Adalet Bölümü

Adalet Bölümü Nedir?

Adalet programı, temel hukuk bilgisine sahip adalet personeli ve adalet yardımcı personeli yetiştirmeyi hedefleyen, ayrıca hukuk fakültesine dikey geçiş olanağı tanıyan bir meslek yüksekokulu programıdır.

 

PROGRAMIN AMACI

Hukuk fakültesine dikey geçiş imkanı veren tek program olması nedeniyle de her daim tercih edilen programlarından bir tanesi olma özelliğini taşımaktadır.

Yargı teşkilatı başta olmak üzere, merkezi idarenin ve yerel yönetimlerin çoğu alanında ve ayrıca özel sektörde, geniş bir iş olanağına sahip olan programın mezunlarına olan ihtiyaç, her geçen gün daha da artmakta, ulusal ve uluslararası hukuk kaidelerini bilen ve uygulayan bu nitelikli personelin istihdamı her dönemde önemli bir yer tutmaktadır.

Program, temel hukuk bilgisine haiz, kaliteli personel yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda da hukuk fakültesinde görülen çoğu ders, programda öğrencilere en azından temel düzeyde aktarılmakta ve böylelikle de sektöre donanımlı iş gücü yetiştirilmektedir.

Adalet Programı Süresi

Adalet Programı, dört yarıyıldan oluşan toplamda iki yıllık bir önlisans programıdır. Bu süreyi başarılı bir şekilde geçiren program öğrencileri, adalet programından mezun olacaklardır.

Ayrıca, öğrenciler, kendi programlarında okurken, şartlar oluşmuş ise, Meslek Yüksekokulumuzun diğer programlarında da çift anadal yaparak aynı zamanda iki programdan birden mezun olabilme ve böylelikle ikinci bir diploma elde etme fırsatına sahiptirler.

Böylelikle, öğrencilerimiz, hem kendi programları olan adalet programından gerekli bilgi ve donanım ile mezun olma imkanı bulacaklar hem de kendi kariyer planlarına uygun olacak şekilde seçecekleri ikinci bir programdan da mezun olma şans ve tecrübesine sahip olarak hayata bir adım önde atılacaklardır.

Adalet Programının İş Olanakları

Programın, kamuda ve özel sektörde birden çok alanda iş imkanı bulunmaktadır. Programın kamu alanındaki iş imkanlarına örnekler vermek gerekirse, öğrencilerimiz mezun olduktan sonra Adalet Bakanlığının açmış olduğu, İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavlarına girerek İcra Müdür veya Müdür yardımcısı olabilir ve müdür yardımcısı olarak atananlar da sonrasında görevde yükselme sınavları gibi çeşitli yetkinlikleri sağladığında yine müdür olarak atanabilir; yine Adalet Bakanlığı ve/veya Adliyelerin Adalet Komisyonları gibi makamların açacağı sınavlara girerek, bakanlık personeli, zabıt katibi, mübaşir, ceza ve infaz koruma memuru gibi çeşitli görevlerde çalışabilirler. Bununla birlikte tüm resmi kurumların ve bankaların hukuk ve icra departmanlarında çalışabilirler.

Ayrıca noterlik dairelerinde noterlik katibi veya noter baş katibi olabilirler.

Özel sektöre örnek vermek gerekir ise, tüm özel bankaların hukuk ve icra departmanlarında; tüm varlık yönetim şirketlerinde, hukuk bürolarında, tüm şirketlerin hukuk departmanlarında ve ayrıca uygun görüldüğü takdirde çeşitli şirketlerin muhasebe ve personel müdürlüğü gibi departmanlarında da yardımcı eleman olarak da çalışabilirler.

Adalet programı gibi her daim güncel ve ihtiyaç duyulacak bir programda eğitim almak, kamu ve özel sektörde saygın bir mesleğe sahip olmak isteyen ve hukuk biliminin uçsuz bucaksız dünyasında bireysel yetkinliğe sahip olmak isteyen genç üniversite adaylarının, lise ya da dengi bir okul bitirdiklerini belgeleyen diplomaya sahip olmaları ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan TYT türünde yeterli olan puanı almaları gerekmektedir. Ancak bunlardan farklı olarak, Adalet programında eğitim almak ve bir meslek sahibi olmak isteyen genç üniversite adaylarının mutlaka okumayı ve araştırmayı sevmesi, ayrıca ayrıntılı düşünme ve yorumlama yeteneğine sahip olması ve bu alanda eğitim almak ve çalışmak konusunda istekli olması gerekmektedir.

