ12026 
VCC2044StajZ04028 
URC2044Türk DiliZ40044 
TOPLAM    30 

Neler Yapıyoruz?

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj