Dikey Geçiş

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS):

Meslek Yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin, mezun oldukları alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına geçiş yapmaları için yapılan sınavdır. Öğrenciler bu sınavla örgün lisans programlarına başvuracakları gibi açık öğretim lisans programlarına da başvurabilir.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu öğrencileri aldıkları eğitim sayesinde aynı konumda olan diğer öğrencilere oranla daha başarılı olmakta ve aldıkları teorik ve pratik eğitim sayesinde üniversite eğitimlerini zorlanmadan tamamlamaktadır.