Gerekli kabul koşullarını sağlayan ve içindeki heyecanı eğitim hayatına başlama arzusuna dönüştüren ve bizlerle bu yolda ilerlemek isteyen üniversite adaylarımız, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde kendilerinden istenen evraklarla birlikte kayıtlarını yaptırabilirler. Adalet teşkilatı ve ilişkili olabilecek tüm kamu ve özel sektör iş kollarında çalışabilecek bir eğitim alan öğrencilerimiz, güçlü bir kuramsal alt yapının üstüne inşa edecekleri uygulamalı eğitimlerle, özel sektörde ya da kamuda çalışabilecek bir meslek profesyoneli olacaklardır. Temel hukuktan, medeni hukuka, demokrasi ve insan haklarından anayasa hukukuna uzanan yolculuğun içinde olacak öğrencilerimiz, içinde yaşadığı toplumun kurucu dinamiklerini ve hatta kendisini daha iyi anlayıp, hayata daha farkında bir şekilde bakacaklar ve topluma daha faydalı bireyler olarak devam edeceklerdir.  Bu hedef üzerinden yapılandırdığımız programımızın bir parçası olmak ve bizimle beraber bu yolda yürümek isteyen üniversite adaylarımızı bekliyor, şimdiden başarılı ve mutlu bir üniversite hayatı diliyoruz.

Akademik çalışmaların ve bilimsel faaliyetlerin öneminin farkındalığına sahip olmakla birlikte saha tecrübesi olarak tanımlayabileceğimiz, avukatlık ve hakimlik gibi meslek tecrübesinin akademisyenlikte önemine inanan, araştırmanın ve çalışmanın değerliliğini içselleştirmiş bir akademik kadroya sahip olan Adalet programı, hem saha hem de akademisyenlik tecrübesine sahip olan öğretim elemanlarıyla program öğrencilerine hukuki bir bakış ve davranış şekli kazandırmayı hedeflemektedir. Öğr. Gör. Güneş UYSAL, Öğr. Gör. Canan NUMAN, Öğr. Gör. Sümeyye TÜRKER, Öğr. Gör. Fatma ÜNAL’dan oluşan akademik kadrosuyla, hem teorik hem de uygulamalı bir eğitim anlayışını benimseyen Adalet Programı, aynı zamanda üniversitemizin diğer birimlerinden ve sektörden gelen uzmanların da katkılarıyla geniş bir perspektiften hayata bakan bir eğitim modelinin içinde yer almaktadır.

Adalet Programının öğretim programı içerisinde yer alan tüm zorunlu dersleri, seçmeli dersleri, stajı ve son senelerinde yapacakları bitirme projesini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz mezuniyet koşullarını tamamlayarak, “Adalet” alanında önlisans diploması almaya hak kazanırlar. 120 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ile mezun olacak öğrencilerimiz, eğitim hayatları boyunca sadece dersler ile değil aynı zamanda alandan gelen uzmanlar tarafından verilen seminerler, meslek profesyonelleri tarafından gerçekleştirilecek paneller, uygulamaya yönelik eğitim programları, sektöre yönelik yaratacakları projeler, katılacakları kültürel, sanatsal, sosyal etkinlikler ve çalışma hayatının içinden elde edecekleri deneyimler sayesinde kendilerini çok daha donanımlı, birikimli ve üretken bir birey haline getireceklerdir.       

Adalet Bölümü Müfredatı

Adalet programı olarak öğrencilerimizi, iki yıl sürecek üniversite hayatlarında oldukça kapsamlı ve detaylı bir eğitim programı ile buluşturuyoruz. Öğrencilerimizi üniversiteye adım attıkları ilk yıllarında hukuk ve adalet kavramları ile tanıştırırken, asıl hedef olarak “bu kavramları özümseyen ve uygulayan insanlar olması” gerçeğinden hareket ettik ve programımızı da bu anlayışla düzenledik. Temel hukuktan, kalem mevzuatına, medeni hukuktan, klavye tekniklerine bir program uygulayarak, öğrencilerimizin sağlam bir altyapı oluşturmasını istedik. İlk yılda daha çok alana yönelik dersler vermekle birlikte, ikinci yılda özellikle uygulamaya yönelik dersler seçmeye özen gösterdik ki halen faydalanabileceği akademisyenleri ile birliktelerken uygulamada karşılaşacakları sorunları danışabilme fırsatına sahip olmalarını istedik.

Birinci yarıyıl, anayasa hukuku bilgisi, demokrasi ve insan hakları,  medeni hukuk bilgisi,  temel hukuk,  akademik ve sosyal oryantasyon, temel bilgi teknolojileri, temel işletme; ikinci yarıyıl,  borçlar ve ticaret hukuku bilgisi, ceza hukuku bilgisi,  kalem mevzuatı ve adli yazışma teknikleri, klavye teknikleri, medeni usul hukuku bilgisi, kariyer planlama ve bir adet üniversite seçmeli ders; üçüncü yarıyılda,  ceza usul hukuku bilgisi, icra ve iflas hukuku bilgisi,  Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ingilizce, idare hukuku ve idari yargı gibi bir adet bölüm seçmeli ve bir adet de üniversite seçmeli ders; dördüncü yarıyılda ise,  Türk dili, bitirme projesi,  staj, iletişim becerileri ve avukatlık ve noterlik hukuku gibi iki adet de bölüm seçmeli ders vererek öğrencilerimizi alana hazır bir şekilde mezun etmeyi hedeflemekteyiz.

Neler Yapıyoruz?

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj