Lisans / 4 Yıllık

Lisans / 4 Yıllık

 • Elektrik – Elektronik Mühendisliği

  BÖLÜM HAKKINDA Güçlü öğretim kadrosu ve zengin laboratuvar olanakları ile öne çıkan bölümümüzdeki lisans öğretimi interaktif olarak yapılmaktadır. Deneyimli öğretim elemanlarımız, öğrencileri ilgi ve beklentileri doğrultusunda günümüz teknolojisine uygun bilgilerle destekleyerek yönlendirmekte, kendilerini geliştirmelerine zemin hazırlayarak konularına hakim genç mühendisler olarak yaşama hazırlamaktadırlar. Çağımızda hemen tüm dallarda elektrik ve elektroniğin tartışılmaz katkısı gün geçtikçe artmaktadır. [...]
 • Bilgisayar Mühendisliği

  BÖLÜM HAKKINDA Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün amacı, bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve bu sistemlerin etkin kullanımları alanında eğitim ve araştırma yapmaktır. Bölümün eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim verilen konular bilgisayar tabanlı sistemlerin donanım yapısı, programlama dilleri, veri yapıları ve algoritmalar, sayısal çözümleme, veri tabanı sistemleri, mantıksal tasarım, mikro işleyiciler, veri iletişim, sistem çözümleme, yönetim bilişim [...]
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

  BÖLÜM HAKKINDA Endüstri devrimi ile başlayan süreçte, toplumsal yapılarda, tüketim alışkanlıklarında ve iletişim teknolojilerinde ortaya çıkan değişim ve gelişmeler; beraberinde kültür, sanat, spor, siyaset, yaşam biçimi, insan ilişkileri ve ekonomik çevre koşulları başta olmak üzere, insanoğlunun var olduğu tüm alanlarda köklü değişimleri ve yeni bakış açılarını gündeme getirmiştir. Günümüzde, reklam ve halkla ilişkiler kavramlarının, hızla [...]
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı

  BÖLÜM HAKKINDA İngilizce, günümüzde uluslararası ortak bir iletişim dili olmuştur. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak amacımız, İngiliz Edebiyatı dalında bilgili, dilbilim konusunda donanımlı öğrenciler yetiştirmektir. İngiliz Dili ve Edebiyatı anabilim dalı, öğrencilerini eğitimleri süresince iletişim becerilerini geliştirici, eleştirel düşünmeyi sağlayıcı, 21. Yüzyıl becerilerini geliştiren çeşitli derslerle entelektüel, kendine ve bilgisine güvenli bireyler olarak yetiştirecektir. [...]
 • Görsel İletişim Tasarımı

  BÖLÜM HAKKINDA Görsel İletişim Tasarımı; Dijital ortama yönelik hareketli ve etkileşimli görsel mesajları planlama, yaratma sürecidir. Grafik Tasarım temel olarak basılı ortama iş üretirken Görsel İletişim Tasarımı çoklu ortam olanaklarını kullanarak dijital tasarımı içerir. Artık günümüzde ağırlıklı olarak görseller üzerinden iletişim kurmaktayız. Görsel iletişimin öneminin gün geçtikçe artması, gelecekte bu alanda yetişen donanımlı profesyonellere ihtiyaç [...]
 • Psikoloji (Türkçe/İngilizce)

  BÖLÜM HAKKINDA Psikoloji Bölümü eğitim programımızın temel amacı; öğrencilerimize disiplinler arası bir anlayışla psikoloji disiplininin teori ve uygulama alanları hakkında bilgi ve beceri kazandırmak, bireysel ve toplumsal bilinci ve sorumluluğu yüksek, çağın taleplerini karşılayabilecek insan kaynağı yetiştirmektir. KİMLER BU BÖLÜMÜ SEÇMELİ? Psikoloji Bölümünü tercih etmeyi düşünen adayların; insan doğasına, gelişimine ve psikolojisine meraklı, araştırmayı, analitik [...]
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

  BÖLÜM HAKKINDA Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, ülkemizde ve dünyada, geniş ilgi ve uygulama alanları ile birbirleriyle yakın etkileşim içinde bulunan çağdaş sosyal bilimlerin önemli bir kolu haline gelmiştir. Ülkelerin yönetim sistem ve yöntemleri ile uluslararası politikalar ve gelişmelerin analizi ve yorumlanması, bu bilim dalının temel alanlarıdır. Türkiye; engin ve zengin tarihi, bölgesel ve küresel [...]
 • Tarih

  BÖLÜM HAKKINDA Sadece iç yapılanması ve dinamiklerinin oluşmasının tespiti kadar diğer devlet ve milletlerin tarihini bilmek ve tanımakta incelenmeye değerdir. “Türkleri aradan çıkarsak, dünya tarihinde büyük bir boşluk olurdu” dedirtecek kadar engin ve zengin bir tarihe sahip milletimizin tarihini en uygun yöntemlerle bezenen çalışmalarımızla paylaşacağız. Türk Devleti ve Milleti kendine özgü kurumları, kültürel zenginliği, akıl-gönül [...]
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları

  Swift is one of the fastest growing programming language and is now the most preferred technology for iOS and Mac Development. We at Eduonix have crafted a course to meet the growing demand of Quality Swift Programming for both beginners and Intermediate developers.