Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Nedir?

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü kısaca; arama kurtarma, acil yardım konularında uygulamalı bir eğitim programıdır. Bölümden mezun olanlara “Acil Yardım ve Afet Yöneticisi” unvanı verilir.  

PROGRAMIN AMACI

Türkiye bulunduğu konum itibariyle doğal afetler için risk taşıyan coğrafi bir bölgede olması nedeniyle,  olası bir afet durumunda sorumluluk alabilecek iyi yetişmiş insan gücüne olan gereksinim toplum için hayati önemdedir. Bu doğrultuda Acil Durum ve Afet Yönetimi  Önlisans Programı, deprem, sel, çığ, heyelan gibi afetlerin öncesinde eğitim, bilinçlendirme, proje geliştirme gibi önlemleri almak;  afet olması durumunda ise koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapmak, meydana gelebilecek zincirleme olayların ve ikincil afetlerin önlenmesini sağlamak ve iş sürekliliğinin aksamaması için gerekli önlemlerin alınmasına öncülük edebilecek donanımlı  elemanların yetiştirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının yenilikçi çalışmaları, Sağlık Bakanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık hizmetleri Daire başkanlığı, Kızılayın bu alanda artan nitelikli uzman ve ara elemanlara olan (tekniker) ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Program, öğrencilere acil durum ve afet yönetimi anlayışı sağlamanın yanı sıra onların çözümleyici ve iletişim becerilerini ilerletmeye ve onları yangın güvenliği, tahliye, afet öncesi planlama gibi konularda bireysel özelliklerini geliştirmeyi de amaçlamaktadır. Programı başarı ile bitiren öğrenciler, Acil Durum ve Afet Yönetimi teknikeri unvanı kazanıyor.

KABUL KOŞULLARI

Türkiye bulunduğu konum itibariyle doğal afetler için risk taşıyan coğrafi bir bölgede olması nedeniyle, olası bir afet durumunda sorumluluk alabilecek iyi yetişmiş insan gücüne olan gereksinim toplum için hayati önemdedir. Bu doğrultuda Acil Durum ve Afet Yönetimi  Önlisans Programı, deprem, sel, çığ, heyelan gibi afetlerin öncesinde eğitim, bilinçlendirme, proje geliştirme gibi önlemleri almak;  afet olması durumunda ise koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapmak, meydana gelebilecek zincirleme olayların ve ikincil afetlerin önlenmesini sağlamak ve iş sürekliliğinin aksamaması için gerekli önlemlerin alınmasına öncülük edebilecek donanımlı  elemanların yetiştirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının yenilikçi çalışmaları, Sağlık Bakanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık hizmetleri Daire başkanlığı, Kızılayın bu alanda artan nitelikli uzman ve ara elemanlara olan (tekniker) ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Program, öğrencilere acil durum ve afet yönetimi anlayışı sağlamanın yanı sıra onların çözümleyici ve iletişim becerilerini ilerletmeye ve onları yangın güvenliği, tahliye, afet öncesi planlama gibi konularda bireysel özelliklerini geliştirmeyi de amaçlamaktadır. Programı başarı ile bitiren öğrenciler, Acil Durum ve Afet Yönetimi teknikeri unvanı kazanıyor.

Acil Durum ve Afet Yönetimi Önlisans Programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden en az 150 ve daha yukarı puan almış olanlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bu programa yerleştirilmesi halinde kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

Yatay Geçiş uygulaması diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına veya Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılacak yatay geçişler, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.  

Öğr.Gör. Beren KARCİ AKSAN ( Program Başkanı)

Öğr.Gör. Muhammed Enes ZORLU

Öğr.Gör. Onur BOZKURT

Acil Durum ve Afet Yönetimi Önlisans Programında zorunlu 20 iş günü staj bulunmaktadır. Öğrencilerimiz 1. sınıfı bitirdikten sonra stajlarını yapmak zorundadırlar. Staj en az 20 iş günü olmalıdır. Stajda öğrenciler, öğrendikleri teorik ve pratik bilgileri pekiştirmektedirler. Ayrıca son yarıyılda bitirme projesi almakta ve bu derste teorik ve pratik bilgiyi birleştirip bir proje hazırlayarak mezun olmaktadırlar.

Öğrenciler stajını; İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı AFAD, Kızılay, Belediyeler, Acil Durum, Afet Yönetimi, Arama ve Kurtarma, Acil Durumlarda sağlık hizmetleri, afet bölgelerinde emniyet, acil durum olaylarında güvenlik hizmetleri, kentsel planlama ve kentsel dönüşüm, afet ve acil durum koordinasyon, afet ve acil durum müdahale, güvenli kentleşme gibi faaliyet alanları olan işyerlerinde yapabileceklerdir.

Programdan mezun olmak için izlemekte olduğu programın en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlanması gerekmekte ve yürürlükteki müfredata göre alınması gereken tüm zorunlu ve seçmeli derslerin alınarak başarılı olunması gereklidir.

Programı başarıyla bitirerek “Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikeri” ünvanı alan öğrenciler aşağıda belirtilen kamu, özel ve tüzel kuruluşlarda çalışma olanağına sahip olmaktadırlar.

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 • Adalet Bakanlığı
 • Sağlık Bakanlığı
 • Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü,
 • Devlet Hastaneleri
 • Eğitim ve Araştırma Hastaneleri,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü,
 • SGK
 • Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü,
 • İl Özel İdareleri,
 • Belediyeler,
 • Üniversiteler,
 • SHÇEK
 • İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri,
 • Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlar ile bu kurum ve kuruluşların taşra teşkilatlarıdır ve Acil Durum ve Afet Yönetimi elemanlarına olan ihtiyaç giderek artmaktadır.

Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Hemşirelik
 • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölüm Müfredatı

1. Yarıyıl
Ders KoduDers AdıDiliZ / SA / SADTeorikUygulamaLaboratuvarAKTS  
EDM101Afet KültürüTürkçeZ2006  
FAE101Acil Sağlık HizmetleriTürkçeZ2004  
OHS101Acil Durum YönetimiTürkçeZ2004  
VCC101Akademik ve Sosyal OryantasyonTürkçeZ0002  
VCC103Temel Bilgi TeknolojileriTürkçeZ2004  
VCH101Mesleki Sorumluluk ve EtikTürkçeZ2004  
VCH105Temel Anatomi ve FizyolojiTürkçeZ4006  
Toplam 30  

 

 

2. Yarıyıl
Ders KoduDers AdıDiliZ / SA / SADTeorikUygulamaLaboratuvarAKTS  
EDM102Yönetim ve OrganizasyonTürkçeZ2004  
EDM104Afetlerde Çevre Sağlığı ve Salgın HastalıklarTürkçeZ2206  
EDM106Acil Durum ve Afet Yönetimi PlanlamasıTürkçeZ2206  
EDM108Afet Durumlarında Lojistik DestekTürkçeZ2004  
UEC126Kariyer PlanlamaTürkçeZ1002  
 Üniversite Seçmeli SAD   4  
 Üniversite Seçmeli SAD   4  
Toplam 30  
4. Yarıyıl
Ders AdıDiliZ / SA / SADTeorikUygulamaLaboratuvarAKTS
Türk DiliTürkçeZ4004
İletişim BecerileriTürkçeZ2004
Toplam 8

 

Neler Yapıyoruz?

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj